Yayınlar

Yayınlar :

Soya Yağı Metil Esterinin Motor Performans ve Emisyonlarına Etkisi, , , 1937-1940, 2009 (Bayrakçeken H, Aksoy F, Baydır Ş.A, ile birlikte) 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS’09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye

Biyodizel Yakıtına Ön Isıtma Uygulamasının Motor Performans ve Emisyonlarına Etkisi, 10. Uluslararası Yanma Sempozyumu-10th Internation, 9-10 Ekim 2008, 257-262, 2008(Aksoy F, Bayrakçeken H, Baydır Ş.A. ile birlikte)

Biyodizel Yakıtların Performanslarının Karşılaştırılması, 9. Uluslararası Yanma Sempozyumu, 2006, 40, 2006 (Mutlu İ, Bayrakçeken H, ile birlikte)

Kanola Yağı Metil Esterine Ön Isıtma Uygulamasının Motor Performans ve Emisyonlarına Etkisi (Bayrakçeken H, Aksoy F, Baydır Ş.A, ile birlikte) Taşıt Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 1, No: 1, 2009 (25-33)

Değişik Bitkisel Yağ Metil Esterlerinin Üretilmesi, Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Karsılaştırılması (Bayrakçeken H, Aksoy F, Baydır Ş.A, ile birlikte) Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2008 (2) 23-30