Home // Projeler

Projeler

Proje Yürütücüsü: Eğitimde Yansıtıcı Düşünmeye İlişkin Eğilimlerin Dünya Ve Ülkemiz Bağlamında Analizi. Afyon Kocatepe Üni. BAP. Genel Amaçlı Proje (2016- devam ediyor)

Proje Yürütücüsü: 7. Sinif Öğrencilerinin Beden Eğitimi Ve Spor Dersi Kazanimlarina İlişkin Öz Yeterliliklerinin Çoklu Zeka Alanlarina Göre İncelenmesi. Afyon Kocatepe Üni. BAP. Tez Amaçlı Proje (2016- devam ediyor)

Proje Yürütücüsü: Dünyada Ve Ülkemizde Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına İlişkin Eğilimler. Afyon Kocatepe Üni. BAP 16.KARİYER.52 (Baş. Tar. 02.05.2016/Tamamlandığı tarihi 29.12.2016).

Yardımcı Araştırmacı: Öğretim Programlari Eğitim Durumlarinin Değerlendirilmesine Yönelik Ölçek Geliştirme Ve Alan Çalişmasi. Afyon Kocatepe Üni. BAP. 16.KARİYER.54 (Baş. Tar. 02.05.2016/Tamamlandığı tarihi 29.12.2016).

Proje Yürütücüsü- Öğretmenlerin Proje Ödevi Verme Özyeterliliklerini Belirlemeye Yönelik Ölçme Aracı Geliştirme ve Alan Çalışması -Afyon Kocatepe Üni. BAP 15.HIZ.DES.53 (Baş. Tar. 1.7.2015/Tamamlandığı tarihi 14.12.2015)

Yardımcı Araştırmacı: 4. Sinif Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersindeki Bilgileri Günlük Yaşamla İlişkilendirme Düzeyleri ve Fen Bilimlerine Karşi Tutumlari. Afyon Kocatepe Üni. BAP 15.HIZ.DES.61 (Tamamlandığı tarihi ……….)

Proje Yürütücüsü- Ortaöğretim Öğrencilerinin Okula Devamsizlik Nedenleri- Afyon Kocatepe Üni. BAP-14.HIZ.DES.68 (Baş. Tar. 15.12.2014/Tamamlandığı Tarih: 23-07-2015)

Proje Yürütücüsü -Yaşayan Bilim İnsanlarının Akademik Hayat Hikâyelerindeki Metaforlar-Afyon Kocatepe Üni. BAP