Lisans Dersleri:
Sosyolojiye Giriş I-II
Kent Sosyolojisi
Türk Sosyologları I-II
Sosyoloji Semineri I-II
Sosyoloji Tarihi
Sosyoloji Teorileri
Küreselleşme ve Kimlik
Etni-site ve Milliyetçilikler
İhtisas Semineri I-II

 Yüksek Lisans Dersleri
Sosyolojide Temel Kuramsal Yaklaşımlar

Kent Sosyolojisinde Güncel Konular
Türk Sosyolojisinde Güncel Tartışmalar
Küreselleşme ve Yerel Kimlikler

 Doktora Dersleri
Kent, Mekan ve Toplum
Türk Modernleşmesi ve Kimlik Politikaları
Tüketim, Yoksulluk ve Kimlik