Yarışmanın Amacı ve Kapsamı

Lisans Tezi Yarışması Teknoloji Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrenci topluluğunun organizasyonu ile düzenlenmektedir.

Yarışmaya 1., 2., 3. sınıftaki tüm öğrencilerimiz ve Bitirme Projesi dersini almamış 4. sınıf öğrencilerimiz katılabilirler.

Yarışma takvimi içerisinde (14.09.2019’e kadar) ilgili alanda proje önerisi Arş. Gör. Muhammed Mustafa Kelek’e mail yolu ile ulaştırılmalıdır.

Yarışmaya birden fazla kişi grup olarak başvuru yapabilir. Bu durumda bir kişi yönetici olarak seçilmelidir.

Yarışmaya katılan kişi/kişiler belirlenen tarihte (Sunum tarihi 24.09.2019 olarak planlanmaktadır. Bu tarih değişiklik gösterebilir. Staj döneminde olan öğrenciler bu tarih için izin alabilirler.) proje konusu ile ilgili olarak yaklaşık 10 dk Bölüm Hocalarımızdan oluşan kurul karşısında bir sunum (Örneğin Powerpoint ile hazırlanmış) gerçekleştireceklerdir.

Yarşmanın amacı Bölümüz öğrencilerinin hazırlamış oldukları Lisans Tezlerinin kalitesinin ve görünürlüğünün arttırılmasıdır.

Bu amaç ile yarışma kapsamında sunulan projeler istenmesi durumunda Tübitak 2209-A ve Tübitak 2209-B kapsamındaki projelere yönlendirilecektir.

İlgili Projelerin Amaç ve Kapsamları Aşağıda verilmiştir.

1-) Tübitak 2209-A

2-) Tübitak 2209-B

Yarışma için sağladıkları manevi ve maddi desteklerinden dolayı başta Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Yüksel Oğuz olmak üzere Tüm Bölüm Hocalarımıza  teşekkür ediyoruz.

Diğer sorularınız için ismailkoyuncu@aku.edu.tr adresine mail atabilirsiniz.