Özgeçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER
Doğum Yeri : Hatay / TÜRKİYE
E-mail : mmasca@aku.edu.tr

mmasca@hotmail.com
mmasca@gmail.com
Tel: 0 272 228 12 92
EĞİTİM
Doktora: 2000  Afyonkarahisar
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı, “Uluslararası Ticarette Liberalleşme ve Türkiye” başlıklı doktora tezini başarı ile savunarak doktor olmuştur.

Yüksek Lisans: 1996 Afyonkarahisar
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı,”Ekonomik Açıdan Dünyada Globalleşme ve Türkiye’ye Etkileri” başlıklı tezi yazarak savunmuştur.

Lisans:1993 Ankara
Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

Lise:1988 Kayseri
Kayseri Lisesi, Sosyal Bilimler ve Edebiyat Bölümü

İŞ TECRÜBESİ
1993’te Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır.

 

Eylül 1999 yılında İktisat Bölümü öğretim görevlisi olmuştur. Eylül 2000’de doktorasını tamamlamıştır.

 

30 Kasım 2001 tarihinde Yrd. Doç. Dr. olmuştur.

 

5 Nisan 2011’de Doçent olmuştur.

 

DİĞER FAALİYETLER

Mayıs 2009’da Portekiz Porto’da bulunan Universidade Fernando Pessao’da LLP Erasmus Teaching Staff Mobility kapsamında bir hafta ders ve seminer vermiştir.

 

Mayıs 2011’de aynı program kapsamında Litvanya’da bulunan University of Klaipeda’da bir hafta süreyle dersler vermiştir.

 

Mayıs 2013’de  aynı program kampsamında Polonya’nın Gdansk şehrinde bulunan Gdansk School of Banking / Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku’da  bir hafta süreyle dersler vermiştir.

 

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ  :

Coşgun, D.,  “Uluslararası Kısa Vadeli Yabancı Sermaye Hareketlerinin Türkiye Ekonomisine Etkileri”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.

Açıkgöz, Ş., “Kısa Vadeli Sermaye Hareketlerini Kontrol Etmede Kullanılabilecek Araçlar”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008.

Büyükılgaz, U., “Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi ve Ekonomik ve Çevresel Etkileri”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010.

Duran, S., “Beşeri Sermayenin Ekonomik Kalkınmadaki Rolü”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011.

Casnsaran, N., “TÜRKİYE VE SAHRA-ALTI AFRİKA ÜLKELERİ ARASINDAKİ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ İMKÂNLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012.

YABANCI DİL : İngilizce
ÜDS 2007 Mart 90

KPDS 2007 Mayıs 88
İLGİ ALANLARI VE YETENEKLER

Ekonomi, özellikle uluslararası ekonomik ilişkiler, uluslararası ticaretin liberalleşmesi, küreselleşme, uluslararası sermaye hareketleri konuları özel ilgi alanını oluşturmaktadır.