Projeler

Fotovoltaik (Pv) Paneller İçin Fotokatalitik, Antibakteriyel Ve Yansıma Önleyici Yüzey Kaplamaların Geliştirilmesi Ve Karakterizasyonu, A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 18.FEN.BİL.21, Araştırmacı, 2018 (devam ediyor)

Nano Bor Katkılı Polimerlerin Mekanik, Fiziksel ve Radyasyon Özelliklerinin İncelenmesi, A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 18.FEN.BİL.40, Araştırmacı, 2018 (devam ediyor)

Bentonit, zeolit nanopartiküllerinin ve bentonit-zeolit nanokompozitinin melanom hücrelerine etkileri, A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 18.FEN.BİL.09, Yürütücü, 2018 (devam ediyor)

Bentonit, zeolit nanopartiküllerinin ve bentonit-zeolit nanokompozitinin retina pigment epitel ve kornea epitel hücrelerine etkileri, A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 18.FEN.BİL.08, Yürütücü, 2018 (devam ediyor)

Bir İlaç Taşıyıcı Sistemi Olarak Montmorillonit / Manyetit Nano-Kompozit Sentezi ve Karakterizasyonu, A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 18.FEN.BİL.08, Araştırmacı, 2018 (devam ediyor)

Mezo Gözenekli Manyetik Kil Üretimi ve Karekterizasyonu, A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 18.KARİYER.107, Araştırmacı, 2018 (devam ediyor)

 Yüzeyleri silan ile modifiye edilmiş mermer tozu atıklarının epoksi polimer özellikleri üzerine etkilerinin araştırılması, A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 18.KARİYER.110, Araştırmacı, 2018 (devam ediyor)

 Süper alaşım üzerine sol jel tekniği ile bor kaplanması ve tribolojik özelliklerinin incelenmesi, A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 18.KARİYER.49, Araştırmacı, 2018 (devam ediyor)

3D yazma yöntemiyle hidroksiapatit implantların üretimi, A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 18.KARİYER.104, Proje Yürütücüsü, 2018 (devam ediyor)

Harçlarda Kullanılan Bazı Puzolinik Malzemelerin Tane Boyutunun Alkali-Silika Reaksiyonuna ve Basınç Dayanımına Etkisinin Araştırılması, A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 17.FEN.BİL.53, Araştırmacı, 2017 (devam ediyor)

Su Bazlı Boyalarda Kullanılan Sivas Talkının Boya Kalitesine Etkisinin Araştırılması, A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 17.FEN.BİL.63, Araştırmacı, 2017 (devam ediyor)

Silikon Matrisli Düz Dokumalı Karbon Fiber Kompozitin Termal Ve Mekanik Davranışlarının Belirlenmesi, A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 17.FEN.BİL.70, Proje Yürütücüsü, 2017 (devam ediyor)

Çok Fonksiyonlu Daldırmalı Kaplama Cihazı Tasarımı ve Modifiye Yüzeylerin Hazırlanması, A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 17.FEN.BİL.02, Proje Yürütücüsü, 2017 (devam ediyor)

Biyomedikal uygulamalar için Ti-5Nb-5Sn alaşımının üretimi ve karakterizasyonu, A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 17.FEN.BİL.14, Proje Yürütücüsü, 2017 (devam ediyor)

Biyouyumlu Ti-Nb-Sn Alaşımının Mikroyapı ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması, A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 17.FEN.BİL.15, Proje Yürütücüsü, 2017 (devam ediyor)

Yüzeyleri modifiye edilmiş bazı inorganik seramik oksitlerin polimer kompozitlerde etkilerinin araştırılması,  A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 17.MUH.11, Araştırmacı, 2017 (devam ediyor)

 Yüzeyi Modifiye Edilmiş Boraksın Porselen Pişirim Sıcaklığı Üzerine Etkisinin Araştırılması A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 17.KARİYER.86, Araştırmacı, 2017 (devam ediyor)

 Sol-jel Yöntemiyle ZnO ince Filmlerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu , A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 17.KARİYER.87, Proje Yürütücüsü, 2017 (devam ediyor)

Yüksek Enerjili Öğütücülerle Titanyum Esaslı Hafif Mühendislik Alaşımlarının Üretimi ve Karakterizasyonu, A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 16.FEN.BİL.27, Proje Yürütücüsü, 2016 (devam ediyor)

Süperhidrofobik Polimer Yüzeylerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu, A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 16.MUH.07, Proje Yürütücüsü, 2017

Boya Sensörlü Hibrit Güneş Pilinin Üretim ve Karakterizasyonu, A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 16.FEN.BİL.22, Proje Yürütücüsü, 2016 (devam ediyor)

Süperparamanyetik Fe3O4 Nano-partikülleri ile Ağır Metal İyonu Adsorpsiyonu, A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 16.KARİYER.15, Araştırmacı, 2016 (devam ediyor)

Elektroeğrilmiş Karbon Nanoliflerin Elektriksel ve Morfolojik Özelliklerinin Araştırılması, A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 16.KARİYER.17, Proje Yürütücüsü, 2016 (devam ediyor)

Kolemanit Katkısının Porselen Bünyenin Sinterlemesi Üzerine Etkisinin Araştırılması, A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 15.MUH.10, Araştırmacı, 2015 (devam ediyor)

HVOF Tekniğiyle Ti6Al4V Metal Altlık Yüzeyine Farklı Silika Kaynağı İçeren Biyoseramiklerin Kaplanması, A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 15.FEN.BİL.24, Proje Yürütücüsü, 2015 (devam ediyor)

Sol-jel Tekniğiyle Nano boyutlu BZT Tozlarının sentezi, A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 15.HIZ.DES.52, Proje Yürütücüsü, 2015

Çeşitli Temizlik Kimyasallarının Mermer ve Granitin Yüzey Özelliklerine Etkisi, A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 14.FEN.BİL.32, Araştırmacı, 2016

İnorganik Esaslı Kompozit Isı İzolasyon Paneli Üretimi, SAN-TEZ 0294.STZ.2013-2, (Yardımcı Araştırmacı), 2016

Ti6Al4V Alaşımının HVOF Kaplama Tekniğiyle Hidroksiapatit ile Kaplanması, A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 14.FEN.BİL.41, Proje Yürütücüsü, 2015

Zemin Kaplamada Kullanılan Epoksi Reçinesiyle Yüksek Oranda Mineral Katkı Kullanımının Araştırılması, 3001-Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Prg., 114M155, Araştırmacı, 2016

Saf Çimento Klinker Fazlarının Manyetik Alan Etkisi Altında Hidratasyon Davranışlarının İncelenmesi, A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 13.MUH.07, Araştırmacı, 2016

SrAl2O4 : Eu2+, Dy3+ nanoliflere Bor katkısının faz kararlılığına etkisinin araştırılması, A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 13.MUH.02, Proje Yürütücüsü, 2014

Öğütme İşleminin Talkın Kristal Yapısına  Etkisi, A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 12.MUH.01, Araştırmacı, 2013

Elektroeğirme Yöntemiyle GaInP Yarıiletken Nanoliflerin Üretimi ve Karakterizasyonu,  Tübitak 1001 MAG 110M344, Proje Yürütücüsü, 2012

Elektroeğirme Yöntemiyle Bor Katkılı Hidroksiapatit Nanoliflerin Üretim ve Karakterizasyonu, 11.FENBİL.29, Proje Yürütücüsü, 2012

Elektroeğirme Yöntemiyle InP Nanoliflerin Üretimi ve Karakterizasyonu, A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 10.MUH.04, Proje Yürütücüsü, 2011

CaSO4 İçerikli Bor Minerali İşlem Atıklarının Yapı Malzemesi Olarak Değerlendirilmesi, A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 09.MUH.05, Proje Yürütücüsü, 2010

Elektro-eğirme yöntemiyle kompozit nanoliflerin üretim ve karakterizasyonu, A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 08.MUH.10, Proje Yürütücüsü, 2009

Atık Sularda Bulunan Fenol ve Klorofenollerin Modifiye Edilmiş Klinoptinolit Kullanılarak Kesikli Sistemde Uzaklaştırılması, A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 07.MUH.09, Proje Yürütücüsü, 2008

Uçucu Külün Yapı Tuğlası Üretiminde Kullanımının Araştırılması, Tübitak 1001 MAG 106M002, Araştırmacı , 2008

Mikrodalga Sinterleme Yöntemiyle Açık Gözenekli Seramik Malzeme Üretimi, Tübitak 1001 MAG 106M105, Araştırmacı , 2009

Seramiklerin İnce Film Kaplanması ve Teknik Özelliklerinin Araştırılması, A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 06.MUH.02, Proje Yürütücüsü, 2007

Antibakteriyel Seramik Malzemelerin Üretimi, A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 051.MUH.03, Proje Yürütücüsü, 2006

Zeolit Dolgulu Polimer Membranların Pervaporasyon Prosesinde Uygulanması, A.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 00.MUH.02, Proje Yürütücüsü, 2002

Metalurji Sektöründe Kullanılan Korund-Karbon Refrakter Malzemesinin Üretiminin Araştırılması, A.K.Ü. Araştırma Fonu Projesi,  Araştırmacı, 2000

Etibank Bor Mineralleri Atıklarının Seramik Sanayiinde Değerlendirilmesi ve İleri teknoloji Malzemelerinin Üretiminin Geliştirilmesi, A.K.Ü. Araştırma Fonu Projesi, Araştırmacı, 1999

Kırşehir Kaman Yöresi Nefelinli Siyenit Cevherinin Seramik ve Cam Sanayiinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması, A.K.Ü. Araştırma Fonu Projesi,  Araştırmacı, 1999

Seramik ve Polimer Membranların Hazırlanması ve Karakterizasyonu, A.K.Ü. Araştırma Fonu Projesi,  Proje Yürütücüsü, 1999