Öğr. Gör. Mehmet Alper ŞEN

            

 

”Âsım’ın nesli…diyordum ya…nesilmiş gerçek:

İşte çiğnetmedi nâmûsunu, çiğnetmeyecek.”

(Mehmet Akif ERSOY)