Özgeçmiş

IMG_1269

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans Tıp Ankara Üniversitesi 2000
Y. Lisans Tıp Ankara Üniversitesi 2002
Tıpta Uzmanlık Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hacettepe Üniversitesi 2008
Yan Dal Uzmanlık Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı Gazi Üniversitesi 2012

Doktora Tezi/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı  ve  Danışmanı:

1. Tıpta uzmanlık tezi: Santral venöz kateter ile izlenen hematoloji hastalarında kateter kullanımına bağlı gelişen komplikasyonlar, 2008 / Prof. Dr. Aytemiz Gürgey (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları). Tez no: 236432

2. Yan dal uzmanlık tezi: Çocukluk çağı pulmoner hipertansiyonu tanı ve izleminde kullanılan biyobelirteçler ve kayma geriliminin tedavi protokolleri ve prognoz ile ilişkisinin değerlendirilmesi, 2012 / Prof. Dr. Fatma Rana Olguntürk (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı). Tez no: 436518

AKÜ PEDİATRİK KARDİYOLOJİ BİLİM DALI

< Öğretim Görevlisi Uzman Dr. Ayhan PEKTAŞ ve ekibi tarafından Haftanın 4 günü (Cuma günü eğitim günü) hizmet veren Çocuk Kardiyoloji polikliniği dışında, çocuk acil polikliniğine başvuran ya da yatan hasta servisinde izlenen hastalarımıza sürekli hizmet verilmektedir. Poliklinik Hizmetlerimiz dahilinde; Ritm Bozuklukları Doğuştan kalp hastalıkları Edinsel kalp hastalıkları Fetal Ekokardiyografi Kalbin enfeksiyon hastalıkları Romatizmal kalp …

Devam