Tamamlanan Yüksek Lisans Tezleri

2021 – Safiye Pelin Taş – Retinal hastalıkların oftalmolojik görüntüler üzerinden derin öğrenme teknikleri ile tespit edilmesi – Afyon Kocatepe Üniversitesi

2021 – Şule Yarcı – Karayolu esnek üstyapılarında termal alan yöntemi ile performans tahmini – Afyon Kocatepe Üniversitesi

2021 – Sezin Barın – Deri lezyonlarının derin öğrenme yöntemleri ile segmentasyonu – Afyon Kocatepe Üniversitesi

2021 – İsmail Kayadibi – Optik koherens tomografisi görüntüleri kullanarak evrişimsel sinir ağı tabanlı retinal hastalık tespiti – Afyon Kocatepe Üniversitesi

2020 – Merve Nur Önal – Bilgisayar destekli iridoloji tarama sistemi – Afyon Kocatepe Üniversitesi

2019 – Esin Uysal – Retina görüntülerinde bilgisayar destekli damar segmentasyonu – Afyon Kocatepe Üniversitesi