Ulusal Makaleler

D23. EVCİN, Atilla , AKPINAR, Süleyman . “Yüzeyleri Modifiye Edilmiş Bor Atıklarının Polimer Kompozitlerde Etkilerinin Araştırılması”. Mesleki Bilimler Dergisi (MBD) 7 / 2 (Ağustos 2018): 0-0

 D22.  Atlı, I.S., Evcin, A., “An Experimental Study on Investigation of Carbon Fiber-Silicone Interfacial Shear Strength ” El-Cezerî Journal of Science and Engineering, 2017, 4(3); 541-546.

D21.   Egemen Ünal, Melih Özçatal, Şükrü Taktak,  Atilla Evcin, Yusuf Kayalı,   Saf Titanyum İmplantın Asit ve Alkali İşlemler ile Yüzey Modifikasyonu, AKÜ FEMÜBİD 15 (2015) 035702 (6-13) DOI: 10.5578/fmbd.10294

D20. Aylin Aydın, Atilla Evcin, Serhat Başpınar, Kağıt Fabrikası Atığının Alçı Panellerin Fiziksel Özelliklerine Etkisi, Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 10, No: 2, 2014 (19-26)

D19. Bahri ERSOY, Atilla EVCİN, Zeyni ARSOY, Doğaltaşların Islanabilirliğinin İncelenmesi, Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 10, No: 1, 2014 (1-6)

D18. Abdullah KÜÇÜK ve Atilla EVCİN,  Elektroeğirme yöntemiyle bor katkılı hidroksiapatit nanoliflerin üretimi ve karakterizasyonu, AKÜ FEMÜBİD 14 (2014) OZ5750 (319-324)

 D17. Mustafa Uçar, Atilla Evcin, Haydar Ünverdi  ve Songül Uçar, 4-Klorofenolün Al2O3 Katkılı Hidroksiapatit ile Sulu Ortamdan Uzaklaştırılması, AKÜ FEMÜBİD 14 (2014) OZ5736(225-232)

D16. Atilla Evcin, Mustafa Uçar, Dilek Kayıran, Münevver Selimoğlu, 4-Klorofenolün Hidroksiapatit İle Sulu Ortamdan Uzaklaştırılması, AKÜ FEMÜBİD 14 (2014) OZ5737 (233-237)

D15. Atilla Evcin, Nalan Çiçek Bezir, Refik Kayalı, Mehmet Arı ve Abdullah Küçük, Elektroeğirme Yöntemiyle Üretilen GaInP Nanoliflerin Elektriksel ve Optik Karakterizasyonu, AKÜ FEMÜBİD 14(2014) OZ5746 (303-306)

D14. N.Çiçek Bezir, A. Evcin, A. Oktay, Bor Katkılı TiO2 Nanofiberlerin Üretim ve Karakterizasyonu, AKÜ FEMÜBİD 14 (2014) OZ5747 (307-310)

D13. N.Çiçek Bezir, A. Evcin, A. Oktay, Seryum Katkılı TiO2 Nanofiberlerin Üretim ve Karakterizasyonu, AKÜ FEMÜBİD 14 (2014) OZ5748 (311-313)

D12. N.Çiçek Bezir, A. Evcin, A. Oktay, Ag Katkılı TiO2 Nanofiberlerin Üretim ve Karakterizasyonu , AKÜ FEMÜBİD 14 (2014) OZ5749 (315-318)

D11. Nalan Çiçek Bezir, Gülten Onay, Gizem Yıldırım, Sabriye Perçin Özkorucuklu,  Atilla Evcin, Murat Kaleli,  Elektrokimyasal Depolama Yöntemi ile Kaplanmış Boyar Maddeli Güneş Pili Yapımı, AKÜ FEMÜBİD 14 (2014) OZ5705 (31-36)

D10. Ahmet Günay, Sedef Dikmen, Bahri Ersoy ve Atilla Evcin,  Bazik Mavi-16 Boyarmaddesinin Kil Üzerine Adsorpsiyonu,  European Journal of Science and Technology Vol. 1, No. 2, pp. 29-38, June 2014

D9. Nalan Çiçek Bezir, İskender Akkurt  , Atilla Evcin, Kadir Günoğlu, Ayşe Oktay,  Ce Katkılanmış TiO2 İnce Filmlerin Radyasyon Soğurma Özelliklerinin İncelenmesi, Süleyman Demirel University  Journal of Natural and Applied Science  17(3), 38-41, 2013

D8. A. Evcin, S. Say, Elektroeğirme Yöntemiyle ZnCrO4 Nanoliflerin  Üretimi, Seramik Türkiye, Temmuz- Ekim 2012, 74-79

D7. Mavi B, Akkurt İ, Gokgoz E.E., Bezir N.Ç., Evcin A., Investigation Of Radiation Shielding Properties Of Glass Coated By TiO2 Using Gamma-Ray Spectroscopy, Balkan Physics Letters BPL, Boğaziçi University Press, 18, 181018,  138-141, 10 February 2010

 D6. Taşkara Ö., Kartal A., Evcin A., Tuğla Massesi Öğütme Durumunun Ürün Teknik Özellikleri Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması, A.K.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, Özel Sayı, 251-256, 2009

 D5. Evcin A., Demişulam C., Sol-jel Yöntemiyle Düşük Ergime Sıcaklıklı Sır Üretimi, A.K.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, Özel Sayı, 239-244, 2009

 D4. Ersoy B., Kavas T., Evcin A., Başpınar M.S., Sarışık A., Dikmen S., Production of Fired Ceramic Materials From Fly Ash With Witherite Additive, A.K.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, Özel Sayı, 45-52, 2009

 D3. Ergün Y., Başpınar M.S., Taktak Ş., Evcin A., Titanyum Yüzeyine Sol-jel Yöntemiyle Hidroksitapatit Kaplanması, A.K.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, Özel Sayı, 15-21, 2009

 D2. Gökgöz E.E., Bezir N.Ç., Özek N., Evcin A., TiO2 Coating on Glass Surface  With Sol-gel Method, Balkan Physics Letters BPL, Boğaziçi University Press, 16, 161065, 1-5, 22 March 2009

 D1. Evcin A., Tutkun O., “Faz Dönüşüm  Prosesiyle Asimetrik Polimer Membranların Hazırlanması”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 1999