Ödüller

DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yayın Onur Ödülü – 2012 :

Ödülü veren kuruluş: Dokuz Eylül Üniversitesi

Ödül Alan Doktora Tezi:

Manisa Havzasının Aktif Tektoniği ve Depremselliği, Batı Anadolu, Türkiye. DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Uygulamalı Jeoloji Programı doktora tezi 2012, İzmir, 251s.

DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Üstün Başarı Ödülü – 2012

Ödülü veren kuruluş: Dokuz Eylül Üniversitesi

Ödül Alan Doktora Tezi:

Manisa Havzasının Aktif Tektoniği ve Depremselliği, Batı Anadolu, Türkiye. DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Uygulamalı Jeoloji Programı doktora tezi 2012, İzmir, 251s.

2011 Yılı Altın Çekiç Araştırma Ödülü (Genel Jeoloji Dalı)

Ödülü veren kuruluş: Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO)

Ödül Alan Makale:

Özkaymak, Ç., Sözbilir, H., Uzel B. ve Akyüz H.S., 2011.  Geological and palaeoseismological evidence for Late Pleistocene-Holocene activity on the Manisa Fault Zone, western Anatolia. Turkish Journal Of Earth Sciences, 20, 449-474.

Türkiye Jeoloji Kurultayı En İyi Poster Sunumu İkincilik Ödülü

Ödülü veren kuruluş: Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO)

Ödül Alan Bildiri:

Özkaymak, Ç. ve Sözbilir, H., 2012. Spildağı Yükseliminin Tektonik Jeomorfolojisi ve Aktif Tektoniği, Batı Anadolu. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasi 65. Türkiye Jeoloji Kurultayi, Aktif Tektonik ve Depremsellik Oturmu, s. 32-33. 02-06 Nisan 2012, MTA Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi, Ankara.

ATAG–14 En İyi Sözlü Sunum Birincilik Ödülü

Ödülü veren Grup: Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG)

Ödül Alan Sunum:

Özkaymak Ç., Sözbilir, H., Uzel B. ve Akyüz H.S., 2010. Geç Pleyistosen-Erken Holosen yaşlı fay önü çökellerinin stratigrafik, sedimentolojik ve yapısal özellikleri: Manisa Fay Zonu, Batı Anadolu. Aktif Tektonik Araştırma Grubu Ondördüncü Çalıştayı (ATAG–14), Bildiri Özleri Kitabı, sayfa 46. Adıyaman Üniversitesi, 03-06 Kasım 2010, Adıyaman.

Diğer Ödüller

  • 4. The Phrygian Valley Ultramarathon İkincilik Ödülü: Frig Vadileri Ultramaratonu 9K, İhsaniye-Üçlerkayası etabı,   40-49 Yaş Erkekler, 09.09.2017, Afyonkarahisar
  • Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, Üstün Hizmet Belgesi: 319 KSD J.Çvş. 30.05.2008, Bozcaada/Çanakkale