Temel Arduino Uygulamaları

Bu sayfada verilen uygulamalar ile Arduino tabanlı çalışmalar için bir temel oluşturulmak istenmektedir.

Sunulan her uygulama için Bağlantı şeması, uygulamanın Fritzing çizimi ve tasarım kodu ayrıca verilmiştir.

1-) Arduino Kullanarak Buton İle Led Yakma Uygulaması

X-) Sayısal Tasarım İçin Örnek Deney Föyü

a-) Bağlantı Şeması  b-) Fritzing Çizimi c-) Uygulama Kodu.

2-) Arduino Kullanarak Potansiyometre İle Led Parlaklık Kontrolü Uygulaması

a-) Bağlantı Şeması  b-) Fritzing Çizimi c-) Uygulama Kodu.

3-) Arduino Kullanarak flip-filop Uygulaması

a-) Bağlantı Şeması  b-) Fritzing Çizimi c-) Uygulama Kodu.

4-) Arduino Kullanarak Buton İle Buzer Kontrolü Uygulaması

a-) Bağlantı Şeması  b-) Fritzing Çizimi c-) Uygulama Kodu.

5-) Arduino Kullanarak 7 segment display ile 0-9 sayıcı Uygulaması

a-) Bağlantı Şeması  b-) Fritzing Çizimi c-) Uygulama Kodu.

6-) Arduino Kullanarak LDR İle Led Yakma Uygulaması

a-) Bağlantı Şeması  b-) Fritzing Çizimi c-) Uygulama Kodu.

7-) Arduino Kullanarak LM35 İle Sıcaklık Ölçümü Uygulaması

a-) Bağlantı Şeması  b-) Fritzing Çizimi c-) Uygulama Kodu.

8) Arduino Kullanarak 5V Röle İle Led Yakma Uygulaması

a-) Bağlantı Şeması  b-) Fritzing Çizimi c-) Uygulama Kodu.

9-) Arduino Kullanarak DC motor İleri-Geri Kontrolü

a-) Bağlantı Şeması  b-) Fritzing Çizimi c-) Uygulama Kodu.

10-) Arduino Kullanarak Potansiyometre İle Servo motor Kontrolü

a-) Bağlantı Şeması  b-) Fritzing Çizimi c-) Uygulama Kodu.

11-) Arduino Kullanarak Joystick İle Servo motor Kontrolü

a-) Bağlantı Şeması  b-) Fritzing Çizimi c-) Uygulama Kodu.

12-) Arduino Kullanarak HCSR-04 İle Mesafe Ölçümü

a-) Bağlantı Şeması  b-) Fritzing Çizimi c-) Uygulama Kodu d-) LCD Bağlantısı.

13-) Arduino Kullanarak PIR Hareket Sensörü İle Led Kontrolü Uygulaması

a-) Bağlantı Şeması  b-) Fritzing Çizimi c-) Uygulama Kodu.

14-) Arduino Kullanarak Buton İle Step Motor Kontrolü Uygulaması

a-) Bağlantı Şeması  b-) Fritzing Çizimi c-) Uygulama Kodu.

15-) Arduino Kullanarak Bluetooth İle Led Yakma Uygulaması

a-) Bağlantı Şeması  b-) Fritzing Çizimi c-) Uygulama Kodu.

16-) Arduino Kullanarak Buton İle Servo Motor Kontrolü

a-) Bağlantı Şeması  b-) Fritzing Çizimi c-) Uygulama Kodu.

17-) Arduino Kullanarak Joystick İle Step Motor Kontrolü

a-) Bağlantı Şeması  b-) Fritzing Çizimi c-) Uygulama Kodu.

18-) Arduino Kullanarak MPU6050 İle İvme Ölçümü Uygulaması

a-) Bağlantı Şeması  b-) Fritzing Çizimi c-) Uygulama Kodu.

19-) Arduino Kullanarak DHT11 İle Nem ve Sıcaklık Ölçümü Uygulaması

a-) Bağlantı Şeması  b-) Uygulama Kodu.