Vektörel İşlemler için Flash Animasyonlar

Flash Animasyonlar Firexo ve Google Chrome gibi internet tarayıcılarında görünmemektedir.
İnternet Explorer ve Microsoft Edge internet tarayıcılarında sorunsuz görünmektedir. • http://www.cabrillo.edu/~jmccullough/Applets/Flash/Mathematical%20Concepts/Add2Vectors.swf


 • http://www.cabrillo.edu/~jmccullough/Applets/Flash/Mathematical%20Concepts/Add3Vectors.swf


 • http://www.cabrillo.edu/~jmccullough/Applets/Flash/Mathematical%20Concepts/Subtract2Vectors.swf


 • http://www.cabrillo.edu/~jmccullough/Applets/Flash/Mathematical%20Concepts/VectorAddComponents.swf


 • http://www.cabrillo.edu/~jmccullough/Applets/Flash/Mathematical%20Concepts/UnitVectors.swf


 • http://www.cabrillo.edu/~jmccullough/Applets/Flash/Mathematical%20Concepts/DotProduct.swf

 • http://www.cabrillo.edu/~jmccullough/Applets/Flash/Mathematical%20Concepts/CrossProduct.swf

2015-2016 Bahar dönemi DERS KAYDI

2015-2016 Bahar dönemi İşyeri eğitimine gidecekler için dikkat edilecekler;

 • Tamamı Uygulamalı olan dersi alması gerekenler işyeri eğitimine gidemezler.
 • Devamsızlıktan kalıp teorik veya uygulamalı dersi alması gerekenler işyeri eğitimine gidemezler.
 • Önceki dönemlerde alması gereken dersleri hiç alamayan veya almayanlar işyeri eğitimine gidemezler.
 • Daha önce aldıkları, devam zorunluluğu olmayan derslerden 15 AKTS ‘den fazla değere sahip ders alması gereken öğrencilerimiz işyeri eğitimine gidemezler.

Bahar döneminden itibaren ders kayıtları aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

1- Ders kayıt haftasında öğrenciler internet üzerinden ders kayıtlarını yapacaklar, danışmanlar da ders onaylarını yapacaklardır. (08-12 Şubat 2016 arası)

2- Eğitim öğretimin ilk 3 günü (15-17 Şubat 2016) içerisinde ders kaydında problem olan öğrenciler danışmanları nezaretinde gerekli düzeltmeleri yapmak zorundadır.

3- Eğitim öğretimin ilk haftasının son günü (19 Şubat 2016 Cuma) danışman ders kayıt formlarının topluca çıktısını alıp, imzalayarak birimin öğrenci işlerine teslim edecektir.

4- Öğrencilerin çıktı alıp imzalamasına gerek yoktur. Danışman imzalı ders kayıt formlarını öğrenci işlerine teslim ettikten sonra ders kaydı tamamlanmış demektir.

=============================================

Sayın Hocalarım;
İşyeri Eğitimine gidecek öğrencilerimizin işyeri eğitimi ve yaz stajı (15+15 AKTS) derslerinin her ikisini de seçmeleri gerekmektedir.
Saygılarımla
Şükrü ÜLKER

 

=============================================

3. Sınıf 2. Yarıyıl/4.Sınıf 1.Yarıyıl Ders Programı (Üniversite Eğitimi)

No Dersin Adı Teorik Uygulama Toplam AKTS
1 Motor ve Taşıt Performans Testleri 3 1 4 6
2 Bilgisayar Destekli Mühendislik Programları 2 1 3 5
3 Taşıt Emisyon ve Egzoz Kontrolü 3 0 3 5
4* Otomotiv Mühendisliği Prensipleri II 3 1 4 6
4* Taşıt Teknolojisi II 3 1 4 6
5 Seçmeli Ders I 3 0 3 4
6 Seçmeli Ders II 3 0 3 4
TOPLAM 17 3 20 30
Seçmeli Dersler
  Ağır Taşıt Teknolojisi 3 0 3 4
Fuel and Burning Event 3 0 3 4
Automotive Rebuilding Processes 3 0 3 4
Yağlar ve Yağlama Sistemleri 3 0 3 4
Sürtünme Bilimi ve teknolojisi 3 0 3 4
Hafif Taşıt Teknolojisi 3 0 3 4
Sistem Dinamiği ve Kontrol 3 0 3 4
Hidrolik ve Pnomatik Sistemler 3 0 3 4
Makine Elemanları II 3 0 3 4
Mikrobilgisayar Mimarisi ve Proglamlama 3 0 3 4
*5 ve 6 yarıyılda Otomotiv Mühendislik Prensipleri II ve Taşıt Teknoloji II dersleri her iki dönemde de açılır ve öğrenci her dönemde farklı dersi alır

3. Sınıf 2. Yarıyıl/4.Sınıf 1.Yarıyıl Ders Programı (İşyeri Eğitimi)

No Dersin Adı Teorik Uygulama Toplam AKTS
1 İşyeri Eğitimi 0 0 0 15
2 Yaz Stajı 0 0 0 15
TOPLAM 0 0 0 30

Müfredat: http://teknoloji.aku.edu.tr/ders-programi-4/

=============================================

Ders programı

ders programı


http://teknoloji.aku.edu.tr/wp-content/uploads/2016/02/OTO-nö.png

İŞYERİ EĞİTİMİNE GİTMEK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE!-vol: 2

Sayın Hocalarım;
İşyeri eğitimiyle ilgili uygulamalı dersler konusu tekrardan yönetim kurulumuzda görüşülmüştür. Dosya ektedir. Bilgilerinize

Şükrü ÜLKER

 

 

İŞYERİ EĞİTİMİNE GİTMEK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE!!!

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ

MADDE 4: Bu yönergede adı geçen;

İşyeri Eğitimi: Öğrencilere, belirli zaman dilimi ve süreler içinde öğrenim gördükleri lisans programı ile ilgili işyerlerindeki uygulamalarla karşı karşıya gelmelerini sağlayarak ve öğrenim süresinde aldıkları bilgilere dayalı uygulama deneyimi kazandırarak günümüz iş ortamına uyumlu teknolojilerle donatılmış teknoloji mühendisi yetiştirme çalışmalarıdır. Fakülte öğrencileri, işyeri eğitimini üçüncü sınıfın ikinci (6. Sömestre) veya dördüncü sınıfın birinci (7. Sömestre) yarıyıllarından birinde ve daha önceki dönemlerden devam etme zorunluluğu gerektiren ders veya dersler bulunmaması halinde gerçekleştirir. Öğrencinin 6. Veya 7. Yarıyılda İşyeri eğitimi yapabilmesi için ilgili dönemlerde yer alan diğer teorik ve uygulamalı tüm dersler, her iki Eğitim-Öğretim yarıyılında da açılır. 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

MADDE 12: (1) Senato tarafından belirlenen uzaktan eğitim sistemi ile okutulacak dersler hariç, derslere devam zorunludur. Devam durumları ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir.

(2) Öğrencilerin teorik derslere % 70, uygulamalara % 80’den az olmamak şartı ile devamları zorunludur. Bu şartlardan herhangi birini sağlamayan öğrenciler yarıyıl/yıl sonu sınavlarına giremezler

(3) (Değişik:RG-23/9/2015-29484) Bir derse kaydolup devam şartını yerine getiren; ancak başarılı olamayan öğrenciler teorik, dersleri tekrar ederken devam şartı aranmaz. Hem uygulamalı dersleri hem de teorik ve uygulama kısmı bulunan dersleri tekrar ederken devam şartı aranır.

Yukarıda yazılan maddeler gereğince

Daha önce aldıkları, devam zorunluluğu olmayan derslerden en fazla 15 AKTS değerine sahip ders alabilecek öğrencilerimiz işyeri eğitimine gidebilirler.

Tamamı Uygulamalı olan ders alması gerekenler,

Devamsızlıktan kalıp teorik veya uygulamalı dersi alması gerekenler,

Önceki dönemlerde alması gereken dersleri hiç alamayan veya almayanlar işyeri eğitimine gidemezler.

23/9/2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Afyon Kocatepe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki 12. Maddenin 3 nolu bendindeki değişikliğin öğrencilerimizi mağduriyete uğratmaması için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile görüşülmüş, ayrıca Fakülte Yönetim Kurulunda da görüşülüp

Sadece 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı Bahar yarıyılına mahsus olmak üzere Bölüm Başkanlıkları uygun görürse eski yönetmeliği uygulayabilirler fikir birliğine varılmıştır.

Bu durumda Aşağıda belirtilen durumdaki öğrencilerimiz

Daha önceden alıp Devamsızlıktan kalmamış, tekrar etmesi gereken Teori ve uygulaması bir arada olan (Örneğin 3+1 veya Bir ders için; uygulama saati, teori saatinden fazla olmaması gerekmektedir), dersleri alması gereken öğrencilerimiz işyeri eğitimine gidebileceklerdir.

Yoğunluktan dolayı Öğrenci numarasının son rakamının tek veya çift sayı olmasına göre bölüm tarafından işyeri eğitimi dönemlere (6. veya7.) ayrılmışsa, Eğer bölüm müfredatında 6. ve 7. Dönemlerde işyeri eğitimi varsa, Bölüm İşyeri Eğitimi Komisyonu uygun görürse; 6. Dönem gitmesi gerekenleri 7. , 7. Dönem gitmesi gereken öğrencilerimizi 6. Dönem işyeri eğitimine gönderebilirler.

17.12.2015