Öğr. Gör. Mehmet Alper ŞEN

            

”Âsım’ın nesli…diyordum ya…nesilmiş gerçek:
İşte çiğnetmedi nâmûsunu, çiğnetmeyecek.”
(Mehmet Akif ERSOY)