• Türkiye’de Finansal Krizlerin Doğrudan Yatırım Dış Ticaret ve Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi, The Journal of International Social Research , 9, 44, 2016(Karaca S., ile birlikte)

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt9/sayi44_pdf/6iksisat_kamu_isletme/caglak_emin.pdf

  • The Impact Of Bureaucratic Procedures In Punblic Enterprises On Business Efficiency: A Study, 1st International Congress On Applied Sciences, 23-24 Ekim 2015, 716, 2015

 

  • Meslek Yüksekokullarınde Yurt ve Barınma Sorunları: Göller Bölgesi Örneği, “I. ULUSAL ŞİŞLİ SEMPOZYUMU: TÜRKİYE’DE MESLEK YÜKSEKOKULU ALGISI “, , , 4 Haziran, , 2015

https://www.sisli.edu.tr/usis/docs/1_ulusal_sisli_sempozyumu_bildiri_kitabi.pdf