Uluslararası Bildiriler

 

B53. İbrahim Güneş, Tayfun Uygunoğlu, Bahri Ersoy, Atilla Evcin, Investigation of Wear Strength of Silica Fume Blended Polymer Materials, International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16) March 19-20, 2016, Kilis

B52. Atilla EVCİN , İbrahim GÜNEŞ, Tayfun UYGUNOĞLU, Bahri ERSOY, Kireçtaşı Katkılı Epoksi Zemin Kaplamaların Yüzey Özellikleri, International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16), March 19-20, 2016, Kilis

B51. Bahri ERSOY, Atilla EVCİN, Tayfun UYGUNOĞLU, İbrahim GÜNEŞ, Uçucu Kül Katkısının Epoksi Zemin Kaplama Malzemesinin Hidrofobisitesine Ve Serbest Yüzey Enerjisine Etkisi, Uluslararası Malzeme Bilimi ve Teknolojisi Konferansı Kapadokya (IMSTEC’16), 6-8 Nisan 2016, Nevşehir, Türkiye

B50.  Tayfun UYGUNOĞLU, İbrahim GÜNEŞ, Bahri ERSOY, Atilla EVCİN, Epoksi Zemin Kaplamanın Reolojik Özeliklerine Kireçtaşı Tozunun Etkisi, Uluslararası Malzeme Bilimi ve Teknolojisi Konferansı Kapadokya (IMSTEC’16), 6-8 Nisan 2016, Nevşehir, Türkiye

 B49. Esraa AL-SARRAY, İskender AKKURT, Kadir GÜNOĞLU , Atilla EVCİN, Nalan Çiçek BEZİR, Production of Polymer Composite Panel for Radiation Protection,  2nd International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering, (ICCESEN-2015) 14-19 October 2015, p 149, ANTALYA-TURKEY

 B48. Atilla EVCİN, Nalan Çiçek BEZİR, İskender AKKURT, Kadir GÜNOĞLU  and Bahri ERSOY, Production of  Radiation Shielding Polymer Composite Panel containing  Eu, Dy and Ce doped Boroncarbide, 2nd International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering, (ICCESEN-2015) 14-19 October 2015, p 429, ANTALYA-TURKEY

B47. Oğuz EVCİN, Atilla EVCİN, Nalan Çiçek BEZİR, İskender AKKURT, Kadir GÜNOĞLU  and Bahri ERSOY, Production of Barite and Boroncarbide Doped Radiation Shielding Polymer Composite Panel, 2nd International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering, (ICCESEN-2015) 14-19 October 2015, p 428, ANTALYA-TURKEY

 B46. Nalan Çiçek BEZİR, Atilla EVCİN, , Refik KAYALI, Mürivet KAŞIKÇI ÖZEN, Kamer Esen and Erdal Bedrettin Cambaz,  Characterization of ZrO2 Nanofibers Prepared by Electrospinning Process, 2nd International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering, (ICCESEN-2015) 14-19 October 2015, p 427, ANTALYA-TURKEY

 B45. Nalan Çiçek BEZİR, Atilla EVCİN, , Refik KAYALI, Gamze BALYACI and Mürivet KAŞIKÇI ÖZEN, Characterization of  Eu, Ce and Dy Doped TiO2 Nanofibers Prepared by Electrospinning  Process, 2nd International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering, (ICCESEN-2015) 14-19 October 2015, p 426, ANTALYA-TURKEY

 B44. Bahri ERSOY, Atilla EVCİN and Erol KAM, Pore morphology of a highly porous natural material (pumice),  International conference Mechanical Technologies and Structural Materials, MTSM2015,  24-25.09.2015, Split, Croatia

B43. Atilla EVCİN, Bahri ERSOY and Erol KAM, Synthesis of Nano-sized BZT Powder Using Sol-gel Technique, International conference Mechanical Technologies and Structural Materials, MTSM2015,  24-25.09.2015, Split, Croatia

 B42. Nalan Çiçek Bezir, Atilla Evcin, Refik Kayalı, Mürivet Kaşıkcı Özen, Gamze Balyacı, Characterization Of ZrO2 Thin Films Prepared By Sol Gel Method, 9. International Physics Conference of the Balkan Physical Union, 24-27 August 2015, p 564   Istanbul

 B41. Nalan Çiçek Bezir, Atilla Evcin, Refik Kayalı, Mürivet Kaşıkcı Özen, Gamze Balyacı, Characterization Of  Eu, Ce, Dy doped TiO2 Thin Films Prepared By Sol Gel Method, 9. International Physics Conference of the Balkan Physical Union, 24-27 August 2015, p 565  Istanbul

 B40. Nalan Çiçek Bezir , Volkan Akar, Gizem Yıldırım, Seher İpekçi, Sabriye Perçin Özkorucuklu, Atilla Evcin, Solar Cell Production By Electrochemical Deposition, 9. International Physics Conference of the Balkan Physical Union, 24-27 August 2015, p 534, Istanbul

 B39. A. Evcin, B. Ersoy, T. Kavas, Z. Arsoy, Emet Borik Asit Fabrikası Atıklarının Farklı Katkılarla Sinterlenebilirliğinin Araştırılması, 9. Uluslararası  Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, 14-15 Mayıs 2015, İzmir

 B38. A. Yıldız, B. Ersoy, A. Evcin,  E. Çardak, Kalsinasyonun Seydiler (Afyonkarahisar) Diyatomitinin Özelliklerine Etkisi, 9. Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, 14-15 Mayıs 2015, İzmir

 B37. Z.Arsoy, B.Ersoy, H.Çiftci, A.Evcin, S.Dikmen, M.Müdüroğlu, Öğütülmüş Talkın Damla Yayınım Yöntemiyle Temas Açısı Ölçümleri ve Serbest Yüzey Enerjisi Hesaplamaları, 9. Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, 14-15 Mayıs 2015, İzmir

 B36. Nusret BARUT, Yusuf KAYALI, Atilla EVCİN, Borlanmış AISI 316 L Paslanmaz Çeliğin Çeşitli Ortamlarda Temas Açısının İncelenmesi,  The Second International Iron and Steel Symposium (IISS’15) 1-3 April 2015 Karabuk University, Karabuk, Turkey

 B35.  Bahri Ersoy, Ahmet Günay, Sedef  Dikmen ve Atilla Evcin, Investigation of Equilibrium and Thermodynamic of Cationic Dye (BB16) Adsorption by Montmorillonitic Clay, 14th International Mineral Processing Symposium, 15 – 17 October, 2014 Kuşadası, İzmir, Turkey

B34. Tuğba Mucur, Bahri Ersoy, Sedef Dikmen, Atilla Evcin  and Zeyni Arsoy, Optimization of The Dispersion/Flowing Properties of Ball Clay Used in Sanitary Ware Ceramic Productions and Its Influence on The Properties of Green and Fired Products, Seres2014, III. Uluslar arası Seramik Cam Emaye Sır ve Boya Kongresi, 15-17 Ekim 2014, Eskişehir

B33.  Sefa Özzaman, Atilla Evcin, Bahri Ersoy, Taner Kavas, Abdullah Küçük, Synthesis And Characterization Of Boron Containing Hydroxyapatite Bioceramics, Seres2014, III. Uluslar arası Seramik Cam Emaye Sır ve Boya Kongresi, 15-17 Ekim 2014, Eskişehir

B32. Atilla Evcin, Nalan Çiçek Bezir, Refik Kayalı, Mürivet Kaşıkçı, Ayşe Oktay,  Characteristic properties of Dy-Eu–Ag co-doped TiO2 Nanoparticles Prepared by Electrospinning Processes, International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN 2014), 25-29 October 2014, Kemer Antalya

B31.   M. Kaşıkçı, R. Kayalı, N. Çiçek Bezir, A. Evcin, Structural and Electrical Features of Holmium Oxide and Terbium Oxide Doped Bismuth Oxide Polymorhous Developed as Electrolyte for IT-SOFC , 31. Uluslar arası Fizik Kongresi, 21-24/07/2014, Bodrum

 B30. M. Kaşıkçı, R. Kayalı, N. Çiçek Bezir, A. Evcin, Characterization of Holmium Oxide and Dysporsium Oxide Doped Bismuth Oxide Polymorphous Developed as Electrolyte For IT-SOFC’s,  31. Uluslar arası Fizik Kongresi, 21-24/07/2014, Bodrum

 B29. N.Ç. Bezir, A. Evcin, A. Oktay, Characteristic Properties of Eu-Ag Co-doped TiO2 Nanoparticles Prepared by Electrospinning Processes, 31. Uluslar arası Fizik Kongresi, 21-24/07/2014, Bodrum

 B28. N.Ç. Bezir, A. Evcin, A. Oktay, Gümüş ve Disprozyum Birlikte Katkılı TiO2 Nanotaneciklerin Üretimi ve Karakterizasyonu, 31. Uluslar arası Fizik Kongresi, 21-24/07/2014, Bodrum

 B27. N.Ç. Bezir, A. Evcin, R. Kayalı, M. Kaşıkçı, A. Oktay, Seryum Katkılı TiO2 Nanotoz ve Nanoliflerin Karakterizasyonu, 31. Uluslar arası Fizik Kongresi, 21-24/07/2014, Bodrum

 B26. N.Ç. Bezir, A. Evcin, R. Kayalı, M. Kaşıkçı, A. Oktay, Gümüş Katkılı TiO2 Nanotoz ve Nanoliflerin Karakterizasyonu, 31. Uluslar arası Fizik Kongresi, 21-24/07/2014, Bodrum

 B25. Nalan Çiçek Bezir, Atilla Evcin, Ayşe Oktay, Bor Katkılı TiO2 İnce Filmlerin Karakterizasyonu,  29. Uluslararası Fizik Kongresi, 05 – 08 Eylül 2012,  Bodrum

 B24. Nalan Çiçek Bezir, Atilla Evcin, Hakan Okçu, Ayşe Oktay, Gülten Onay, Ramazan Diker, Seryum Katkılı TiO2 İnce Filmlerin Karakterizasyonu, 29. Uluslararası Fizik Kongresi, 05 – 08 Eylül 2012,  Bodrum

 B23. Nalan Çiçek Bezir, Atilla Evcin, Hakan Okçu, Ayşe Oktay, Gülten Onay, Ramazan Diker, Gümüş Katkılı TiO2 İnce Filmlerin Karakterizasyonu, 29. Uluslararası Fizik Kongresi, 05 – 08 Eylül 2012,  Bodrum

 B22. Nalan Çiçek Bezir, Atilla Evcin, Refik Kayalı, Fatma Karipcin, Murat Kaleli, TAN  (1-(2-Thiazolylazo)-2-Naphthol) İle Üretilmiş Güneş Pillerinin Elektrik Ve Optik Özelliklerinin Karakterizasyonu, 29. Uluslararası Fizik Kongresi, 05 – 08 Eylül 2012,  Bodrum

 B21. Atilla Evcin, Refik Kayalı, Mehmet Arı, Metin Özgül, N. Çiçek Bezir, Süleyman Akpınar, and Abdullah Küçük, Synthesis of GaInP nanofibers by electrospinning method,  Vth International Conference on Molecular Materials. MOLMAT 2012, July 3-6, 2012– Barcelona

 B20. Evcin A., Kayı A.A., Küçük A., “Düşük Ergime Sıcaklıklı Tam Dental Porselen Üretimi”,  13. Uluslararası Malzeme Sempozyumu, 13-15 Ekim 2010, Denizli Pamukkale Üniversitesi, 441-448, 2010

 B19.  Evcin A., Irmak E., Küçük A., “Sol-Jel Yöntemiyle Alümina-Zirkonya-Silika (AZS) Kompozit Malzeme Üretimi”, 13. Uluslararası Malzeme Sempozyumu, 13-15 Ekim 2010, Denizli Pamukkale Üniversitesi, 1255-1261, 2010

 B18. Evcin A., Şahin S. K., Küçük A., “Light Weight Antibacterial Ceramic And Antibacterial Ceramic Filter Production”, 13. Uluslararası Malzeme Sempozyumu, 13-15 Ekim 2010, Denizli Pamukkale Üniversitesi, 877-883, 2010

 B17.  Evcin A. , Akpınar S., Küçük A., and Kepekçi D.B., “Sol-gel Synthesis of PZT Powders by Microwave Sintering”, I. International Ceramic, Glass, Porcelain, Enamel and Pigment Congress, 12-14 October 2009, Eskişehir,681-686, 2009

 B16. Evcin A. , Akpınar S., and Küçük A., “Chemical Synthesis of Calcium Aluminate Powders by Microwave Sintering”, I. International Ceramic, Glass, Porcelain, Enamel and Pigment Congress, 12-14 October 2009, Eskişehir, 672-678,2009

 B15. Evcin A., Kepekçi D.B., Barut İ., “Hidroksi Apatit Tozlarının Plazma Sprey Yöntemiyle Paslanmaz Çelik Üzerine Kaplanması”, 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (İATS’09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük Üniversitesi, 1077-1081, 2009

 B14. Evcin A., Coşkun S. ve Koyaş S., “ZrO2 ve Al2O3 Katkılı Biyoseramik Tozların Üretimi Ve Karakterizasyonu”, 12. Uluslararası Malzeme Sempozyumu, 15-17 Ekim 2008, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 1380-1386, 2008

 B13. Evcin A. , Tutkun O. , “Preparation of Zeolite-filled Polymeric Membranes for Pervaporation”, ANVOC Application of Nanotechnologies  for Separation and Recovery of  Volatile Organic Compounds  from Waste Air Streams, Istanbul, Turkey 30 – 31 May, 1 June 2005

 B12. Evcin A. , Kavas T., Kartal A., Koyaş S. “Kemik Külü Katkılı Bioseramik Toz Üretimi”, 4.Uluslararası Toz Metalurjisi Konferansı, Sakarya, 18-22 Mayıs 2005

 B11. Kartal A., Konak B., Evcin A., Aydın A., “Utalization of Granite Sawing Residues in Floor Tile Body” , 8th  International  Symposium on Environmental Issues and Waste Management in Energy and Mineral Production, Atılım Üniversitesi,    Antalya, TURKEY, 617-619, May 17-20.2004

 B10. Başpınar M.S., Evcin A., Aydın A., “Investigation on the utilization potential of waste lime mud from paper industry in gypsum production” 8th  International  Symposium on Environmental Issues and Waste Management in Energy and Mineral Production, Atılım Üniversitesi,   Antalya, TURKEY, 585-587, May 17-20.2004

 B9. Ersoy B., Başpınar M.S., Evcin A., Demir İ., “Effect of BaCO3 addition on the sintering behavior of different type fly ash”,  8th  International  Symposium on Environmental Issues and Waste Management in Energy and Mineral Production, Atılım Üniversitesi,  Antalya, TURKEY, 575-577, May 17-20.2004

B8. Evcin A., Tutkun O., Silicalite filled PDMS Membranes for Pervaporation, Euromembrane, Hamburg, 614, 28 September  1 October 2004

 B7. Başpınar M.S., Kartal A., Evcin A., Anasız, S., “Utilisation of granite sawing mud and borax tailings as a ceramic material”, The 18th International Mining Congress and Exhibition of Turkey (IMCET 2003), Antalya, 513-516, June 10-13, 2003

 B6. Evcin A., Kavas T., Acun S., “Döküm Çamuru Sıcaklığının Döküme Olan Etkisinin Araştırılması”, III. Uluslararası  Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, 140, Tepebaşı Belediyesi Eskişehir, 16-30 Haziran 2003

 B5. Demir İ., Evcin A., “Diyatomit Katkısının Yapı Tuğlası Üretiminde Kullanılması”, II. Uluslararası  Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, 119, Tepebaşı Belediyesi Eskişehir, 28-30 Haziran 2002

 B4. Evcin A., Tutkun, O., “Zeolit Dolgulu Membranlar”, 11. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongre ve Fuarı, 135,  Metalurji Müh. Odası İstanbul, 05-08 Haziran 2002

 B3. Evcin A., “Hegzagonal Bornitrür Üretimi”, 11. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongre ve Fuarı, 137, Metalurji Müh. Odası İstanbul, 05-08 Haziran 2002

 B2. Evcin A., Demir İ., “Afyon Yöresi Tuğla Toprağının Optimum Pişme Sıcaklığının Belirlenmesi”, 1. Uluslararası  Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, 152,  Tepebaşı Belediyesi Eskişehir, 28-30 Haziran 2001

 B1. Evcin A., “Afyonda Jeotermal Enerji Uygulaması ve Çevresel Etkisi”, I. Uluslararası Doğal Çevreyi Koruma ve Ehrami Karaçam Sempozyumu, Kütahya, 23-25 Eylül 1999