Prof.Dr. Çağlar ÖZKAYMAK                                                                                          

Çağlar Özkaymak, lisans ve lisansüstü eğitimlerini Genel Jeoloji üzerine alarak aktif tektonik, paleosismoloji ve tektonik jeomorfoloji konularında uzmanlaşmıştır. 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra, Yüksek Lisans çalışmalarını 2003 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Lisans eğitimi sırasında Orta Anadolu, Yüksek Lisans eğitimi sırasında Doğu Anadolu bölgesinin Jeolojik yapısını gözlemleme fırsatı bulan Özkaymak, Doktora Çalışmalarını Dokuz Eylül Üniversitesi’nde yaparak Batı Anadolu’nun aktif tektoniği ve depremselliği konularında uzmanlaşmıştır. Doktora Tez Çalışmaları, Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından “Bilim Onur Ödülü” ve “Yayın Onur Ödülü” ne layık görülmüştür. Manisa Fay Zonu’nun paleosismolojisi üzerine  yaptığı çalışmalar ile TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından verilen “2011 Altın Çekiç Ödülü” nü almıştır. 2001-2004 yılları arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2004-2012 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi; 2012-2013 yılları arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesinde Araştırma Görevlisi Dr. ve 2013-2015 yılları arasında Afyon Kocatepe Üniversitesinde Yardımcı Doçent olarak görev yapmıştır. Bu süreç içerisinde Fransa’da Université Blaise Pascal, İsviçre’de Universität Bern, ETH Zurich gibi Jeoloji İlmince üst seviye üniversitelerde sırasıyla Fransız Hükümet Bursu ve YÖK Doktora Bursları ile çalışmalar yapma fırsatı bulmuştur. 2015 yılında Doçent ünvanını alan Çağlar Özkaymak şu anda Afyon Kocatepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nda Profesör olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Jeoloji Mühendisliği Genel Jeoloji Anabilim Dalı Başkanı görevi olan Çağlar Özkaymak, 2015 yılından beri Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü yapmaktadır.