YÖNETTİĞİ TEZLER

  1. Zehra Karagöz, Yarı İletken Tabanlı Aydınlatma Sistemleri ve Farklı CCT Değerindeki LED’lerin Triticum aestivum L. (Buğday) Üzerinde Potansiyel Etkilerinin Belirlenmesi- (Devam Ediyor…)
  2. Mustafa Kiki, Fiziksel Değişkenlerine Bağlı Olarak Bayburt Hidroelektrik Santraline Ait Elektrik Üretim Miktarının Y.S.A İle Tahmini   – (Devam Ediyor…)
  3. Muharrem Erginbay, Boru Hatlarının Katodik Korozyona Karşı Korunması – (Devam Ediyor…)
  4. Tarık Taşcı, Alternatif Bir Yenilenebilir Enerji Kaynağı Olarak Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Geri Dönüşümünden Elde Edilen Yakıtın Analizi ve Bu Yolla Elektrik Üretimi – (Devam Ediyor…)
  5. Şefik Özer, Harici Aydınlatma Sistemlerinde Kullanılan Aydınlatma Elemanlarının Ürettiği Harmonilerin Analizi – (Devam Ediyor…)

PROJELER

  1. Ag/n-InP Schottky Kontak Yapının Sıcaklığa Bağlı Akım-Gerilim (I-V) ve Kapasite-Gerilim (C-V) Karakteristiklerinin İncelenmesi”, BAP Diğer, 174, (Tamamlanmış Proje), 2014-2017 (E.Ü.BAP).
  2. CCT Değeri 2000 6000 K Arası Değişen Beyaz LED Aydınlatma Sistemlerinin Triticum aestivum L Ekmeklik Buğday Üzerinde Potansiyel Etkilerin Belirlenmesi”, BAP Diğer, Fotometri ve Bitki Fizyolojisi, (Devam Eden Proje), 2017-….