Yönettiği Tez ve Projeler

YYLTez

 • Mehmet DEDE “Vektör Kontrollü Asenkron Motorun Hızının Yapay Sinir Ağları ile Tahmini”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Afyonkarahisar-2008
 • Mehmet Fevzi ÖZSOY  “Hibrit Rüzgâr-Güneş enerji üretim sistemi ile bir elektrik laboratuarının genel aydınlatma tasarımı”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Afyonkarahisar-2011
 • Harun OĞUZ “Hibrit Rüzgâr – Güneş Güç Üretim Ünitesinin Kurulumu ve Enerjinin Verimli Kullanılması için Genel Aydınlatma Sisteminin PIC 16F877 Kontrolör ile Denetimi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Afyonkarahisar-2012
 • Ahmet KAYSAL “Adıgüzel Hidroelektrik Santrali’nin Modellenmesi, Kısa Devre Analizi ve Bulanık Mantık Kontrolör ile Yük-Frekans Kontrolü” Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Afyonkarahisar-2013
 • Hatice Zeliha TUĞCU, “Afyon Alkaloidleri Fabrikası’nda Enerji Kalitesini Etkileyen Harmoniklerin İncelenmesi” Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Afyonkarahisar-2013
 • Yavuz Bahadır KOCA, “Hibrit Enerji Üretim Sisteminde (Güneş Rüzgar ve Yakıt Pili) Üretilen Enerjinin ikrodenetleyici Kullanılarak Denetimi ve Etkin Kullanımının Araştırılması” Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Afyonkarahisar-2015
 • Abdil KARAKAN, “Farklı Güneş Panelleri ve Yakıt Pilinden Oluşmuş Eneji Üretim Sisteminin Mikro Denetleyici İle Otomasyonu” Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Afyonkarahisar-2015
 • Tolga ÖZER, “Farklı Güneş Panellerinden ve Yakıt Pilinden Oluşan Hibrit Enerji Üretim Sisteminde Mikrodenetleyici Kullanarak Enerji Akışının Kontrolü ve Analizi” Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Afyonkarahisar-2015
 • Gülşah KÜÇÜKİLHAN, “Fotovoltaik Güç Sistemlerinin Modellenmesi ve Şebekeye Etkilerinin İncelenmesi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Afyonkarahisar-2017

YDoktoraTez

 • Mustafa Şahin “Farklı Teknik ve Fiziksel Özellikteki Ortamların Aydınlık Düzeylerinin Yapay Sinir Ağları ile Tahmini, Modellenmesi ve Bakım Periyotlarının Belirlenmesi” Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2014 (Eş Danışman).

GAP

 • “Hibrit Güç Üretim Sisteminin Modellemesi, Analizi ve Neuro-Fuzzy Kontrolör Kullanılarak Sistem Performansının İyileştirilmesi”, M.Ü. Bilimsel Araştırma Proje Komisyonu Başkanlığı, Projede Araştırmacı (Ocak 2007 FEN-DKR-100105-0058, İstanbul)
 • “3 Fazlı Asenkron Motorun Yük Altında Çalışırken Gerilim, Yük Akımı, Moment, Hız ve Frekansın Değişik Kontrol Yöntemleri Kullanılarak Denetimi” Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Proje Yürütücüsü (2008 08.TEF.06 – 2012)
 • “Hibrit Rüzgâr – Güneş Güç Üretim Ünitesinin Kurulumu ve Enerjinin Verimli Kullanılması için Genel Aydınlatma Sisteminin PIC 16F877 Kontrolör ile Denetimi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Proje Yürütücüsü (2010 10.TEF.05- Ekim 2012)
 • “Yenilenebilir Enerji Sistemlerinde Alternatif Malzeme Kullanımı” Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Projede Araştırmacı, (2014, 14.HIZ.DES.25)
 • “Hibrit Enerji Üretim Sisteminde (Güneş Rüzgar ve Yakıt Pili) Üretilen Enerjinin Mikrodenetleyici Kullanılarak Denetimi ve Etkin Kullanımının Araştırılması” TUBİTAK, Proje Yürütücüsü, (Ekim 2013- Ağustos 2015)
 • “Farklı Güneş Panellerinden ve Yakıt Pilinden Oluşan Hibrit Enerji Üretim Sisteminde Mikrodenetleyici Kullanarak Enerji Akışının Kontrolü ve Analizi” Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Proje Yürütücüsü (13.TEKNOLOJİ.02, Haziran 2013-Mart 2016)
 • “Farklı Güneş Panelleri ve Yakıt Pilinden Oluşmuş Eneji Üretim Sisteminin Mikro Denetleyici İle Otomasyonu” Proje Yürütücüsü, (13.FEN.BİL.49, Temmuz-2015)
 • “Batarya Destekli Hibrit Güç Üretim Sisteminin Lokal Bir Bölgeyi Beslemesi   Durumunda  Enerji Akişinin PLC  İle Denetimi” Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Projede Yürütücü, (2015, 15.HIZ.DES.24)