Yayınlar

Doç. Dr. İsmail KOYUNCU Google Akademik Sayfası

Doç. Dr. İsmail KOYUNCU Researchgate Sayfası

 

SCI/SCIE Index dergilerde yayımlanan makaleler :

 1. Alcin, M., Koyuncu, I., Tuna, M., Varan, M., & Pehlivan, I., A novel high speed Artificial Neural Network–based chaotic True Random Number Generator on Field Programmable Gate Array. International Journal of Circuit Theory and Applications, Wiley, 47(3), 365-378, 2019.
 2. Tuna, Murat; Alçın, Murat; Koyuncu, İsmail; Fidan, Can Bülent; Pehlivan, İhsan, High Speed FPGA-based Chaotic Oscillator Design, Microprocessors and Microsystems, Elsevier, 66, 72-80, 2019.
 3. Koyuncu, I., Implementation of High Speed Tangent Sigmoid Transfer Function Approximations for Artificial Neural Network Applications on FPGA. Advances in Electrical and Computer Engineering, 18(3), 79-86, 2018.
 4. K. Rajagopal, A. Akgul, S. Jafari, A. Karthikeyan, I. Koyuncu, Chaotic chameleon: Dynamic analyses, circuit implementation, FPGA design and fractional-order form with basic analyses, Elsevier, Chaos, Solitons & Fractals, Vol. 103, pp. 476-487, 2017.
 5. İ. Koyuncu, İ. Şahin, Gloster, N. K. Sarıtekin, A Neuron Library for Rapid Realization of Artificial Neural Networks on FPGA: A Case Study of Rössler Chaotic System, Journal of Circuits, Systems and Computers, Vol. 26(01), 1750015, 2017.
 6. İ. Koyuncu, A. T. Özcerit, The design and realization of a new high speed FPGA-based chaotic true random number generator, Elsevier, Computers & Electrical Engineering, Vol. 58, pp. 203-214, 2017.
 7. Alçın, İ. Pehlivan, İ. Koyuncu, Hardware design and implementation of a novel ANN-based chaotic generator in FPGA, Elsevier, Optik-International Journal for Light and Electron Optics. Vol. 127(13), pp. 5500-5505, 2016.
 8. Akgül, H. Çalgan, İ. Koyuncu, A. İstanbullu, İ. Pehlivan, Chaos-Based Engineering Applications with a 3D Chaotic System without Equilibrium Points, Springer, Nonlinear Dynamics, vol. 84, no. 2, pp. 481-495, 2016.
 9. İ. Koyuncu, İ. Şahin, C. Gloster, N. K. Sarıtekin, A Neuron Library for Rapid Realization of Artificial Neural Networks on FPGA: A Case Study of Rössler Chaotic System, Journal of Circuits, Systems and Computers, Vol. 26(01), pp. 1750015, 2016.
 10. Avaroğlu, İ. Koyuncu, A. B. Özer, M. Türk, Hybrid pseudo-random number generator for cryptographic systems, Springer, Nonlinear Dynamics, Vol. 82, pp. 239-248, 2015.
 11. Koyuncu, A. T. Ozcerit, I. Pehlivan, Implementation of FPGA-based Real Time Novel Chaotic Oscillator, Springer, Nonlinear Dynamics, Vol. 77(1-2), pp., 49-59, 2014.
 12. Koyuncu, A. T. Ozcerit, I. Pehlivan, “An analog circuit design and FPGA-based implementation of the Burke-Shaw chaotic system”, Optoelectronics and Advanced Materials– Rapid Communations, Vol., 7(9-10), 635-638, 2013.
 13. İ. Şahin, İ. Koyuncu, Design and Implementation of Neural Networks Neurons with RadBas, LogSig, and TanSig Activation Functions on FPGA, Electronics and Electrical Engineering, 5(121), 2012.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

 1. İ. Koyuncu, F. Katırcıoğlu, Design and Implementation of FPGA-Based Relation Matrix Similarity Unit for Color Images, 3rd International Conference on Engineering and Natural Sciences, pp. 130, Budapest, Hungary, 3-7 May 2017.
 2. İ. Koyuncu, M. Tuna, C.B. Fidan, İ. Pehlivan, FPGA-based Real time Implementation of Lü-Chen Chaotic Generator, International Advanced Researches & Engineering Congress-2017, Osmaniye, Turkey, 16-18 November 2017.
 3. Tuna, C.B. Fidan, İ. Koyuncu, İ. Pehlivan, FPGA-Based Design of a Novel TRNG, International Advanced Researches & Engineering Congress-2017, Osmaniye, Turkey, 16-18 November 2017.
 4. İ. Koyuncu, F. Katırcıoğlu, Performance Analysis of FPGA and Matlab-Based the Similarity Image Functions for Color Images, 8th International Advanced Technology Symposium (IATS 2017), Fırat University, Turkey, 19-22 October 2017.
 5. Katırcıoğlu, İ. Koyuncu, M. Alçın, A Novel Gravitational Search Algorithm using FPGA-Based Chaotic True Random Number Generator, 8th International Advanced Technology Symposium (IATS 2017), Fırat University, Turkey, 19-22 October 2017.
 6. Tuna, C.B. Fidan, İ. Koyuncu, İ. Pehlivan, Kaotik Osilatör Tabanlı Gömülü Gerçek Rasgele Sayı Üreteci, Uluslararası Mühendislik Araştırmaları Sempozyumu (UMAS2017), Düzce Türkiye, 11-13 Eylül 2017.
 7. İ. Koyuncu, F. Katırcıoğlu, Y. Oğuz, İ. Pehlivan, Kaotik Osilatör Tabanlı Gömülü Gerçek Rasgele Sayı Üreteci, Uluslararası Mühendislik Araştırmaları Sempozyumu (UMAS2017), Düzce Türkiye, 11-13 Eylül 2017.
 8. İ. Koyuncu, M. Tuna, Implementation of High Speed TanSig Activation Function for FPGA Based Artificial Neural Network Applications, International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium, pp. 275-280, 2016.
 9. Alçın, İ. Pehlivan, İ. Koyuncu, A Chaos Based Signal Masking Application Using Sprott 94 S System, 9th International Conference on Information Security and Cryptology, pp. 166-171, 2016.
 10. İ. Koyuncu, M. Tuna, Implementation of Elliott-2 Based Tangent Sigmoid Transfer Function For Embedded Artificial Neural Network Applications on FPGA, International Conference on Computer Science and Engineering, pp. 438-443, 2016.
 11. Tuna, C. B. Fidan, İ. Koyuncu, İhsan Pehlivan, Real Time Hardware Implementation of the 3D Chaotic Oscillator which having Golden-Section Equilibra, 24. IEEE Signal Processing and Communications Applications Conference, Zonguldak, pp. 1309-1312, 2016.
 12. Alçin, İ. Pehlivan, İ. Koyuncu, Modelling of Pehlivan-Uyaroglu_2010 Chaotic System via Feed Forward Neural Network and Recurrent Neural Networks, 3rd International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science, ISITES2015, Universidad Politécnica de Valencia, Spain, 2015.
 13. Tuna, İ. Koyuncu, C. B. Fidan, İ. Pehlivan, Real Time Implementation of A Novel Chaotic Generator on FPGA, 23rd IEEE Signal Processing and Communications Applications Conference, Malatya, pp. 698-701, 2015.
 14. İ. Koyuncu, Ö. Çetin, F. Katırcıoğlu, M. Tuna, Edge Dedection Application With FPGA Based Sobel Operator, 23rd IEEE Signal Processing and Communications Applications Conference, Malatya, pp. 1829-1832, 2015.
 15. Alçın, İ. Koyuncu, İ. Pehlivan, Linz-Sprott 1999 Kaotik Sisteminin Yapay Sinir Ağları ile Modellenmesinde Farklı Eğitim Fonksiyonlarının Modelleme Performansına Etkisi, Mesleki Eğitimde I. Uluslararası Yapı ve Elektrik Uygulamaları Çalıştayı (IWCEA 2015), Eskişehir, 2015.
 16. İ. Koyuncu, A. T. Özcerit, İ. Pehlivan, E. Avaroğlu, Design and Implementation of Chaos Based True Random Number Generator on FPGA, 22st IEEE Signal Processing and Communications Applications Conference, Trabzon, pp. 236-239, 2014.
 17. İ. Koyuncu, A. T. Özcerit, İ. Pehlivan, “FPGA-Based A Chaotic Oscillator Design and Implementation”, 1st International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science, ISITES2013, pp. 873-879, Sakarya University, Turkey, June 2013.
 18. İ. Koyuncu, M. Alçın, İ. Pehlivan, “Electronic Circuit Realization and Synchronization Application of Sprott 94 S Chaotic System for Secure Communication Systems”, 21st IEEE Signal Processing and Communications Applications Conference, Cyprus, pp. 1-4, 2013.
 19. İ. Koyuncu, P. Erdoğmuş, FPGA Implementation of RK4 based Van der Pol Oscillator, 9th International Conference on Electronics, Computer and Computation, pp. 136-140, Turgut Özal University, Ankara, Turkey, 2012.
 20. İ. Koyuncu, Y. Uyaroğlu, İ. Pehlivan, “Burke Shaw Kaotik Sisteminin Güvenli Haberleşme İçin Elektronik Devre Gerçeklemesi ve Senkronizasyon Uygulaması”, 5. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı, s. 279-284, ODTÜ, Ankara, Turkey, 2012.

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 1. İ. Koyuncu, Design and Implementation of High Speed Artificial Neural Network Based Sprott 94 S System on FPGA. International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering, Vol. 4(2), pp. 33–39, 2016.
 2. Alçın, I. Pehlivan, I. Koyuncu, The Performance Analysis of Artificial Neural Network Based Shimizu-Morioka Chaotic System with Respect to Sample Numbers, Balkan Journal of Electrical & Computer Engineering, Vol. 3, No. 4, pp. 252–255, 2015.
 3. İ. Koyuncu, İ. Şahin, FPGA Çipleri İçin CORDIC Tabanlı ex Hesaplama Ünitesi Tasarımı, e-Journal of New World Sciences Academy, Vol. 1, No. 2, pp. 1565-1572, 2011.
 4. İ. Şahin, İ. Koyuncu, A New Module Design for 3D Graphic Transformations Using Generated Floating-Point Core Units, International Review on Modelling and Simulations, Vol. 4, N.2. 2011.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 1. İ. Korkmaz, M. Karabacak, İ. Koyuncu ve F. Katırcıoğlu, “Bir Sıvı Seviye Denetim Sistemine PLC Tabanlı Gerçek Zamanlı PID Kontrolün Uygulanması ve SCADA İle İzlenmesi”, Endüstri Otomasyon Dergisi, S. 172, s. 36-39, 2011.
 2. Şahin ve İ. Koyuncu, “Grafik Sistemleri için FPGA Tümdevrelerinde Çalışmak Üzere Tasarlanmış Matris Çarpım Motoru”, SAÜ Fen Bilimleri Dergisi, Cilt 12, Sayı 1, s. 61-68, Sakarya, Turkey, 2008.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 1. İ. Koyuncu ve İ. Şahin, “YSA Uygulamaları İçin FPGA Tabanlı Softmax Transfer Fonksiyonunun Gerçeklenmesi”, Gömülü Sistemler ve Uygulamaları Sempozyumu, s. 61-65, İTÜ SDKM, İstanbul, Türkiye, 2012.
 2. M. Özkan, İ. Koyuncu, İ. Pehlivan, “Sprott G Kaotik Sisteminin Modellenmesi ve Elektronik Devre Gerçeklemesi”, 1. Ulusal Karmaşık Dinamik Sistemler ve Uygulamaları Çalıştayı, Çatallanma & Kaos ve Matematiksel Sinir Bilimi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Ankara, s: 22-23, 2012.

Projeler:

 1. Ring-Kaotik YSA Osilatörü Tabanlı Yüksek Hızlı Gerçek Rasgele Sayı Üretecinin FPGA Üzerinde Gerçeklenmesi, Proje No: 17.TEKNOLOJİ.05, Afyon Kocatepe Üniversitesi BAP Projesi, Yürütücü, 2019.
 2. Renkli Görüntülerde FPGA-Tabanlı Bağıntı Matrisine Dayalı Benzeşim Ünitesi Tasarımı ve Gerçeklenmesi, Proje No: 17.KARİYER.40, Afyon Kocatepe Üniversitesi BAP Projesi, Yürütücü, 2018.
 3. Mikroişlemci Tabanlı Asenkron Motor Sürücü Tasarımı ve Uygulaması, Proje No: 17.KARİYER.134, Afyon Kocatepe Üniversitesi BAP Projesi, Araştırmacı, 2017.
 4. FPGA Üzerinde Gerçek Zamanlı Yeni Kaotik Osilatörlerin Tasarımı ve Gerçeklenmesi, Proje No: 2014-09-10-001, Sakarya Üniversitesi BAP, Araştırmacı, 2015.
 5. DMYO Endüstriyel Otomasyon Bölümüne Ait Süreç Ölçümleri Laboratuarındaki Eğitim Setlerinin SCADA İle İzlenmesi ve Kontrolü, Proje No: 2009.21.01.025, Düzce Üniversitesi BAP Projesi, Araştırmacı, 2012.

Uluslararası Kitaplar:

M. Tuna, C. B. Fidan, İ. Koyuncu, The Chaos-Based Dual Entropy Core TRNG on FPGA, with VHDL codes of Chaotic Systems, LAP Lambert Academic Publishing, 978-613-9-9958-3, 2019.