Projeler

Görev Aldığı Bilimsel Araştırma Projeleri :

 • “Erkmen Fayı’nın (Afyonkarahisar) Aktif Tektonik Özellikleri ve Kinematik Analizi” Proje No: AKÜ BAP 17.KARIYER.207. Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Çağlar ÖZKAYMAK. Proje Başlangıç zamanı: 17.11.2017 (Devam ediyor).
 • “Afyon-Akşehir Grabeni’nin Kuzeybatı Bölümünün (Afyonkarahisar) Derin Jeotermal Sistem Potansiyelinin Araştırılması” Proje No: AKÜ BAP 17.TEMATİK . Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. Ahmet YILDIZ. Proje Başlangıç Zamanı: 05.10.2017 (Devam ediyor)
 • “İzmir İli Yerleşim Alanından Geçen Diri Fayların Paleosismolojisi” Proje No: TÜBİTAK – 117Y190. Projesi Yürütücüsü: Prof.Dr. Hasan SÖZBİLİR. Projedeki Görevi: Araştırmacı. Proje başlangıç zamanı: 01/09/2017.  Proje Süresi: 24 Ay. (Devam ediyor).
 • “İzmir-Balıkesir Transfer Zonu ile Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Jeodinamik İlişkisi” Proje No: TÜBİTAK – 117R011. Projesi Yürütücüsü: Dr. Bora UZEL. Projedeki Görevi: Araştırmacı. Proje başlangıç zamanı: 01/09/2017.  Proje Süresi: 24 Ay. (Devam ediyor).
 • “Güneybatı Anadolu’da Pliyosen – Pleyistosen Karasal-Denizel Ortam Değişimlerinin Yüksek Çözünürlüklü Bütünleşik Stratigrafik ve Sedimantolojik Yöntemlerle Ortaya Konulması” Proje No: TÜBİTAK – 117R012. Projesi Yürütücüsü: Dr. Ökmen SÜMER. Projedeki Görevi: Araştırmacı. Proje başlangıç zamanı: 01/09/2017.  Proje Süresi: 24 Ay. (Devam ediyor).
 • “Afyon-Akşehir Grabeni’nin sismotektonik özellikleri” 16.KARİYER.167 Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Çağlar ÖZKAYMAK, Proje Başlangıç zamanı: 05.12.2016-25.12.2017, Proje Süresi:  12 Ay.
 • “Banaz Fayının Tektonik Haraketlerinin GNSS Ölçüleri İle Belirlenmesi” 16.KARİYER.177, Projesi Yürütücüsü: Doç.Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU. Proje Başlangıç zamanı: 05/12/2016 – devam ediyor. Proje Süresi: 12 Ay.(Devam ediyor).
 • “Akşehir Simav Fay Sisteminin Güncel Tektonik Hareketlerinin İzlemesi” Proje No: TÜBİTAK – 115Y246. Projesi Yürütücüsü: Doç.Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU. Projedeki Görevi: Araştırmacı. Proje başlangıç zamanı: 01/03/2016.  Proje Süresi: 36 Ay. (Devam ediyor).
 • “Afyon-Akşehir Grabeni’nin Batı Bölümünde Olası Deprem Göç Yollarının Belirlenmesi” Proje No: AKÜ-BAP 14.MUH.01. Projede Yürütücüsü: Doç.Dr. Çağlar ÖZKAYMAK. Proje süresi: 21.05.2014-21.05.2016, 24 Ay.
 • “Edremit Körfezi ile Balıkesir ili Arasında kalan Diri Fayların Tektonik Jeomorfolojisi ve Paleosismolojisi” Proje No: UDAP–G-13-18, Ulusal Deprem Araştırmaları Programı (UDAP) kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından desteklenmektedir. Projesi Yürütücüsü: Prof.Dr. Hasan SÖZBİLİR. Projedeki Görevi: Araştırmacı. Proje başlangıç zamanı: 17/06/2013-17/06/2015, 24 Ay
 • “Güneybatı Anadolunun Güncel Hız Alanının Belirlenmesi ve Yamulma Alanlarının Zamansal Değişimi” Proje No: TÜBİTAK – 113Y004, Araştırma Projesi Koordinatörü: Yard.Doç.Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU. Projedeki görevi: Yardımcı Araştırmacı, Proje süresi: 01/03/2013 – 01/03/2014, 12 Ay
 • “Gölmarmara Havzası’nın jeolojisi ve aktif tektoniği, Gediz Grabeni kuzey kolu, Manisa”. Proje No: DEU-BAP 2012.KB.FEN.026, Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Hasan SÖZBİLİR. Projedeki görevi: Yardımcı Araştırıcı. Proje süresi: 15.04.2012-15.04.2014, 24 ay.
 • “Sultandağı Fayının batı kısmı tektonik hareketlerinin GNSS gözlemleri ile belirlenmesi ve paleostres verileriyle karşılaştırılması”. Proje No: AKÜ-Tematik Proje, 12.TEMATİK.02. Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Tamer BAYBURA. Projedeki görevi: Yardımcı Araştırıcı. Proje başlangıç zamanı: 15.03.2012- 15.03. 016. Proje süresi: 36 Ay.
 • “Transfer Zonlarının Jeolojik Evrimi Ve Bu Zonların Batı Anadoludaki K-G Genişleme Tektoniğine Katkısı” Proje No: TÜBİTAK – 109Y044, Araştırma Projesi Koordinatörü : Prof.Dr. Hasan SÖZBİLİR, Projedeki görevi: Bursiyer.  Proje başlangıç zamanı: 01.10.2009-01.10.2012. Proje süresi: 36 Ay.
 • “Manisa Fayının Paleosismolojik Analizi Ve Deprem Potansiyeli” Proje No: DEU-BAP 2008.KB.FEN.008. Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Hasan SÖZBİLİR. Projedeki görevi: Yardımcı Araştırıcı. Proje süresi: 04.08.2006-04.08.2009, 36 Ay.
 • “Van Şehri Kentleşme Alanlarında Yüzeyleyen Pliyo-Kuvaterner Çökellerinde Sedimantolojik Özelliklerin ve Aktif Tektonizmanın Depremselliğe Yönelik İncelemesi” Proje No: TÜBİTAK- VAP (Van Araştırma Projesi) YDABAG-101Y100. Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Sefer ÖRÇEN. Projedeki görevi: Yardımcı Araştırıcı. Proje süresi: 2001-2003, 24 Ay.