Halil İbrahim SOLAK

Öğretim Görevlisi

Dersler

Arazi Ölçmeleri 1

Arazi Ölçmeleri 2

Arazi Ölçmeleri 3

Arazi Ölçmeleri 4

Harita Yapımı 1

Harita Yapımı 2

Haritacılıkta Hat Projeleri

Harita Çizimi

Haritacılık Faaliyetleri

Fotogrametri

Mesleki Trigonometri

Bilgisayar 1

Bilgisayar 2