ÖĞRENİM DURUMU

Derece Fakülte/Enstitü Üniversite Yıl
Lisans Teknik Eğitim Fakültesi Marmara  Üniversitesi 2006
Y. Lisans Fen Bilimleri Enstitüsü Marmara Üniversitesi 2010
Doktora Fen Bilimleri Enstitüsü Marmara Üniversitesi 2014
Yrd. Doçentlik Mühendislik Fakültesi Erzincan Üniversitesi 2014

YÜKSEK LİSANS

“Yapay Sinir Ağları İle Dâhili Ortamlardaki Aydınlık Düzeyinin Analizi”. Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul-2010 Danışman: Yrd. Doç. Dr. Fuat Büyüktümtürk

DOKTORA

“Farklı Teknik ve Fiziksel Özelliklerdeki Ortamların Bakım Katsayılarının Belirlenmesi ve Aydınlık Düzeylerinin Yapay Sinir Ağları İle Tahmin Edilmesi”. Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul-2014. Danışmanlar: Yrd. Doç. Dr. Fuat Büyüktümtürk, Doç. Dr. Yüksel OĞUZ

GÖREVLER

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Öğr.Gör. Erzincan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojisi Programı 2012-2015
Yrd.Doç.Dr. Erzincan  Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 2015-2018
Dr. Öğretim Üyesi Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 2018-Halen

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER:

A1. Şahin M., Oğuz Y., Büyüktümtürk F., ANN-based estimation of time-dependent energy loss in lighting systems, Energy and Buildings, vol.116, pp.455-467, 2016.

A2. Şahin M., Oguz Y., Buyuktumturk F., Approximate and Three-Dimensional Modeling of Brightness Levels in Interior Spaces by Using Artificial Neural Networks”, Journal of Electrıcal Engıneerıng & Technology, vol.10, pp.1822-1829, 2015

A3. Şahin M., Efeoğlu H., Şahin M., On the studies of capacitance-voltage-temperature and deep level characteristics of an Au/p-GaTe Schottky diode”, Journal of Alloys and Compounds, vol.694, pp.1019-1025, 2017

A4. Oğuz Y., Şahin M., Güven Y., Tuğcu H.Z., Analysing of Harmonics Affecting the Energy Quality in Opium Alkaloids Plant’s Power System”, Internatıonal Journal of Energy Optımızatıon and Engınıeerıng, vol.5, pp.26-47, 2016

 A5. Şahin M., Oğuz Y., Taşci T., Runway Lighting and Lighting Control Systems: Example of the Erzincan Airport”, Journal of New Results in Science, vol.12, pp.26-40, 2016

A6. Şahin M., Güven Y., Oğuz Y., Şahin E., Importance of Hydroelectric Power Plants In Terms of Environmental Policy”, El-Cezeri Journal of Science and Engineering, vol.3, pp.521-532, 2016

A7. Şahin E., Şahin M., Güven Y., Oğuz Y., Analyses of Nuclear Power Plant Waste In Terms of Environmental Policies”, El-Cezeri Journal of Science and Engineering, vol.3, pp.513-520, 2016

A8. Şahin M.,Taşci T.,The Importance of Modern Illumınatıon Approach At Interıor Desıgn And Example Lıghtıng Desıgn Applıcatıon, International Refereed Journal of Engineering And Sciences, pp.178-201, 2015

A9. Şahin M., Oğuz Y., Büyüktümtürk F., Examination of Interior Lighting Categories in terms of Energy Consumption and Ergonomic of Buildings”, Journal of Environmental Science, Computer Science and Engineering & Technology, no.3, pp.409-426, 2015

A10. Oğuz Y., Şahin M., Şahin E., Güven Y., Importance of Solar Lıghtıng Systems in Terms Of Envıronmental Pollutıon”, Balkan Journal of Electrıcal & Computer Engıneerıng, No.4, pp.208-212, 2015

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER

B1. Kiki M., Oğuz Y., Şahin M., Akaltun Y., Examination of Environmental Effects of High Voltage Line”, 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE), Nevşehir, Türkıye, 8-10 Mayıs 2017, pp.2725-2725.

B2. Şahin M., Akaltun Y., Kılıç E., Investigation of External Lighting Systems Environmental and Economically Under Light Pollution Heading”, 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE), Nevşehir, Türkıye, 8-10 Mayıs 2017, pp.2023-2023.

B3. Kılıç E., Şahin M., Akaltun Y., Oğuz Y., Examination of Environment and Energy Concepts under the Heading of Solar Energy Systems”, 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE), Nevşehir, Türkiye, 8-10 Mayıs 2017.

B4. Özer Ş., Şahin M., Akaltun Y., Oğuz Y., Environmental Impact and Recycling Wastes of Material Used in Electric Energy Transmission and Distribution Area”, 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE), Nevşehir, Türkıye, 8-10 Mayıs 2017, pp.2858-2868.

B5. Şahin M., Akaltun Y., Altunbaş Y., Dış Mekân Tasarımında Modern Aydınlatma Yaklaşımı Ve Işığın Mimari İle Uyumu”, 2. Uluslararası Mühendislik Mimarlık Ve Tasarım Kongresi, Kocaeli, Türkıye, 12-13 Mayıs 2017, pp.283-284.

B6. Altunbaş Y., Akaltun Y., Şahin M., Bitki Su İhtiyacına Göre Uzaktan Kontrollü Bahçe Sulama Sistemi, 2. Uluslararası Mühendislik Mimarlık Ve Tasarım Kongresi, Kocaeli, Türkıye, 12-13 Mayıs 2017, pp.259-261.

B7. Akaltun Y., Şahin M., Selçuk R., Increasing Energy Efficiency With Plazma Gazification Method, Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Türkiye, 28 Eylül – 1 Ekim 2016, pp.393-396.

B8. Şahin M., Akaltun Y., Karagöz Z., Emergency Lighting And Routing Systems Erzincan University Faculty of Engineering Sample Aplication”, Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Türkiye, 28 Eylül – 1 Ekim 2016, pp.469-475.

B9. Şahin M., Taşçi T., Akaltun Y., Longdistance Wireless Data Transmission And Erzincan Refahiye Vabelvor Station Remote Control Application Example”, Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Türkiye, 28 Eylül – 1 Ekim 2016, pp.461-467.

B10. Şahin M., Akaltun Y., Kılıç E., Investigation Of Parameters Wind-Solar Hybrid System Belongs to Erzincan Under Title Of Global Warming And Change Of Climate, Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Türkiye, 28 Eylül – 1 Ekim 2016, pp.451-459.

B11. Şahin M., Taşci T., Modern Illumination Approach at Interior Design and Importance of Illumination”, 1st International Congress on Engineering, Architecture and Design, Kocaeli, Türkiye, 13-14 Kasım 2015, vol.1, pp.13-14.

 

YAZILAN ULUSAL- ULUSLARARASI KİTAPLAR VEYA KİTAPLARDA BÖLÜMLER

C1. Şahin M., Oğuz Y., Büyüktümtürk F., Aydınlatma Sistemlerine Ait Bakım Periyotlarının YSA ile Belirlenmesi Farklı Teknik ve Fiziksel Özelliklerdeki İç Mekan Aydınlatma Sistemlerine Ait Yapay Sinir Ağı Uygulama Örnekleri”, Türkiye Alim Kitapları, İstanbul, 2016, ISBN-13:978-3-639-81248-0

 

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

D1. Şahin M., Oğuz Y., Buyuktumturk F., Şahin E., Yarı Endirekt Aydınlatma Türü ve İç Mekân Rengi İlişkisinin Bina Enerji Tüketimi ve Ergonomisi Açısından İncelenmesi, Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.8, ss.148-165, 2015.

D2. Şahin M., Büyüktümtürk F., Oğuz Y., Yarı Direkt Ve Karma Aydınlatma Türlerinin Teknik Yönden Karşılaştırılması, Celal Bayar Üniversitesi Fenbilimleri Enstirüsü Dergisi, No.1, ss.25-35, 2015.

D3. Şahin M., Oğuz Y., Büyüktümtürk F., Yalçın P.,  Aydınlatma Elemanlarındaki Işık Akısı Azalmalarının Yapay Sinir Ağları İle Tahmini, Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.7, ss.19-36, 2014 .

D4. Şahin M., Oğuz Y., Büyüktümtürk F., İç Mekân Aydınlatmasında Renk Seçiminin Aydınlatma Ekonomisi ve Görselliğe Etkisi, Makine Teknolojileri Elekronik Dergisi,, cilt.10, ss.15-26, 2014.

D5. Şahin M., Oğuz Y., Buyuktumturk F., Technical and Economical Compare Semi Direct and Semi Indirect Lighting”, LightWorld, ss.146-170, 2014.

D6. Şahin M., Büyüktümtürk F., Oğuz Y., Karma ve Yarı Endirekt Aydınlatma Türlerinin Teknik ve Ekonomik Yönden Karşılaştırılmas, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.16, ss.26-38, 2014.

D7. Şahin M., Oğuz Y., Tuğcu H.Z., Güç Sistemlerinde Enerji Kalitesini Etkileyen Harmoniklerin İncelenmesi, Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.7, ss.199-218, 2014.

D8. Şahin M., Büyüktümtürk F., Oğuz Y., Yapay Sinir Ağları ile Aydınlık Kalitesi Kontrolü”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.13, ss.1-10, 2013.

 

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER

E1. Şahin M., Gülnahar M., Aydınlatma Sistemlerinde Radyometri, Fotometri ve Fotometrik Ölçümler”, 17. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştayı, Ankara, Türkiye, 18-18 Eylül 2015, ss.72-73.

E2. Gülnahar M., Şahin M.,  Electrical Characteristics of an Ag/n-InP Schottky Diode Based on Temperature Dependent I-V and C-V Measurements”, 17. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştayı, ANKARA, TÜRKIYE, 18-18 Eylül 2015, ss.28-28.

E3. Şahin M., Şahin E., Oğuz Y., Güven Y.,  Hidroelektrik Santrallerinin Çevre Politikaları Açısından Önemi”, Ulusal Mühendislik Araştırmaları Sempozyumu, Düzce, Türkiye, 10-12 Eylül 2015, ss.57-57.

E4. Oğuz Y., Şahin M., Şahin E., Güven Y.,  Solar Aydınlatma Sistemlerin Çevre Kirliliği Açısından Önemi”, Ulusal Mühendislik Araştırmaları Sempozyumu, Düzce, Türkiye, 10-12 Eylül 2015, ss.60-60.

E5. Şahin E., Şahin M., Oğuz Y., Güven Y., Nükleer Enerji Santrali Atıklarının Çevre Politikaları Açısından İncelenmesi”, Ulusal Mühendislik Araştırmaları Sempozyumu, Düzce, Türkiye, 10-12 Eylül 2015, ss.57-57.

E6. Oğuz Y., Şahin M., Büyüktümtürk F., Karma Aydınlatma Türü ve İç Mekân Rengi İlişkisinin Ekonomi ve Ergonomi Başlığı Altında İncelenmesi, Elektrik – Elektronik, Bilgisayar Ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 27-29 Kasım 2014, ss.8-12.

E7. Gülnahar M., Şahin M., Şahin E., Temperature Dependence of Current and Capacitance-Voltage Characteristics of AN Au4H-SiC Schottky Diode, 16. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştayı, Fotonik, Kocaeli, Türkiye, 5-5 Eylül 2014, ss.35-35.

E8. Şahin M., Şahin E., Oğuz Y., Gülnahar M.,  Işık- Renk İlişkisinin Görsel ve Mekânsal Etkileri”, 16. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştayı, Kocaeli, Türkiye, 5-5 Eylül 2014, ss.37-38.

E9. Şahin E., Şahin M., Gülnahar M., CO2 Lazerler Ve Uygulama Alanları”, 16. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştayı, Kocaeli, Türkiye, 5-5 Eylül 2014, ss.37-37.

E10. Karatay E., Şahin M., Oğuz Y., Kırtıloğlu Y., Havacılık Alanındaki Atıkların Çevre Üzerindeki Etkisi ve Geri Dönüşümü”, 6. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, Van, Türkıye, 1-4 Eylül 2014, ss.100-103.

E11. Kırtıloğlu Y., Şahin M., Oğuz Y., Karatay E., Doğu Anadolu Bölgesinde İklim Değişikliğine Bağlı Olarak Alternatif Enerji Potansiyellerinin Çevre Politikaları Açısından Değerlendirilmesi”, 6. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, Van, Türkıye, 1-4 Eylül 2014, Ss.326-332.

E12. Şahin M., Oğuz Y., Karatay E., Kırtıloğlu Y.,  Termik Santral Atıklarının Çevre Açısından Zararları ve Bertaraf Edilme Yöntemleri”, 6. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, Van, Türkıye, 1-4 Eylül 2014, ss.94-99.

E13. Keiyinci S., Uzun M., Karatay E., Şahin M., Geçmişten Günümüze Uçak Kazalarında İnsan Faktörü, V. Havacılık ve Uzay Konferansı, 8-10 Eylül 2014, Erciyes Üniversitesi

E14. Şahin M., Karatay E., Keiyinci S., Uzun M., Uçakların Kalkış Mesafelerinin Yapay Sinir Ağları İle Tahmini, Proje Tabanlı Mekatronik Çalışmayı, Sinop, Türkiye, 22-24 Mayıs 2014, Ss.67-67.

E15. Karatay E., Şahin M., Keiyinci S., Uzun M., Heron, Predator ve Anka Tipi İnsansız Hava Araçlarının Karşılaştırılması”, Proje Tabanlı Mekatronik Çalıştayı, Sinop, Türkıye, 22-24 Mayıs 2014, ss.32-32.

E16. Çetin M., Demirci O.K., Şahin M., Karatay E., Mezuniyet Sonrası Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İş Bulmasını Etkileyen Faktörle, II. Ulusal Sinanpaşa MYO Kongresi, Afyon, Türkiye, 23-24 Mayıs 2014, ss.90-90

E17. Karatay E., Şahin M., Çetin M., Demirci O.K.,  Meslek Yüksek Okullarına Bağlı Popüler Bölümler, II. Ulusal Sinanpaşa MYO Kongresi, Afyon, Türkiye, 23-24 Mayıs 2014, ss.25-25.

E18. Şahin M., Karatay E., Çetin M., Demirci O.K., Meslek Yüksek Okullarına Bağlı Havacılık Programlarının Türkiye’deki Durumu”, II. Ulusal Sinanpaşa MYO Kongresi, Afyon, Türkiye, 23-24 Mayıs 2014, ss.24-24.

E19. Karatay E., Şahin M., Yalçın P., Kırtıloğlu Y., Sivil Havacılık Sektörünün Ulusal Ve Uluslar Arası Düzeyde İncelenmesi,  7. Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu Kongresi, Kayseri, Türkiye, 22-23 Mayıs 2014, Ss.6-6.

E20. Yalçın P., Şahin M., Karatay E., Kırtıloğlu Y., Üniversitelere Bağlı Alternatif Enerji Kaynakları Bölümlerinin Sanayi Açısından Önemi, 7. Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu Kongresi, Kayseri, Türkiye, 22-23 Mayıs 2014, Ss.1-1.

E21. Şahin M., Karatay E., Yalçın P., Kırtıloğlu Y., Üniversitelerdeki Havacılık Bölümlerinin Sektörle İşbirliği, 7. Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu Kongresi, Kayseri, Türkiye, 22-23 Mayıs 2014, Ss.13-13.

E22. Kırtıloğlu Y., Şahin M., Yalçın P., Karatay E.,  Doğu Anadolu Bölgesindeki İklim Değişikliğine Bağlı Yenilenebilir Enerji Potansiyelinin İncelenmesi”, 7. Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu Kongresi, Kayseri, Türkiye, 22-23 Mayıs 2014, Ss.16-16

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

  1. Zehra Karagöz, Yarı İletken Tabanlı Aydınlatma Sistemleri ve Farklı CCT Değerindeki LED’lerin Triticum aestivum L. (Buğday) Üzerinde Potansiyel Etkilerinin Belirlenmesi- (Devam Ediyor…)
  2. Mustafa Kiki, Fiziksel Değişkenlerine Bağlı Olarak Bayburt Hidroelektrik Santraline Ait Elektrik Üretim Miktarının Y.S.A İle Tahmini   – (Devam Ediyor…)
  3. Muharrem Erginbay, Boru Hatlarının Katodik Korozyona Karşı Korunması – (Devam Ediyor…)
  4. Tarık Taşcı, Alternatif Bir Yenilenebilir Enerji Kaynağı Olarak Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Geri Dönüşümünden Elde Edilen Yakıtın Analizi ve Bu Yolla Elektrik Üretimi – (Devam Ediyor…)
  5. Şefik Özer, Harici Aydınlatma Sistemlerinde Kullanılan Aydınlatma Elemanlarının Ürettiği Harmonilerin Analizi – (Devam Ediyor…)

GÖREV ALDIĞI PROJELER

  1. Ag/n-InP Schottky Kontak Yapının Sıcaklığa Bağlı Akım-Gerilim (I-V) ve Kapasite-Gerilim (C-V) Karakteristiklerinin İncelenmesi”, BAP Diğer, 174, (Tamamlanmış Proje), 2014-2017 (E.Ü.BAP).
  2. CCT Değeri 2000 6000 K Arası Değişen Beyaz LED Aydınlatma Sistemlerinin Triticum aestivum L Ekmeklik Buğday Üzerinde Potansiyel Etkilerin Belirlenmesi”, BAP Diğer, Fotometri ve Bitki Fizyolojisi, (Devam Eden Proje), 2017-….