Değerlerimiz Köşesi

Tabiat misâlî bir matbaadır, tâbi’ değil. Nakıştır, nakkaş değil. Kàbildir, fâil değil. Mistardır, masdar değil. Nizamdır, nâzım değil. Kanundur, kudret değil.

Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları / Mektubat

Kur’ân’ı bir kere dikkatle okursanız, Onun husûsiyetlerini izhâra başladığını görürsünüz. Kur’ân’ın güzelliği, diğer bütün edebî eserlerin güzelliklerinden kàbil-i temyizdir. Kur’ân’ın başlıca húsûsiyetlerinden biri, onun asliyetidir. Benim fikir ve kanatime göre, Kur’ân, serâpâ samîmiyet ve hakkàniyetle doludur. Hazret-i Muhammed’in (a.s.m.) cihâna tebliğ ettiği dâvet hak ve hakîkattir.    CARLYLE

Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları / İşarat-ül İcaz

Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen, hayatından lezzet alır.

Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları / Mektubat

Sana muasır bir vücut olamadığımdan dolayı müteessirim, ey Muhammed (A.S.M.)! Muallimi ve nâşiri olduğun bu kitap, senin değildir; o Lâhutîdir. Bu kitabın Lahutî olduğunu inkâr etmek, mevzu ilimlerin butlanını ileri sürmek kadar gülünçtür. Bunun için, beşeriyet senin gibi mümtaz bir kudreti bir defa görmüş, bundan sonra göremeyecektir. Ben, huzur-u mehabetinde kemal-i hürmetle eğilirim.  Prens Bismarck

Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları / İşarat-ül İcaz

İnsanları canlandıran emeldir; öldüren ye’stir.

Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları / Mektubat

Sivrisineğin gözünü halkeden, güneşi dahi O halketmiştir. Pirenin midesini tanzim eden, Manzume-i Şemsiyye’yi de o tanzim etmiştir.

Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları / Mektubat