Dersler

2017/2018 Eğitim Öğretim Yılı İçerisinde Verdiği Dersler:

Lisans Dersleri:

Genel Jeoloji

Yapısal Jeoloji,

Jeolojik Harita Bilgisi

Jeoturizm

Jeoloji Mühendisliğinde Tasarım,

Saha Jeolojisi

Depremlerin Oluşumu ve Korunma Yöntemleri

Jeoloji Mühendisliği Uygulamaları

Yüksek Lisans Dersleri:

Yapısal Analiz

Aktif Tektonik

Tektonik Jeomorfoloji

Paleosismoloji

Deprem ve Jeoloji