Özgeçmiş

ÖZGEÇMİŞ

1. Adı Soyadı: Mehmet ÇAKMAKKAYA
2. Doğum Tarihi: 01.01.1964
3. Unvanı: Yardımcı Doçent
4. Öğrenim Durumu:
Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Metal Eğitimi Gazi Üniversitesi 1988
Y. Lisans Makine Eğitimi Afyon Kocatepe Üniversitesi 1998
Doktora Metal Eğitimi Afyon Kocatepe Üniversitesi 2010

5. Akademik Unvanlar:
Yardımcı Doçentlik Tarihi : 22.02.2010
Doçentlik Tarihi :
Profesörlük Tarihi :

6. Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezi
Ötektoid Altı Çeliklerde Kaynak Parametrelerinin Mikroyapı ve Mekanik Özelliklere Etkisinin Araştırılması
Danışman Prof. Dr. Galip SAİD
6.2. Doktora Tezi
Demir Esaslı İntermetalik Malzemelerin Mikrodalga Sinterleme ile Üretimi ve Difüzyon Kaynağı ile Birleştirilmesi
Danışman Doç. Dr. Şükrü TALAŞ
7. Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
1. Yönetken A., Talaş Ş., Erol A., Çakmakkaya M., Diffusion Bonding of Electroless Ni plated WC composite to Cu and AISI 316 Stainless Steel”, Materıals Scıence, Sayı:29-1 sayfa no: 15-21 2011.

2. Talaş Ş., Çakmakkaya M., Mikrodalga ile Sinterlenmiş Fe-26Al, Fe-30Al, Fe-26Al-14Ti ve Fe-30Al-14Ti Toz Karışımlarının Cu Ara-tabakalı Difüzyon Kaynağı ile Birleştirilmesi, Gazi Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt: 27, Sayı: 01 Sayfa no:91-98, 2012.

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (EI)

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1. Çakmakkaya M., Tasgetiren S., Difüzyon kaynağı işle birleştirlmiş malzeme çiftlerinde kalıcı gerilmeler, 8. Uluslararası Malzeme Sempozyumu, ’28 Nisan 2000, Denizli.

2. Çakmakkaya M., Aytekin H., Tirfon Civatanın Mekanik Özelliklerinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Çalışma, 10. Uluslararası Malzeme Sempozyumu, 14 Nisan 2004, Denizli.
3. Erol A., ve Arslan Ö., Çakmakkaya M., Kimyasal metodla Nikel kaplanmış pirinç kabukları kullanılarak Ni3Si kompozit malzeme üretimi ve özelliklerinin incelenmesi, GAP V. Mühendislik Kongresi, 26 Nisan 2006, Şanlıurfa
4. Çakmakkaya M., Hayrullahoğlu E, Kanat S ve Ataibiş V. Alüminyum MIG Kaynağında Koruyucu Gaz Türü ve Debisinin Mikroyapı ve Mekanik Özelliklere Etkisi 5. Alüminyum Sempozyumu, 13 Ekim 2011, İstanbul
5. Talaş Ş., Çakmakkaya M., Toz Metalurjisi İle Üretilen Fe-Al Toz Karışımlarının Sinterleme Türüne ve Sinterleme Atmosferine Bağlı Mikroyapı Özelliklerinin Araştırılması, 6.Uluslararası Toz Metalurjisi Konferans ve Sergisi, 5 Ekim 2011, ODTÜ/ Ankara
6. Talaş Ş., Çakmakkaya M., Toz Metalurjisi İle Üretilen Fe-26al Toz Karışımının Isıl İşlem Sonrası Mikroyapı Ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması, 6.Uluslararası Toz Metalurjisi Konferans Ve Sergisi, 5 Ekim 2011, ODTÜ/ Ankara
7. Çakmakkaya M., Selçuk N., Talaş Ş., Saplama Kaynağı ile Farklı Gaz Atmosferinde Cu Kaplı Çelik, Çelik ve Alüminyum Saplamaların Al5754, 304 Paslanmaz Çelik, Cu ve Çelik Levhalara Kaynaklanabilirliğinin Araştırılması, Uluslararası Kaynak Teknolojileri Konferansı ve Sergisi, 23-25 Mayıs 2012, OSTİM/Ankara
8. Çakmakkaya M., Kara R., Çolak F., Talaş Ş., Farklı Malzeme Çiftlerine Sürtünme Kaynağı Uygulaması ve Mikroyapı Analizi, Uluslararası Kaynak Teknolojileri Konferansı ve Sergisi, 23-25 Mayıs 2012, OSTİM/Ankara
9. Ulu S,, Talaş Ş., Çakmakkaya M., Çift Fazlı Çeliğin Mikroyapı Özelliklerine MAG Kaynağının Etkisi Uluslararası Kaynak Teknolojileri Konferansı ve Sergisi, 23-25 Mayıs 2012, OSTİM/Ankara

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1- Çakmakkaya M., Taşgetiren S., Aslantaş K., Difüzyon kaynağı ile birleştirilmiş bakır ve çelik levhalarda birleşme hatasının kırılma mekaniği ile analizi, Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, Cilt:1, Sayfa:1, 2004.

2- Talaş Ş, Çakmakkaya M., Çetin S., The Modification of Structural steel microstructure by SiC Makina Teknolojileri Elektronik Dergisi, Cilt: 2 Sayfa:29-32, 2005.

3- Erol A., Erdoğan M.,Çakmakkaya M., Katkı Elementlerinin Süper Alaşımlara kazandırdığı Genel Özellikler Makina Teknolojileri Elektronik Dergisi, Cilt: 2 Sayfa:41-46, 2005.

4- Çakmakkaya M., TİG Yöntemiyle birleştirilen östenitk paslanmaz çelik ve düşük karbonlu malzeme çiftlerinin iç yapı ve mekanik özelliklerinin incelenmesi Makina Teknolojileri Elektronik Dergisi, Cilt: 1 Sayfa:69-77, 2008

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1- Çakmakkaya M., Kaynak parametrelerine bağlı olarak oluşan bölgeler ve bölgelerin sıcaklığa bağlı akma gerilmelerinin incelenmesi, I. Demir-Çelik Sempozyumu, 15 Nisan 2001, Karabük

8. Projeler
1- Ark Ergitme Yöntemiyle Demir Esaslı İntermetalik Üretimi ve Çelik/Bakır/Alüminyum/Paslanmaz Saplamaların Saplama Kaynağı ile İntermetaliklere birleştirilmesi, Proje No: 11. FEN. Bil.35, BABK Projesi, Yürütücü 03.05.2012
2- Demir ALÜMİNYUM İntermetalik Üretimi ve Çelik/Bakır/Alüminyum/Paslanmaz saplamaların saplama kaynağı ile intermetaliklere birleştirilmesi, Proje No: 12. HIZ. DES06, BABK Projesi, Yürütücü 03.05.2012