Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

Doğum Tarihi : 29 Ekim1962
Doğum Yeri    : Amasya

ÖĞRENİM DURUMU

1968-1973, İlkokul
1973-1976, Ortaokul
1976-1979, Lise

1980-1984, Lisans
Anadolu Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Eskişehir

1986-1990, Yüksek lisans
Rheinische, Westfalische, Technische Hochschule Aachen, Institut für Aufbereitung, Kokerei und Brikettierung (Cevher Hazırlama, Koklaştırma ve Briketleme Enstitüsü), Aachen-ALMANYA.

1993-1998, Doktora
Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Cevher  Hazırlama Anabilim Dalı, Eskişehir

İLGİ / UZMANLIK ALANLARI

Kırma, Öğütme, Boyutlandırma; Cevher zenginleştirme; Kömür hazırlama ve zenginleştirme; Yüzey kimyası; Endüstriyel atıksu arıtma (Koagülasyon-Flokülasyon); Mekano-kimyasal prosesler; Kil (sepiyolit, bentonit vs.) zenginleştirme; Organo kil/Adsorban kil üretimi.

TEZLER

1990, Yüksek Lisans Tezi
Untersuchungen zum Adsorptionsverhalten der paraffinen Komponente von Steinkohleflotations-ölen mit Hilfe 14C-Leitisotopenmethode (Taşkömürü Flotasyonunda Kullanılan Yağların Parafinli Bileşiklerinin Adsorpsiyon Davranışının 14C-İletken İsotop Yöntemiyle Araştırılması), 77 s.

1998, Doktora Tezi
Çeşitli Amin Türleri Kullanılarak Sepiyolitin Adsorpsiyon Mekanizmasının Açıklanması, 245 s.

MESLEKİ TECRÜBE

Eylül 1984-Ocak 1985, Mühendis
ETİBANK Mazıdağı Fosfat İşletmeleri, Mardin

Nisan 1991-Aralık 1994, Vardiya Mühendisi
T.K.İ. Garp Linyitleri İşletmesi, Kömür Hazırlama Tesisi, Tunçbilek-Kütahya

Ocak 1995-Ağustos 1998, Araştırma Görevlisi
Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, Konya

Eylül 1998-Kasım 2001, Yrd. Doç. Dr.
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon Meslek Yüksekokulu, Cevher Hazırlama Programı, Afyonkarahisar

Aralık 2001-Kasım 2006, Doçent Dr.
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, Afyonkarahisar

Aralık 2006, Profesör Dr.
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, AFYONKARAHİSAR

AKADEMİK UNVANLARI

Yrd. Doç. Dr.  A.K.Ü. Afyon Meslek Yüksekokulu, Cevher Hazırlama Programı, 1998.
Doç. Dr.             A.K.Ü. Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Böl., Cevher Hazırlama Ana Bilim Dalı, 2001.
Prof. Dr.            
A.K.Ü. Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Böl., Cevher Hazırlama Ana Bilim Dalı, 2006.

İDARİ GÖREVLERİ

Nisan 2002-2003, Dekan Yardımcısı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Uşak Mühendislik Fakültesi, Afyonkarahisar

Nisan 2002-2003, Bölüm Başkanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Afyonkarahisar

Nisan 2002-2003, TAGEM Sorumlusu
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Teknoloji Araştırma-Geliştirme ve Eğitim Merkezi (TAGEM), Afyonkarahisar

2004-2005,  Enformatik Bölüm Başkanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Rektörlük, Enformatik Bölümü, Afyonkarahisar

Mart-Ağustos 2007,  Rektör Yardımcısı
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar

Mart-Haziran 2007,  Dekan Vekili
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Afyonkarahisar

Temmuz-Eylül 2007,  Dekan
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Afyonkarahisar

Mayıs 2007-2013, Bölüm Başkanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Afyonkarahisar

Mayıs 2007-2014,  Cevher Hazırlama Anabilim Dalı Başkanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Afyonkarahisar

YÖNETİM DENEYİMİ

Yüksek Lisans Jüri Üyeliği
Doktora Jüri Üyeliği
Akademik  Kadro Atama-Değerlendirme Hakemliği

BİLİMSEL FAALİYETLERİ

Dergi Editörü (Aralık 2008-Nisan 2011)
· Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Afyonkarahisar

Dergi Yönetmeni Yardımcılığı (Kasım 2006-     )
· Kil Bilimi & Teknolojisi Dergisi, İstanbul

Dergi Danışmanlığı (Nisan 2007-     )
· New World Sciences Academy, Uluslararası Hakemli e-Dergi, Elazığ

Laboratuvar Geliştirme Faaliyetleri
· Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknoloji Araştırma Geliştirme Merkezi (TAGEM)’nin kurulması
· Afyon Kocatepe Üniversitesi Cevher Hazırlama ve Zenginleştirme Laboratuvarının kurulması
· Afyon Kocatepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü, Akredite Doğaltaş Analiz Laboratuvarının kurulması
· Adaçal Endüstriyel Mineraller Sanayi Ticaret A.Ş. AR-GE Laboratuvarının kurulması

Hakemlikler

Dergi Hakemliği

Yıl Hakemlik
Sayısı
Dergi Adı Web of Science Veri Tabanı
2006 1

Bulletin of The Chemical Society of Ethiopia

SCI-Expanded
2007 1

1

1

1

Applied Surface Science

Fuel

Separation & Purification Technology

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

SCI-Expanded

SCI-Expanded

SCI-Expanded

2008 1

2

1

Journal of Environmental Management

Journal of Hazardous Materials

Ore Dressing

SCI-Expanded

SCI-Expanded

2009 2

1

1

1

1

2

Applied Clay Science

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

Chemical Engineering Journal

Journal of The Science of Food and Agriculture

Journal of Urban and Environmental Engineering

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

SCI-Expanded

Not Expanding

SCI-Expanded

SCI-Expanded

2010 2

2

1

1

2

1

1

Applied Clay Science

Chemical Engineering Journal

Clay Minerals

International Journal of Food & Technology

Journal of Hazardous Materials

Waste Management Research

Ore Dressing

SCI-Expanded

SCI-Expanded

SCI-Expanded

SCI-Expanded

SCI-Expanded

2011 2

1

1

1

1

1

Applied Clay Science

Journal of Applied Polymer Science

Journal of Hazardous Materials

Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers

Powder Technology

Water Science and Technology

SCI-Expanded

SCI-Expanded

SCI-Expanded

SCI-Expanded

SCI-Expanded

SCI-Expanded

2012 1

1

Applied Clay Science

Chemical Engineering Communications

SCI-Expanded

SCI-Expanded

2013 1

1

1

1

1

Brazilian Journal of Chemical Engineering

Desalination and Water Treatment

Fuel Processing Technology

Powder Technology

Korean Journal of Chemical Engineering

SCI-Expanded

SCI-Expanded

SCI-Expanded

SCI-Expanded

SCI-Expanded

2014 1

1

1

1

Brazilian Journal of Chemical Engineering

Journal of Advanced Research

Scientific Research and Essays

Brazilian Journal of Chemical Engineering

SCI-Expanded

SCI-Expanded

2015 1

1

1

3

1

1

1

1

European Journal of Lipid Science and Technolog

Applied Clay Science

International Journal of Coal Preparation and Utilization

International Journal of Mineral Processing

International Journal of Mining Science and Technology

Journal of Environmental Management

Physicochemical Problems of Mineral Processing

Powder Technology

SCI-Expanded

SCI-Expanded

SCI-Expanded

SCI-Expanded

SCI-Expanded

SCI-Expanded

SCI-Expanded

SCI-Expanded

2016 2

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

International Journal of Mineral Processing

Energy & Fuels

Separation Science and Technology

Particulate Science and Technology

Physicochemical Problems of Mineral Processing

Separation and Purification Technology

Water Science and Technology

Powder Technology

Minerals

Journal of Mining World Express

Madencilik

SCI-Expanded

SCI-Expanded

SCI-Expanded

SCI-Expanded

SCI-Expanded

SCI-Expanded

SCI-Expanded

SCI-Expanded

Kongre ve Sempozyum Hakemliği

· 5. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, İZMİR
· 6. Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, İZMİR
· 13. Ulusal Kil Sempozyumu, ISPARTA
· 21. Uluslararası Madencilik Kongresi, ANTALYA
· 7. Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, Kuşadası-AYDIN
· 4. Uluslararası Bor Sempozyumu, ESKİŞEHİR
· 2. Maden İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, ADANA
· 7. International Marble and Natural Stone Congress, AFYONKARAHİSAR
· 23. International Mining Congress and Exhibition of Turkey, ANTALYA

Panelist

· TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1007), 2006, ANKARA
· TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1007), 2011, ANKARA
· TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001), 2010, ANKARA
· TÜBİTAK Yurt Dışı Araştırma Burs Programı (2214), 2010, ANKARA
· TÜBİTAK Yurt Dışı Araştırma Burs Programı (2214), 2011, ANKARA
· TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Ar-GE Projeleri Destekleme Programı (1003), 2013, ANKARA

Dış Danışman

· TÜBİTAK Yabancı Uyruklular İçin Doktora Burs Programı (2215), 2011, ANKARA
· TÜBİTAK Hızlı Destek Programı (1002), Nisan 2011, ANKARA
· TÜBİTAK Hızlı Destek Programı (1002), Haziran 2011, ANKARA

Proje Değerlendirme Hakemliği

· Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, Yıldız Teknik Üniversitesi, İSTANBUL
· İstanbul Teknik Üniversitesi Araştırma Fonu, İSTANBUL
· Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN), ANKARA

Proje İzleme Hakemliği

· Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN), ANKARA

REDAKTÖRLÜK

· Kömür: Özellikleri, Teknolojisi ve Çevre İlişkileri, Ed: O. Kural, Özgün Ofset Matbaacılık A.Ş., İstanbul, 1998, 779 s.

YÜRÜTME KURULU BAŞKANLIĞI

· 7. International Marble and Natural Stone Congress, Ekim 2011, Afyonkarahisar

ÇEŞİTLİ KURULLARDA ÜYELİKLER

Tez Jürisi Üyeliği

· Doktora tezi, 2005. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul
· Yüksek Lisans tezi, 2007. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Afyonkarahisar
· Yüksek Lisans tezi, 2008. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta
· Yüksek Lisans tezi, 2009-1. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Afyonkarahisar
· Yüksek Lisans tezi, 2009-2. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Afyonkarahisar
· Yüksek Lisans tezi, 2010-1. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Afyonkarahisar
· Yüksek Lisans tezi, 2010-2. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Afyonkarahisar
· Yüksek Lisans tezi, 2010-3. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Afyonkarahisar
· Yüksek Lisans tezi, 2010-4. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Afyonkarahisar
· Yüksek Lisans Tezi, 2012. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Afyonkarahisar

Doçentlik Jüri Üyeliği

· Nisan 2009 dönemi; YÖK, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı 01.03.2010 tarih ve B.31.0.ÜAK.01/849 sayılı yazısı
· Ekim 2009 dönemi; YÖK, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı 11.06.2010 tarih ve B.31.0.ÜAK.01/4360 sayılı yazısı
· Nisan 2010 dönemi; YÖK, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı 07.01.2011 tarih ve B.31.0.ÜAK.01/090 sayılı yazısı
· Ocak 2010 dönemi; YÖK, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı 12.09.2011 tarih ve B.31.0.ÜAK.01/6651 sayılı yazısı
· Ekim 2010 dönemi; YÖK, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı 27.02.2012 tarih ve B.31.0.ÜAK.01/902 sayılı yazısı
· Nisan 2010 dönemi; YÖK, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı 09.04.2012 tarih ve B.31.0.ÜAK.01/2362 sayılı yazısı
· Nisan 2012 dönemi; YÖK, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı 22.04.2013 tarih ve 22798904-204.01/4482 sayılı yazısı
· Nisan 2015 dönemi; YÖK, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı 14.09.2015 tarih ve 22798904-204.01/9822 sayılı yazısı

Bilim Kurulu Üyeliği

· Turquoise International Dergisi, Afyonkarahisar
· 5. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, İzmir
· II. Ege Enerji Sempozyumu, Kütahya
· II. Uluslararası Bor Sempozyumu, Eskişehir
· 6. Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, İzmir
· Türkiye VI. Mermer ve Doğaltaş Sempozyumu, Afyonkarahisar
· Termal ve Maden Suları Konferansı, Afyonkarahisar
· 4. Ulusal Bor Sempozyumu, Eskişehir
· 2. Maden İsletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, Adana
· VII. Turkey Marble and Natural Stone Congress, Afyonkarahisar
· 23. International Mining Congress and Exhibition of Turkey, Antalya
· Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu’2013, Adana

Yönetim Kurulu Üyeliği

· AKÜ Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Mart-Ağustos 2007, Afyonkarahisar

Yayın Kurulu Üyeliği

· Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Afyonkarahisar

Komisyon Üyeliği

· Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu,  Mart-Ağustos 2007, Afyonkarahisar
· Afyon Kocatepe Üniversitesi, Uluslararası Yayınları Değerlendirme Komisyonu, Mart-Ağustos 2007, Afyonkarahisar

Danışma Kurulu Üyeliği

· Türkiye V. Mermer ve Doğaltaş Sempozyumu, Mart 2006, Afyonkarahisar

Oturum Başkanlığı

· Türkiye III. Mermer Sempozyumu, Mayıs 2001, Afyonkarahisar
· XXIII International Mineral Processing Conference, Eylül 2006, İstanbul
· Türkiye VI. Mermer ve Doğaltaş Sempozyumu, Haziran 2008, Afyonkarahisar
· VII. International Marble and Natural Stone Congress, Ekim 2010, Afyonkarahisar
·15. Ulusal Kil Sempozyumu, Niğde

İnceleme Kurulu Üyeliği

· Gayri Sıhhi Müessese İnceleme Kurulu, Temmuz 2001, Afyonkarahisar

Çevre Kurulu Üyeliği

· İl Mahalli Çevre Kurulu, Aralık 2001, Afyonkarahisar

KATILDIĞI SEMİNER / KURSLAR

Nisan 1993, Eğiticinin Eğitimi Semineri
T.K.İ. Genel Müdürlüğü, Ankara

Temmuz-Ekim 1993, PLC Sistemli Kömür Hazırlama Tesisi İşletme Kursu
T.K.İ. Garp Lİnyitleri İşletmesi, Tunçbilek-Kütahya

Ekim 2002, Madencilikte Çevre Yönetimi Semineri
TMMOB Maden Mühendisleri Odası, Amasra-Bartın

Aralık 2006, Kömür ve Enerji Semineri
TKİ Genel Müdürlüğü, Ankara

Şubat 2007, Genel Kurallar: Ürün Güvenliği (2001/95/EEC), Yeni, Klasik ve Global Yaklaşım Seminerleri
Batı Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu, Afyonkarahisar

Aralık 2009, Proje Risk Yönetimi
KPI Danışmanlık, Eğitim ve Bilişim Çözümleri Tic. Ltd. Şti., Ankara

Mayıs 2012, AB Fonları Semineri
Kipu Danışmanlık, Araştırma ve Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti., İstanbul

BURSLAR

1981-1984, Lisans Öğrenimi Bursu
Türk Eğitim Vakfı

1982-1984, Lisans Öğrenimi Bursu
Etibank

1985-1990, Yüksek Lisans Bursu  (Yurt Dışı)
Milli Eğitim Bakanlığı

Temmuz-Eylül 2004, Doktora Sonrası Yurtdışı Araştırma Bursu
Alman Akademik Değişim Servisi DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst)

2005 (1 hafta), Öğretim Üyesi Değişimi
Socrates programı 2004/2005, ALMANYA

2007 (1 hafta), Öğretim Üyesi Değişimi
ERASMUS Ders verme hareketliliği programı 2006/2007, Lublin/POLONYA

2008 (1 hafta), Personel Eğitimi
LLP-ERASMUS Personel eğitimi programı 2007/2008, Bedfordshire/İNGİLTERE

2009 (3 gün), Personel Eğitimi
LLP-ERASMUS Personel eğitimi programı 2008/2009, Berlin/ALMANYA

2013 (6 gün), Personel Eğitimi
LLP-ERASMUS Personel eğitimi programı 2012/2013, Barselona/İSPANYA

2014-2015 (10 ay), Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu
TÜBİTAK 2219 – Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı 2014/2015, University of Surrey, Guildford/İNGİLTERE

MESLEKİ ÜYELİKLER

· TMMOB Maden Mühendisleri Odası, Ankara
· Cevher Hazırlama ve Zenginleştirme Derneği, İzmir