İnternet Erişimi Hakkındaki Kanun ve Yönetmelikler

“İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”
(Kanun/Karar No: 5651, Tarih: 23.05.2007)

“Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Erişim Sağlayıcılara ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”
(Resmi Gazete Tarih / Sayı : 24.10.2007 / 26680)

“İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik”
(Resmi Gazete Tarih / Sayı : 1.11.2007 / 26687)

“İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”
(Resmi Gazete Tarih / Sayı : 30.11.2007 / 26716)

5651 Sayılı Kanunla ilgili Bilgiler

“Türk Ceza Kanunu”
(Kanun/Karar No: 5237. 26.09.2004 tarihinde değişiklik yapılarak kabul edilen kanuna bilişim suçları ile ilgili maddeler eklenmiştir.)

“Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”
(Kanun/Karar No: 5728. 23.01.2008 tarihinde kabul edilip 08.02.2008 tarih, 26781 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan bu kanunun 256. maddesi bilişim suçlarıyla ilişkilendirilmiştir.)

“Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi ile İlgili 2005/20 Sayılı Başbakanlık Genelgesi”
(Tarih: 05.08.2005)

“Kamu Kurumları İnternet Sitesi Kılavuzu ile İlgili 2007/4 Sayılı Başbakanlık Genelgesi”
(Tarih: 27.01.2007)

ULAKBİM kabuledilebilir kullanım politikası