Category: Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği | CFD

OpenFOAM programming tutorial

OpenFOAM programming tutorial by Tommaso Lucchini (Auhtor)

Merhaba dünya!

  ME 702 – Computational Fluid Dynamics – Video Lesson 1 http://www.bu.edu/buniverse/search/?owner=labarba http://www.bu.edu/buniverse/search/?tag=cfd   Mod-01 Lec-01 Introduction to Computational Fluid Dynamics and Principles of Conservation http://www.pearsoned.co.uk/HigherEducation/Booksby/VersteegMalalasekra/   https://www.google.com.tr/search?q=An%20Introduction%20to%20Computational%20Fluid%20Dynamics http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0470102268.html http://opencourses.emu.edu.tr/ http://www.me.metu.edu.tr/courses/me485/coursep/coursep_bar.html http://www.mathematik.uni-dortmund.de/~kuzmin/cfdintro/lecture1.pdf http://mussl.mie.utoronto.ca/cfd20.pdf   AS             Boron View more documents from Siddharth Nath http://www.slideshare.net/siddharth4mba/boron

×

Dinamik Bütünleme Sınavı

  • Final konularıyla aynı konular
  • Final ödevi Bütünlemede geçerli değildir.

İçten Yanmalı Motorlar Bütünleme Sınavı

  • 10 puanlık Doğru / Yanlış sorusu
  • Geri kalan 90 puan sadece problem–TEST YOK–
    • 40 puan final çevrim problemi
    • 50 puan yanma-stokiyometri problemleri

Notu DC olanların, Bütünleme Sınav Tutanağında imzası varsa ve son notu daha düşük olursa bütünleme notu geçerli olur.

DC’yi CC, BC yapan da oluyor FF yapanda herkesin durumu farklı.

Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh