Değerlerimiz Köşesi

Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen, hayatından lezzet alır.

Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları / Mektubat

Sana muasır bir vücut olamadığımdan dolayı müteessirim, ey Muhammed (A.S.M.)! Muallimi ve nâşiri olduğun bu kitap, senin değildir; o Lâhutîdir. Bu kitabın Lahutî olduğunu inkâr etmek, mevzu ilimlerin butlanını ileri sürmek kadar gülünçtür. Bunun için, beşeriyet senin gibi mümtaz bir kudreti bir defa görmüş, bundan sonra göremeyecektir. Ben, huzur-u mehabetinde kemal-i hürmetle eğilirim.  Prens Bismarck

Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları / İşarat-ül İcaz

İnsanları canlandıran emeldir; öldüren ye’stir.

Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları / Mektubat

Sivrisineğin gözünü halkeden, güneşi dahi O halketmiştir. Pirenin midesini tanzim eden, Manzume-i Şemsiyye’yi de o tanzim etmiştir.

Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları / Mektubat

Gaye-i hayal olmazsa veyahut nisyan veya tenasi edilse; ezhan enelere dönüp etrafında gezerler.

Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları / Mektubat

Çaresi bulunan şeyde acze, çaresi bulunmayan şeyde cez’a iltica etmemek gerektir.

Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları / Mektubat