YÖNETTİĞİ TEZLER

  1. Zehra Karagöz, “Yarı İletken Tabanlı Aydınlatma Sistemleri ve Farklı CCT Değerindeki LED’lerin Triticum aestivum L. (Buğday) Üzerinde Potansiyel Etkilerinin Belirlenmesi”. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Elektronik Mühendisliği ABD. Erzincan-2018.
  2. Mustafa Kiki, “Fiziksel Değişkenlerine Bağlı Olarak Bayburt Hidroelektrik Santraline Ait Elektrik Üretim Miktarının Y.S.A İle Tahmini”. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Elektronik Mühendisliği ABD. Erzincan-2018.
  3. Muharrem Erginbay, Boru Hatlarının Katodik Korozyona Karşı Korunması – 2018.
  4. Tarık Taşcı, Alternatif Bir Yenilenebilir Enerji Kaynağı Olarak Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Geri Dönüşümünden Elde Edilen Yakıtın Analizi ve Bu Yolla Elektrik Üretimi – (Devam Ediyor…)
  5. Şefik Özer, Harici Aydınlatma Sistemlerinde Kullanılan Aydınlatma Elemanlarının Ürettiği Harmonilerin Analizi – (Devam Ediyor…)

PROJELER

  1. Ag/n-InP Schottky Kontak Yapının Sıcaklığa Bağlı Akım-Gerilim (I-V) ve Kapasite-Gerilim (C-V) Karakteristiklerinin İncelenmesi”, BAP Diğer, 174, (Tamamlanmış Proje), 2014-2017 (E.Ü.BAP).
  2. CCT Değeri 2000 6000 K Arası Değişen Beyaz LED Aydınlatma Sistemlerinin Triticum aestivum L Ekmeklik Buğday Üzerinde Potansiyel Etkilerin Belirlenmesi”, BAP Diğer, Fotometri ve Bitki Fizyolojisi, (Devam Eden Proje), 2017-….