Yayınlar

ULUSLARARASI MAKALELER:

Cinar SM, 2022, SCI-Expanded, Developing hierarchical fuzzy logic controllers to improve the energy efficiency and cutting rate stabilization of natural stone block-cutting machines, Journal of Cleaner Production, 355, 1-13.

Cinar SM, Bakim S, Hocaoglu FO, 2022, SCI-Expanded, Designing a novel MPPT algorithm based on the extraterrestrial irradiance for photovoltaic energy generation systems and testing under partial shade conditions, Journal of Computational Electronics, 21/4, 841-851.

Cinar SM, Yarikkaya S, 2021, SCI-Expanded, Programlanabilir güç kaynağı ve DC/DC Dönüştürücü tabanlı PV emülatörlerinin tasarımı ve performans testi, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 36/3, 1361-1372.

Arseven B, Cinar SM, 2021, TRDizin, Kısmi Gölgelenme Etkilerini Modelleyebilen Bir PV Emülatör Tasarımı, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 11/2, 982-997.

Cinar SM, Murat F, Demirci MY, Yabanova I, 2020, TRDizin, LabVIEW ve Mikro-denetleyici Tabanlı Sıcaklık Kontrol Sistemi Tasarımı, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10/3, 1628-1639.

Cinar SM, Cimen H, Buyuksagis IS, 2018, SCI-Expanded, Improvement of Energy Efficiency Using a Multi-Input Fuzzy Logic Controller in a Stone Cutting Machine, Journal of Testing and Evaluation, 46/6, 2364-2375.

Cinar SM, Hocaoglu FO, 2015, Google Scholar, Performance test of hub engınes of an electrıcal car, International Journal of Industrial Electronics and Electrical Engineering, 3/1,1-4.,

Orhun M, Hocaoglu FO, Cinar SM, 2014, SCI-Expanded, A remotely accessible solar tracker system design, Journal of Renewable Sustainable Energy, 6/3,1-12.

Akarslan E, Cinar SM, Hocaoglu FO, Serttaş F, 2014, Google Scholar, An Experimental Setup Design to Evaluate Power Generation Performances of TECs under Different Temperatures, Applied Mechanics and Materials, 492, 473-477.

Cankaya H, Caner M, Yabanova I, Cinar SM, Yonetken A, 2013, EBSCO, Real time PID control application of a single machine laboratory scale power system, International Journal on Energy Conversion (IRECON), 1/2,105-110.

Cinar SM, Zengin A, Cimen H, 2012, Google Scholar, Control Applications for Energy Saving in Marble Machining Process, International Journal of Machine Learning and Computing, 2,695-700.

Cinar SM, Akarslan E, 2012, Scopus, On the Design of an Intelligent Battery Charge Controller for PV Panels, Journal of Engineering Science and Technology Review, 5/4, 30-34.

Cinar SM, Cimen H, 2012, Scopus, On the Investigation of the Energy Efficiency Using PID and Fuzzy Logic Controllers in a Marble Machine, Journal of Engineering Science and Technology Review, 5/4, 73-80.

Cinar SM, Cimen H, Nartkaya M,  2008, Index Copernicus, The Investigation of Marble Cutting Parameters for Energy Consumption, International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, 2/4, 463-472.

ULUSAL MAKALELER:

Akarslan E, Cinar SM, 2022, TRDizin, A Battery Management System Design Including a SOC Estimation Approach for Lead-Acid Batteries, Journal of Materials and Mechatronics: A, 3/2, 300-313.

Yıldırım A, Cinar SM, 2020, TRDizin, Bir kurumsal geniş alan ağının ağ yönetim sistemiyle etkili yönetimi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 9/1, 9-22.

Cinar SM, Bilici H, 2020, Google Scholar, Mobil Cihazlar için Uygulama Geliştirmekte Kullanılan Platformların ve Dillerin Karşılaştırılması, Journal of Materials and Mechatronics: A, 1, 42-54.

Cinar SM, Balci Z, Yabanova I, 2019, TRDizin, Performing Speed Control of a DC Motor with Auto-Tuning PID, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi,  19/3, 690-696.

Orhun M, Koca YB, Hocaoglu FO, Cinar SM, 2012, Google scholar, Farklı Yüzey Açılarındaki Işınım Şiddetlerinin Afyonkarahisar Bölgesi İçin Karşılaştırılması ve Güneş Panellerinden Elde Edilebilecek En Yüksek Elektrik Enerjisi Üretimi İçin Uygun Açıların Tespiti, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 12,1-5.

ULUSLARARASI BİLDİRİLER:

Cinar SM, Cimen H, Yabanova I, Nartkaya M, A new microcontroller experiment set for undergraduate students, 4th International Forum on Engineering Education, 25-27 Apr. 2006, Sharjah/BAE, 558-568.

ULUSAL BİLDİRİLER:

Orhun M, Hocaoglu FO, Akarslan E, Cinar SM, Farklı Teknolojilerle Üretilmiş Fotovoltaik Panellerin Çıkış Güçlerinin Modellenmesi, Elektrik – Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu (ELECO 2012), 29 Kasım-1 Aralık 202, Bursa, 176-179./