Ulusal Bildiri

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 1. Çağlar Özkaymak, Hasan Sözbilir, İbrahim Tiryakioğlu, Mertkan Osman Geçievi, Ahmet Cançeker, 2017. Bolvadin Fayı’nda Paleosismolojik Çalışmalar: Tektonik Kripe İşaret Eden Ön Bulgular, Afyon-Akşehir Grabeni. Aktif Tektonik Araştırma Grubu 21. Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı, s13, 26-28 Ekim 2017, Afyonkarahisar
 2. İbrahim Tiryakioğlu, Mehmet Ali Uğur, Mustafa Yalçın, Tamer Baybura, Mustafa Yılmaz, Çağlar Özkaymak, Cemal Özer Yiğit, Ahmet Anıl Dindar, Fatih Poyraz, Murat Uysal, Hasan Sözbilir, Engin Gülal, 2017. Aktif Bolvadin Fayı Üzerinde Yıkıcı Deprem Olmaksızın Meydana Gelen Yüzey Deformasyonlarının Hassas Nivelman Tekniği ile İzlenmesi. Aktif Tektonik Araştırma Grubu 21. Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı, s12, 26-28 Ekim 2017, Afyonkarahisar
 3. Ökmen Sümer, Nuretdin Kaymakçı, Bora Uzel, Çağlar Özkaymak, Marius Stoica, Tanja J. Kouwenhoven, Cornelis G. Langareis, 2017. Güneybatı Anadolu’da Pliyosen–Pleyistosen Karasal/Denizel Ortam Değişimlerinin Yüksek Çözünürlüklü Bütünleşik Stratigrafik ve Sedimantolojik Yöntemlerle Ortaya Konulması. Aktif Tektonik Araştırma Grubu 21. Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı, s16-17, 26-28 Ekim 2017, Afyonkarahisar
 4. Bora Uzel, Hasan Sözbilir, Nuretdin Kaymakcı, Ökmen Sümer, Murat Özkaptan, Çağlar Özkaymak, Cornelis G. Langareis, 2017. İzmir-Balıkesir Transfer Zonu ile Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Jeodinamik İlişkisine Dair Yeni Yaklaşımlar. Aktif Tektonik Araştırma Grubu 21. Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı, s18, 26-28 Ekim 2017, Afyonkarahisar.
 5. İbrahim Tiryakioğlu, Bahadır Aktuğ, Cemal Özer Yiğit, Hakan Yavaşoğlu, Hasan Sözbilir, Çağlar Özkaymak, Fatih Poyraz, Ebru Taneli, Fatih Bulut, Aslı Doğru, Haluk Özener, 2017. GPS Ölçülerinden 20 Temmuz 2017 Kos Depremi (Mw6.6) Kaynak Parametrelerinin Belirlenmesi. Aktif Tektonik Araştırma Grubu 21. Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı, s28, 26-28 Ekim 2017, Afyonkarahisar.
 6. Hasan Sözbilir, Çağlar Özkaymak, İbrahim Tiryakioğlu, Bora Uzel, Ökmen Sümer, Semih Eski, Mustafa Softa, Çiğdem Tepe, Zeynep Aydın, Büşra Tezel, Burak Göğerçin, Bahadır Aktuğ, Haluk Özener, 2017. 21 Temmuz 2017 Gökova Depremi’nin Karadaki Deformasyon İzleri ve Batı Anadolu Tektoniği İçindeki Anlamı. Aktif Tektonik Araştırma Grubu 21. Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı, s30-31, 26-28 Ekim 2017, Afyonkarahisar.
 7. Ahmet Cançeker, Mertkan Osman Geçievi, Çağlar Özkaymak, Hasan Sözbilir, İbrahim Tiryakioğlu, 2017. Aktif Bolvadin Fayı’nın Orta Bölümünün Geometrisi ve Kinematik Özellikleri, Afyon-Akşehir Grabeni. Aktif Tektonik Araştırma Grubu 21. Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı, s54, 26-28 Ekim 2017, Afyonkarahisar.
 8. Tiryakioğlu, İ., Özkaymak, Ç., Uğur, M.A., Baybura, T., Yılmaz, M., Yiğit C.O., Dindar, A.A., Poyraz, F., Sözbilir, H., Gülal, E., 2016. Akşehir Simav Fay Sistemindeki Güncel Tektonik Hareketlerinin İzlenmesi: Bolvadin’de Meydana Gelen Güncel Yüzey Deformasyonlarının Haritalanması. 8. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, s.1-6, 19-21 Ekim 2016, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul
 9. Tiryakioğlu, İ., Özkaymak, Ç., Baybura, T., Yılmaz, M., Uğur, M.A., Yiğit C.O., Dindar, A.A., Poyraz, F., Uysal, M., Akpınar, B., Aktuğ, B., Gülal, E., Sözbilir, H., 2016. Akşehir-Simav Fay Sisteminin Güncel Tektonik Hareketlerinin İzlenmesi. Aktif Tektonik Araştırma Grubu Çalıştayı (ATAG-20), Bildiri Özleri Kitabı, s.42-43, Pamukkale Üniversitesi , 13-15 Ekim 2016, Denizli.
 10. Özkaymak, Ç. ve Sözbilir, H., 2015. Honaz (Denizli) İlçesi ve Çevresinin Depremselliği. Honaz Sempozyumu, 26-27 Kasım 2015 Denizli.
 11. Sözbilir, H., Özkaymak, Ç., Sümer, Ö., Uzel, B., 2015. Balıkesir’in Depremselliği. Balıkesir 2. Kent Sempozyumu, 20-22 kasım 2015. Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, 1-22.
 12. Sözbilir, H., Özkaymak, Ç., Sümer, Ö., Uzel, B., Eski, S., Tepe, Ç., Softa, M., Güler, T., ve Yaralı G., 2015. İzmir-Manisa-Balıkesir İllerini Etkilemiş Tarihsel Depremlerin Sismik Kaynakları. 3. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, TDMSK-189, 14-16 Ekim 2015, DEÜ, İzmir
 13. Sözbilir, H., Çağlar, Ö., Uzel, B., Sümer, Ö., Eski, S., Tepe, Ç., Güler, T., Yaralı, G., 2015. Edremit Fay Zonu ve Havran-Balıkesir Fay Zonunun Paleosismolojisi. Aktif Tektonik Araştırma Grubu Ondokuzuncu Çalıştayı (ATAG-19), Bildiri Özleri Kitabı, s. 52, Sakarya Üniversitesi, 7-9 Ekim 2015.
 14. Özkaymak, Ç., Sözbilir, H., Tiryakioğlu, İ., Baybura, T., 2015. Sarıgöl (Gediz Grabeni, Manisa) ile Bolvadin’de (Afyon-Akşehir Grabeni, Afyon) Gözlenen Yüzey Deformasyonlarının Oluşum ve Kökensel Açıdan Karşılaştırılması. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasi 68. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı, s. 464-465, 06-10 Nisan 2015, Ankara.
 15. Sözbilir, H., Özkaymak, Ç., Uzel, B., Sümer, Ö., Eski, S., Tepe, Ç., Güler, T., Yaralı, G., Edremit Fay Zonu ile Havran-Balıkesir Fay Zonu’nun Jeolojik, Jeomorfolojik ve Paleosismolojik Özellikleri. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasi 68. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı, s.466-467, 06-10 Nisan 2015, Ankara.
 16. Uzel, B., Langereis, C.G., Kaymakcı, N., Sözbilir, H., Özkaymak, Ç., Özkaptan, M., 2015. İzmir Balıkesir Transfer Zonu Boyunca Gelişen Batı Anadolu’nun Rotasyon Tarihçesine Dair Paleomanyetik Veriler. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasi 68. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı, s 42-43, 06-10 Nisan 2015, Ankara.
 17. Eski, S., Sözbilir, H., Uzel, B., Özkaymak, Ç., Sümer, Ö., 2015. Gölmarmara Havzasının (Gediz Grabeni Kuzeybatı Kolu, Manisa) Aktif Tektoniği. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasi 68. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı, s. 462-463, 06-10 Nisan 2015, Ankara.
 18. Özkaymak, Ç., Yıldız, A., Sarıkaya, H., Başaran, C., Dumlupınar, İ., Akman, İ., 2014. Bolvadin Fayı boyunca meydana gelen yüzey deformasyonları, Batı Anadolu-Türkiye. Aktif Tektonik Araştırma Grubu Çalıştayı Onsekizinci Çalıştayı (ATAG-18), Bildiri Özleri Kitabı, s. 52, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 5 – 7 Kasım 2014.
 19. Sözbilir, H., Özkaymak, Ç., Uzel, B., Sümer, Ö., Eski, S., Tepe, Ç., Güler, T., Yaralı, G., 2014. Havran-Balıkesir Fay Zonu: Jeolojik, jeomorfolojik ve paleosismolojik ön bulgular. Aktif Tektonik Araştırma Grubu Çalıştayı Onsekizinci Çalıştayı (ATAG-18), Bildiri Özleri Kitabı, s. 53, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 5 – 7 Kasım 2014.
 20. Tiryakioğlu, İ., Baybura, T., Özkaymak, Ç., Sandıkçıoğlu, A., Erdoğan, S., Yılmaz, İ., Uysal, M., Yılmaz, M., Yıldız, A., Sözbilir, H., Dereli, M.A., Yalçın, M., Uğur, M.A., Yalım, H., Ertuğrul, O., 2014. Multidisipliner Çalışmalarla Fay Aktivitelerinin Belirlenmesinde Sultandağı Fayı Örneği: İlk Sonuçlar. HKMO Mühendislik Ölçmeleri STB Komisyonu 7. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu Bildiri özleri Kitabı, s.1-6. 15-17 Ekim 2014, Hitit Üniversitesi Çorum.
 21. Solak H. İ., Tiryakioğlu İ., Gülal E., Erdoğan S., Özkaymak Ç., Akpınar B., Uysal M., Yılmaz M., Aykut N.O., Baybura T., Yılmaz İ., Dindar A.A., Acar M., Dereli M.A., Yalçın M., Polat N., Toprak A.S., Çapadiş A.G., 2014. Güneybatı Anadolu’nun Güncel Yamulma Alanlarının Belirlenmesi. HKMO Mühendislik Ölçmeleri STB Komisyonu 7. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu Bildiri özleri Kitabı, s.1-6. 15-17 Ekim 2014, Hitit Üniversitesi Çorum.
 22. Özkaymak, Ç., 2013. Honaz Dağı’nın Tektonik Jeomorfolojisi, Batı Anadolu-Türkiye. Aktif Tektonik Araştırma Grubu Çalıştayı (ATAG-17), Bildiri Özleri Kitabı, s.25, Akdeniz Üniversitesi , 24-26 Ekim 2013, Antalya.
 23. Sözbilir, H., Özkaymak, Ç., Sümer, Ö., Uzel, B., Eski, S., Güler, T., Yaralı, G., 2013. Diri Faylarda Reaktivasyon: Edremit Fay Zonu, Biga Yarımadası, KB Anadolu. Aktif Tektonik Araştırma Grubu Çalıştayı (ATAG-17), Bildiri Özleri Kitabı, s.28, Akdeniz Üniversitesi , 24-26 Ekim 2013, Antalya.
 24. Uzel, B., Sözbilir, H., Özkaymak, Ç., Kaymakçı, N., Langereis, C., Özkaptan, M., 2013. İzmir Balıkesir Transfer Zonu’nun Neotektoniği. Aktif Tektonik Araştırma Grubu Çalıştayı (ATAG-17), Bildiri Özleri Kitabı, s.34, Akdeniz Üniversitesi , 24-26 Ekim 2013, Antalya.
 25. Özkaymak, Ç., Uzel, B., Sümer, O., Tepe, Ç., Eski, S., Güler, T., Yaralı, G., Sözbilir, H., 2013. Gediz Grabeni`nin batı bölümünün Aktif Tektoniği ve İzmir-Balıkesir Transfer Zonu ile olan ilişkisi (Active Tectonics of western Sector of the Gediz Graben and its relationship with the İzmir-Balikesir Transfer Zone). TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasi 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı, Aktif Tektonik ve Depremsellik Oturmu, s.16-17. 01-05 Nisan 2013, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara.
 26. Akcar, N., Özkaymak, Ç., Tikhomirov, D., Ivyochs, S., Sümer, Ö., Sözbilir, H. Alfimov, V., Uzel B. ve Schlüchter, C., 2012. Aktif Normal Faylarda Kozmojenik 36Cl Uygulamaları: Batı Anadolu’dan İlk Sonuçlar. Aktif Tektonik Araştırma Grubu Çalıştayı (ATAG-16), Bildiri Özleri Kitabı, s.43, B.Ü. Kandilli Rasathanesi ve DAE, 18-19 Ekim 2012, İstanbul.
 27. Sözbilir, H., Özkaymak, Ç., Uzel B., Sümer, Ö., Eski, S. ve Yaralı, G., 2012. Karahöyük Dağı’nı Sınırlayan Aktif Normal FaylarınJeolojik Özellikleri, Akhisar, Manisa. Aktif Tektonik Araştırma Grubu Çalıştayı (ATAG-16), Bildiri Özleri Kitabı s. 46, B.Ü. Kandilli Rasathanesi ve DAE, 18-19 Ekim 2012, İstanbul.
 28. Özkaymak, Ç., Sözbilir, H. ve Uzel, B., 2012. Manisa Havzası’nın Neotektoniği ve Depremselliği, Batı Anadolu. Ali Koçyiğit Çalıştayı Bildiri Özleri Kitapçığı s. 29. 25-26 Haziran ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Ankara.
 29. Uzel, B., Sözbilir, H., Özkaymak, Ç., Kaymakçı, N., ve Langeris, C. G., 2012. İzmir Körfezi’nin Jeolojik Evrimi, Batı Anadolu. Ali Koçyiğit Çalıştayı Bildiri Özleri Kitapçığı s. 30. 25-26 Haziran ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Ankara.
 30. Özkaymak, Ç., Sözbilir, H., Bozkurt, E., Dirik, K., Topal, T., Alan, H., ve Çağlan, D., 2012. 23 Ekim 2011 Tabanli-Van Depreminin Sismik Jeomorfolojisi ve Doğu Anadolu’daki Aktif Tektonik Yapıyla Olan İlişkisi. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasi 65. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Aktif Tektonik ve Depremsellik Oturmu, s. 22-23. 02-06 Nisan 2012, MTA Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi, Ankara.
 31. Özkaymak, Ç. ve Sözbilir, H., 2012. Spildağı Yükseliminin Tektonik Jeomorfolojisi ve Aktif Tektoniği, Batı Anadolu. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasi 65. Türkiye Jeoloji Kurultayi, Aktif Tektonik ve Depremsellik Oturmu, s. 32-33. 02-06 Nisan 2012, MTA Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi, Ankara.
 32. Uzel, B., Sözbilir, H., Özkaymak, Ç., Kaymakcı N., ve Langereis, C., 2012. İzmir Körfezi’nin Geç Senozoyik Tektoniği, Batı Anadolu. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasi 65. Türkiye Jeoloji Kurultayi, Aktif Tektonik ve Depremsellik Oturmu, s. 28-29. 02-06 Nisan 2012, MTA Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi, Ankara.
 33. Özkaymak, Ç., Sözbilir, H. ve Uzel B., 2011. Manisa İli ve Çevresinin Depremselliği ve Deprem Riski. Manisa Kent Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s. 1-14, 2-3 Aralık 2011, Celal Bayar Üniversitesi, Süleyman Demirel Kültür Merkezi, Manisa.
 34. Özkaymak, Ç., Sözbilir, H. ve Uzel B., 2011. KD-uzanımlı Kaleköy Fay Zonu’nun jeolojik özellikleri ve kinematik analizi, Manisa Havzası, Batı Anadolu. Aktif Tektonik Araştırma Grubu Çalıştayı (ATAG-15), Bildiri Özleri Kitabı sayfa, 40. Çukurova Üniversitesi 19-21 Ekim 2011, Adana.
 35. Uzel, B., Sözbilir, H., Özkaymak, Ç., ve Kaymakçı, N. Langereis, C., 2011. Menemen Ovasının doğu sınırını oluşturan Harmandalı Fay Zonu’nun deformasyon özellikleri, İzmir Dış Körfezi. Aktif Tektonik Araştırma Grubu Çalıştayı (ATAG-15), Bildiri Özleri Kitabı sayfa, 39. Çukurova Üniversitesi 19-21 Ekim 2011, Adana.
 36. Özkaymak Ç., Sözbilir, H., Uzel B. ve Akyüz H.S., 2010. Geç Pleyistosen-Erken Holosen yaşlı fay önü çökellerinin stratigrafik, sedimentolojik ve yapısal özellikleri: Manisa Fay Zonu, Batı Anadolu. Aktif Tektonik Araştırma Grubu Ondördüncü Çalıştayı (ATAG–14), Bildiri Özleri Kitabı, s. 46. Adıyaman Üniversitesi, 03-06 Kasım 2010, Adıyaman.
 37. Akçar N., Özkaymak Ç. Ivy-Ochs S., Sözbilir H., Sümer Ö., Alfimov V., Uzel B. ve Schlüchter C., 2009. Türkiye’deki Normal Faylar Üzerinde Başlatılan İlk Kozmojenik Yaşlandırma Çalışmaları, Aktif Tektonik Araştırma Grubu Onüçüncü Çalıştayı (ATAG-13) Bildiri Özleri kitabı s 2-3, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, M.O. Korfmann Troia Kültür Merkezi, 08-11 Ekim 2009.
 38. Özkaymak Ç. ve Sözbilir H., 2009. Manisa Fay Zonu’nun Tektonik Jeomorfolojisi; Spil Dağı (Manisa) Yükselimini Belgeleyen Jeolojik Veriler, Morfometrik İndisler ve Jeomorfolojik Göstergeler, (ATAG-13) Bildiri Özleri Kitabı s. 44, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, M.O. Korfmann Troia Kültür Merkezi, 08-11 Ekim 2009.
 39. Sözbilir H., Kaymakçı N., Langereis C.G., Uzel B., Özkaymak Ç., Özkaptan M. ve Gülyüz E., 2009. Transfer Zonlarının Jeolojik Evrimi ve Bu Zonların Batı Anadolu’daki K-G Genişleme Tektoniğine Katkısı, İzmir-Balıkesir Transfer Zonu, Aktif Tektonik Araştırma Grubu Onüçüncü Çalıştayı (ATAG-13) Bildiri Özleri Kitabı s. 51, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, M.O. Korfmann Troia Kültür Merkezi, 08-11 Ekim 2009.
 40. Uzel B., Sözbilir H. ve Özkaymak Ç., 2009. Çiçekli Köyü (İzmir kuzeyi) ve çevresinin Neotektoniği: Birbirini izleyen Miyosen sonrası sıkışma ve genişleme fazlarına ait yapısal veriler, Aktif Tektonik Araştırma Grubu Onüçüncü Çalıştayı (ATAG-13) Bildiri Özleri Kitabı s. 61, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, M.O. Korfmann Troia Kültür Merkezi, 08-11 Ekim 2009.
 41. Özkaymak Ç., Sözbilir H., Uzel B., Akyüz H.S. ve Hajdas I., 2009. Manisa Fay Zonu’nun Holosen Aktivitesine Ait Paleosismolojik veriler; Sismik Risk Ön Sonuçları, Batı Anadolu (palaeoseismologic Evidence for Holocene Activity on the Manisa Fault Zone; Preliminary Results for Seismic Risk in Manisa District, Western Anatolia) 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı II, s. 986-987, 13-17 Nisan 2009, MTA Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi, Ankara
 42. Uzel B., Sözbilir H., Sümer Ö. ve Özkaymak Ç., 2009. Oluşumu Devam Eden Süperempoze Havzalara Bir Örnek; İzmir Iç Körfezi, Batı Anadolu, Türkiye (An Actively Superimposed Basin; Inner İzmir Bay, Western Anatolia, Turkey), 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı II, s 790-791, 13-17 Nisan 2009, MTA Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi, Ankara
 43. Özkaymak Ç., Sözbilir H., Uzel B., Akyüz H.S.,  Altunel E., Yalçıner C.Ç., Meriç N. ve Atlıhan M.A., 2008. Manisa Fay Zonu’ndaki Holosen aktivitesine ait veriler ve fay zonunun batı segmentinde yapılan paleosismolojik çalışmalar, Aktif Tektonik Araştırma Grubu On ikinci Çalıştayı (ATAG-12) Bildiri Özleri Kitabı s. 35-36, MTA Genel Müdürlüğü Akçakoca Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Düzce 13-14 Kasım 2008.
 44. Sözbilir, H., Sümer, Ö., Uzel, B., Özkaymak, Ç., Ersoy, Y., Erkül, F., İnci, U. ve Helvacı, C., 2007. Batı Anadolu’da İzmir-Balıkesir Transfer Zonu içinde kalan aktif doğrultu atımlı faylarla sınırlı havzaların jeolojik özellikleri. Aktif Tektonik Araştırma Grubu 11. Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı, s. 42, 8-9 Kasım 2007, Tübitak MAM Gebze, Kocaeli.
 45. Özkaymak Ç. ve Sözbilir H. 2007. Aktif Manisa Fayında Reaktivasyona İşaret Eden Stratigrafik Ve Jeomorfolojik Kriterler“. Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 30. Yıl Sempozyumu Bildiri Özleri Kitabı, s. 177-178, 25-27 Ekim 2007, Adana.
 46. Özkaymak, Ç. ve Sözbilir, H., 2006. Aktif Manisa fayının batı bölümünün jeolojik özellikleri; deprem üreten faylarda reaktivasyon. ATAG-10 (Aktif Tektonik Araştırma Grubu Onuncu Toplantısı), 2-4 Kasım 2006, Bildiri Özleri Kitabı, s. 68-70, Dokuz Eylül Üniversitesi Doğanbey-Payamlı Eğitim ve Dinlenme Tesisleri, İzmir.
 47. Sözbilir, H., Koçer, T., Demirtaş, R., Uzel, B., Ersoy, Y., Akgün, M., ve Özkaymak, Ç., 2006. Seferihisar-Yelki Fay zonunda paleosismolojik çalışmalar: doğrultu atımlı fay zonunda eğim atımlı aktif normal faylanmaya ait veriler. ATAG-10 (Aktif Tektonik Araştırma Grubu Onuncu Toplantısı), 2-4 Kasım 2006, Bildiri Özleri Kitabı, s. 76-77, Dokuz Eylül Üniversitesi Doğanbey-Payamlı Eğitim ve Dinlenme Tesisleri, İzmir.
 48. Özkaymak, Ç., Köse, O. ve Yürür, T., 2004. Edremit (Van) ve Yakın Civarı Aktif Tektoniğine Yönelik Bulgular. 57. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 8-12 Mart, Bildiri Özleri Kitabı, s. 308-309, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, Ankara
 49. Özkaymak, Ç., Sağlam, A. ve Köse, O., 2003. Van Gölü Doğusu Aktif Tektonik Özellikleri. ATAG-7 (Aktif Tektonik Araştırma Grubu Yedinci Toplantısı), 1-3 Ekim 2003, Bildiri Özleri Kitabı, s.16-17, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Jeoloji Müh. Böl., Van.
 50. Köse, O. ve Özkaymak, Ç., 2002. Van Şehri Kuzeyi Genç Göl Çökellerinde Aktif Tektonik Bulgular. ATAG-6 (Aktif Tektonik Araştırma Grubu Altıncı Toplantısı), 21-22 Kasım 2002, Bildiri Özleri Kitabı, s.64-65, MTA Genel Müdürlüğü, Ankara.
 51. Özkaymak Ç., Üner, S. ve Köse O., 2002. Beyüzümü Delta Sisteminin (Beyüzümü-VAN) Aktif Tektonik Önemine Yönelik Ön Değerlendirme. Doğu Anadolu Jeoloji Çalıştayı, Bildiri Özleri Kitabı, s.48, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 02-06 Eylül 2002, Van
 52. Akkaya, İ., Özkaymak, Ç. ve Köse O., 2002.Van ve Çevresinin Depremselliği. Doğu Anadolu Jeoloji Çalıştayı, Bildiri Özleri Kitabı, s.20, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 02-06 Eylül 2002, Van
 53. Özkaymak, Ç. ve Köse O., 2002. Van İli ve yakın civarı aktif tektoniğine yönelik bulgular. 55. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 11-15 Mart 2002, Bildiri Özleri Kitabı, s.226, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, Ankara.