Özgeçmiş

Kişisel Bilgiler

Adı – Soyadı: Mehmet Alper ŞEN

Doğum Tarihi: 1992 

Eğitim Bilgileri

-Afyon Kocatepe Üniversitesi – Sosyal Bilimler Enstitüsü – İktisat ABD İktisat Bölümü (Mezuniyet Tarihi: 21.10.2016)

 -Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat (Mezuniyet Tarihi: 16.06.2014)

-Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Uluslararası Ticaret ve Finansman (Çift Anadal) (Mezuniyet Tarihi: 16.06.2014)

-Anadolu Üniversitesi – Açıköğretim Fakültesi – Konaklama İşletmeciliği (Mezuniyet Tarihi: Devam Ediyor)

-Sakarya Üniversitesi – Eğitim Fakültesi – Pedagojik Formasyon (Mezuniyet Tarihi: 01.01.2016)

-Selçuk  İMKB Anadolu Lisesi (Mezuniyet Tarihi: 15.06.2009)

-Özdere Oğan Timinci İÖO. (Mezuniyet Tarihi: 15.06.2005)

Akademik Çalışma – Yayın

-Şen, M. A. (2016). Politik İstikrar ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği (Yüksek Lisans Tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.

İş Deneyimleri

-09.09.2013 – 13.09.2013; Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (Stajyer) – Konak/İZMİR. Tel: (232) 482 00 35

-04.02.2013 – 08.02.2013; Ekonomi Bakanlığı (Stajyer) Çankaya/ANKARA. Tel: (0090) 272 535 75 75

-13.06.2013 – 17.06.2013; Sermaye Piyasası Kurulu (Stajyer) – Eskişehir Yolu/ANKARA. Tel: (312) 204 75 00

-01.09.2013 – Devam Ediyor; Türkiye Futbol Federasyonu (Futbol Hakemi) – Merkez/AFYON Tel: (216) 554 51 00

-21.04.2017 – Devem Ediyor; Afyon Kocatepe Üniversitesi Emirdağ MYO Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü (Öğretim Görevlisi) – Emirdağ/AFYON Tel: (272) 442 56 83

Katıldığı Kurs / Belgeler:

-Yabancı Dil (İngilizce) Yeterlilik Belgesi, 2010, Afyon Kocatepe Üniversitesi

-Dış Ticarette Karşılaşılan Güncel Sorunlar ve Alternatif Çözüm Yolları, 2012, Afyon Kocatepe International Trade Club

-Uygulama Evrim Gümrük Paket Programı, 2012, Afyon Kocatepe International Trade Club

-Yurtkur Liderlik Semineri, 2012, Gençlik ve Spor Bakanlığı

-Futbol Hakemliği Eğitimi, 2013, Türkiye Futbol Federasyonu