Yüksek Lisans Tezleri

  • “Kil İçerikli Kömür Hazırlama Tesisi Atıklarından Temiz Kömür Üretimi ve Atık Kilin Tuğla Üretiminde Kullanımı”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006.
  • “Sepiyolitin Reolojik Özelliğinin Geliştirilmesi ve Sepiyolit Katkılı Lif Takviyeli Beton Üretimi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012.