AHMET ALTINTAŞ

20.03.2017 @ 07:48 Özgeçmiş

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans Tarih Selçuk   Üniversitesi 1987
Y. Lisans T. C. Tarihi İstanbul Üniversitesi 1990
Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık T. C Tarihi İstanbul Üniversitesi 1995
Doc. / T.C Tarihi Afyon Kocatepe Üniversitesi 2009

Bu sayfayı düzenleyebilirsiniz.