Özgeçmiş

CV_Ceyhun Yılmaz

Bu sayfayı düzenleyebilirsiniz.

Öğrenim Durumu
Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans  Makina Mühendisliği (İngilizce) Gaziantep Üniversitesi 2009
Y. Lisans Makina Mühendisliği (İngilizce) Gaziantep Üniversitesi 2011
Doktora Makina Mühendisliği (İngilizce) Gaziantep Üniversitesi 2015

Akademik Unvanlar ve Çalışma Tecrübesi
Unvan Alan Üniversite Yıl
Arş. Gör. Makina Mühendisliği Gaziantep Üniversitesi 2010-2016
Yrd. Doç. Dr. Makina Mühendisliği Afyon Kocatepe Üniversitesi 2017

Bitirilen Tezler

1. Yilmaz, C., “Thermodynamic and economic analysis of geothermal energy use in hydrogen production and liquefaction”, University of Gaziantep, 2011.
2. Yilmaz, C., “Thermoeconomic design and optimization of geothermal energy use in hydrogen production and liquefaction”, University of Gaziantep, 2015.

Projeler

1. Bursiyer. TÜBİTAK, 113M207. “Jeotermal Enerjinin Hidrojen Üretimi ve Sıvılaştırılmasında Kullanımının Termoekonomik Analizi, Optimizasyonu ve Yaşam Döngü Maliyet Analizi”, 2013- 2015. (Doktora tezi)
2. Bursiyer. TÜBİTAK, 108M226. “Jeotermal Enerjinin Hidrojen Üretimi ve Sıvılaştırılmasında Kullanımının Termodinamik ve Ekonomik Analizi”, 2008-2010. (Yüksek Lisans tezi)

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği
American Society of Mechanical Engineers, ASME

Hakemlik Yapılan Dergiler:
1. International Journal of Exergy
2. International Journal of Hydrogen Energy
3. Energy Conversion and Menagement
4. Energy

Araştırma Alanları:

Termodinamik
Enerji verimliliği
İçten yanmalı motorlar
Yenilenebilir enerji kaynakları
Jeotermal enerji
Hidrojen üretimi ve sıvılaştırması

Atıflar:
Web of Science’a göre
Toplam atıf sayısı (Temmuz 2016) = 160

h-index = 7