Veri Analizi

Ara sınav 40%, Uygulama %10, Final %50