Yüksek Lisans Tezleri

Baki BÜYÜKLEBLEBİCİ, Ti6Al4V Alaşımının HVOF Tekniğiyle B2O3 ve Al2O3 Katkılı Hidroksiapatit ile Kaplanması ve Yüzey Karakterizasyonu, Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2015

Abdullah KÜÇÜK, Elektroeğirme yöntemiyle bor katkılı hidroksiapatit nanoliflerin üretim ve karakterizasyonu, Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2012

Ümit KUŞ, Çorum Yöresi Dağ Toprağının Tuğla Kiremit Üretimine Uygun Hale Getirilmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2011

Deniz B. KEPEKÇİ, Elektroeğirme Yöntemiyle Inp Nanoliflerin Üretimi Ve  Karakterizasyonu, Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2011

Selçuk TORAN, Sarıcakaya(Eskişehir) Bentonitik Killerinin Ayçiçeği Yağlarının Ağartılmasındaki Performanslarının İncelenmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2009

D. Aslı KAYA, Elektroeğirme Yöntemiyle Al2O3.TiO2 Nanoliflerin Üretimi ve Karakterizasyonu, Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2009

Songül UÇAR, Sulu Ortamda Bulunan Fenol Ve Klorofenollerin Aktive Edilmiş Klinoptilolit Kullanılarak Uzaklaştırılması, Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2009

Aylin AYDIN, Düşük Ergime Sıcaklıklı Tam Dental Porselen Üretimi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2007

Metin ARSLAN, Emet Borik Asit Ürününün Üretim Sürecinin İyileştirme Analizi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2007

Mürüvvet BIYIK, BaCO3 ve SrCO3 katkısıyla Tuğla Üretiminde Çiçeklenmenin Giderilmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2007

Sultan COŞKUN, ZrO2 ve Al2O3 Katkılı Bioseramik Tozların Üretimi Ve Karakterizasyonu, Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2007

Sümeray KOYAŞ, Antibakteriyel Seramiklerin Üretilmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2006