Lisans Tezleri

 • “Taşkömürü Hazırlama Tesisi Atıklarından Temiz Kömür Üretimi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, 2007.
 • “Traverten Atıksularının Geleneksel ve UMA (Unique Molecular Architecture) Teknolojisi Polimerler ile Flokülasyonu”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, 2007.
 • “Seramik Fabrikası Atıksularının Çeşitli Koagülant ve Polimerlerle Flokülasyonu”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, 2007.
 • “Ege Linyitleri İşletmesi Soma Lavvarı Atıklarından Temiz Kömür Kazanımı”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, 2008.
 • “Mermer Ocaklarında Süreksizlik Sistemlerinin Önceden Belirlenmesi Üzerine Sayısal Yöntemlerin Uygulanması”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, 2008.
 • “Sinop-Boyabat Kalsitlerinin Flotasyon ile Zenginleştirilmesi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, 2009.
 • “Sepiyolitin Sitrik Asitle Aktivasyonu”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, 2009.
 • “Sepiyolitin Nitrik Asitle Aktivasyonu”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, 2009.
 • “Sepiyolit Üzerine Alifatik ve Aromatik Amin Adsorpsiyonu”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, 2009.
 • “Soma Atık Barajından Alınan Atıklardan Temiz Kömür Kazanımı”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, 2009.
 • “Flint Taşı Atıklarından Kuvars Kazanımının Araştırılması”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, 2009.
 • “Sönmüş Kirecin Mikronize Öğütme Parametrelerinin Belirlenmesi ve Matematiksel Modellemesi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, 2010.
 • “Sepiyolitin Hidroklorik Asitle Aktivasyonu”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, 2011.
 • “Sepiyolitin Okzalik Asitle Aktivasyonu”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, 2011.
 • “Emirdağ-Adaçal Kireç Taşlarının Beton Agregaları Standartlarına Uygunluğunun Araştırılması”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, 2011.
 • “Sepiyolitin Sülfürik Asitle Aktivasyonu”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, 2012.
 • “Kömür Hazırlama Tesisi Atıklarından Kömür Kazanma”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, 2012.
 • “Work İş İndeksi ile Mermerlerin Dokusal Özellikleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, 2013.
 • “Öğütülmüş Kalsiyum Karbonat (GCC) Süspansiyonlarının Stabilitesine Polimerik Dispersanların Etkisi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, 2013.
 • “Öğütülmüş Kalsiyum Karbonat (GCC) Süspansiyonlarının Stabilitesine İnorganik Dispersanların Etkisi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, 2013.
 • “Mermer Artıklarının Titreşimli Bilyalı Değirmende Mikronize Öğütülmesi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, 2013.
 • “Sönmüş Kirecin Titreşimli Bilyalı Değirmende Mikronize Öğütülmesi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, 2013.
 • “Sahil Kumundan Manyetit Kazanma”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, 2014.
 • “Sepiyolitin Kolloid Değirmende Öğütülmesi ve Öğütme Parametrelerinin Sepiyolitin Reolojik Özelliklerine Etkisi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, 2014.
 • “Sepiyolitin Karıştırmalı Bilyalı Değirmende Öğütülmesi ve Öğütme Parametrelerinin Sepiyolitin Reolojik Özelliklerine Etkisi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, 2014