Özgeçmiş

Osman USLU, 1987 yılında Afyonkarahisar’da doğdu. 2005 yılında Afyon Kocatepe Anadolu Lisesi’nden, 2011 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme İngilizce Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü’nü yandal olarak bitirdi. Lisans eğitimi sırasında Afyon Kocatepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi’nde 2009-2011 yılları arasında yaklaşık iki buçuk yıl kadar kısmi olarak çalıştı. 2010/2011 eğitim ve öğretim yılı güz döneminde, Polonya’da Wroclaw University of Economics isimli üniversitede 6 ay süreyle Erasmus değişim programına katıldı.

2011 yılında Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. Aynı yıl Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yönetim ve Organizasyon bilim dalında lisansüstü eğitimine başladı. 2013 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı ve doktora öncesi TÜBİTAK doktora başarı bursunu almaya hak kazandı. Aynı yıl, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon bilim dalında doktora eğitimine başladı. Doktora eğitimi kapsamında 2015/2016 yılında altı ay süreyle, Varşova Üniversitesi, Yönetim Bilimleri Fakültesi’nde misafir araştırmacı olarak bulundu. Bu süreçte öğretim üyesi Dr. Tomasz Ochinowski ile birlikte bilimsel araştırmalarını sürdürdü. Bilimsel çalışmalarına ek olarak aynı sene 60’dan fazla ülkenin dâhil olduğu kültürlerarası uluslararası bir projenin Türkiye ayağında araştırmacı olarak yer aldı.

2017 yılında doktora eğitimini tamamlayan Uslu, 2018 yılında Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü’ne Doktor Öğretim Üyesi olarak atandı. 2020-2022 yılları arasında Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekan Yardımcılığı ile İşletme Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini yürüttü. 2022 yılı başlarında ise Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nde Doktor Öğretim Üyesi olarak göreve başladı. Kısa süre sonra Yönetim ve Strateji/Örgütsel Davranış alanından Doçent olmaya hak kazandı. Halen Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanlığı görevini de yürüten Uslu, aynı bölümde Doçent olarak akademik kariyerine devam etmektedir.

Beşi yüksek lisans biri doktora olmak üzere altı tez danışmanlığı yürüten Uslu, davranış bilimleri, örgütsel davranış, liderlik ve araştırma yöntemleri gibi alanlarda lisans ve lisansüstü düzeylerde Türkçe ve İngilizce dersler vermektedir. Örgütsel psikoloji, sosyal psikoloji ve iş psikolojisi gibi alanlara ilgisi bulunan Uslu, söz konusu alanlarda farklı türlerde çalışmalar yürütmektedir. Etki faktörü yüksek uluslararası dergilerde de yayınları bulunan Uslu’nun, yayınlanmış 27 makalesi, 28 bildirisi, 7 kitap bölümü, 1 kitap editörlüğü ve 2 uluslararası projesi bulunmaktadır.