img-20161118-wa0000

Mehmet KARAKAŞ

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayınları

Sahip olduğu kamu gücü ve üstlendiği rol çerçevesinde kullandığı yetkiler açısından polis teşkilatı, önemli güvenlik birimlerinden biridir. Polisin görev ev yetkileri insanların biyolojik, psikolojik ve sosyolojik varlığını kapsamına alan işlemleri etkilemektedir. Bu durum, polisin üzerinde en fazla spekülasyon yapılan birimlerden biri haline getirmektedir. Türk polisi de kullandığı yetki ve uygulamalardan ayrıca kendine yönelik eylemlerden dolayı sürekli tartışmalarla birlikte gündemde yer alan bir kuruluştur.

Farklı yönleriyle tartışılan bir kuruluş olan Türk polis teşkilatında görevli bulunan polislerin, mesleklerine olan ilgileri bu araştırmanın temel konusunu oluşturmaktadır. Bu genel sorun çerçevesinde işlenen konular ise Türk polisinin sosyo-demografik profili, meslek algılamaları ve mesleki yaşamlarında karşılaştıkları sorunlarıdır.

Bu araştırmanın temel amacı Türk Polisi’nin mesleğini algılaması ve mesleki sorunları konusunda kendi yaklaşımlarını bilimsel verilerle ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda araştırmaya konu olan Türk polisinin öncelikle sosyolojik ve demografik özellikleri belirlenmeye çalışılmıştır. İkinci olarak mesleklerine ilgileri çerçevesinde meslek algılamaları araştırılmıştır. Son olarak da yaşadıkları mesleki sorunların neler olduğunun tespiti amaçlanmıştır. Ayrıca araştırma sonucunda ortaya çıkan bulguların, Türk polis teşkilatıyla ilgili geliştirilecek politikalara katkı sağlaması da araştırmanın amaçları arasında yer almaktadır.