Verilen Dersler

3. Sınıf

301 — Güç Elektroniği 1 / Power Electronics 1

306 — Güç Elektroniği 2 / Power Electronics 2

308 — Güç Elektroniği Lab. – 1 / Power Electronics Lab. – 1

309 — Enerji İletim / Power Transmission

313 — Bilgisayar Destekli Tasarım — (Matlab-Simulink) (20 kişi ile sınırlı) / Computer Aided Design

4. Sınıf

402 — Güç Sistemlerinin Analizi / Power System Analysis

403 — Elektrik Mühendisliğinde Tasarım / Design in Electrical Engineering

404 — Elektrik Mühendisliği Uygulamaları / Application of Electrical Engineering

405 — Enerji Dağıtım / Power Distribution

410 — Enerji İletim Hatları / Energy Transmission Lines

413 — Güç Elektroniği Devrelerinin Tasarımı / Power Electronic Circuit Design

430 — Elektrik Güç Sistemlerinde Kalite / Electrical Power System Quality