Yayınlar

Kitaplarım

Erkan AKAR (2011) Sosyal Medya Pazarlaması Sosyal Web’de Pazarlama Stratejileri, 2. Baskı, Efil, Ankara.

 

Erkan AKAR (2006), Blogla Pazarlama Pazarlamanın Yeni Silahı, TİEM Eğitim Danışmanlık Yayıncılık Org. Tic. Ltd. Şti., İstanbul.

Erkan AKAR ve Kayahan, C. (2010), Elektronik Ticaret ve Elektronik İş Uygulamalar, Modeller, Stratejiler, Nobel Yayıncılık, Geliştirilmiş 2. Baskı, Ankara.

Kitapta Bölüm

Erkan AKAR (2008). “İnternet Ortamında Pazarlama”. (Eds.) İnci Varinli ve Kahraman Çatı, Güncel Pazarlama Yaklaşımlarından Seçmeler, ss. 203-228. Detay Yayıncılık,  Ankara.