Özgeçmiş

Doç. Dr. Erkan Akar;

1977 yılında Afyon’da doğmuştur. Lisans öğrenimini Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.Fakültesi’nde 1999 yılında tamamladıktan sonra, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yönetim Organizasyon dalında yüksek lisans ve İşletme dalında doktora eğitimi yapmıştır.

2004 yılında doktor, 2005 yılında yardımcı doçent olmuştur. 2011 yılında doçent ünvanını almıştır. Yazar, halen Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.Fakültesi İşletme Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Mart 2007-Mart 2010 tarihleri arasında Afyon Kocatepe Üniversitesinde Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür yardımcılığı görevini yürütmüştür.

Pazarlama, e-ticaret, sosyal medya pazarlaması alanında yayınlanmış çalışmaları bulunmaktadır. Türkiye’de bloglarla ilgili yazılan ilk kitabın-Blogla Pazarlama- sahibi olup, “Blogla Pazarlama” adlı kitaba ait blogunu 2006 yılından itibaren yürütmektedir. 2007 yılında yayımladığı “Elektronik Ticaret ve Elektronik İş Uygulamalar, Modeller, Stratejiler” adlı kitabının 2010 yılında 2. Baskısı yayımlanmıştır. 2010 yılında Sosyal Medya Pazarlama Sosyal Web’te Pazarlama Stratejileri adlı kitabı yayımlanmıştır. Sosyal medya ve internet pazarlaması üzerine uzmanlaşmıştır. Ulusalararası ve ulusal dergilerde yayımlanmış makaleleri olup aynı zamanda hakemlik yapmaktadır.