Yarışma Başvuru Formları

Lisans Tezi Yarışmasına iki alanda başvuru yapılabilir.

1-) Daha çok Ar-Ge niteliği taşıyan yenilikçi projeler

2-) Sanayi odaklı projeler

1 Nolu alan için Proje_Alan_1 ve 2 Nolu alan için Proje_Alan_2 formu doldurulacaktır.