Yönettiği Tez ve Projeler

YYLTez

 • Mehmet DEDE “Vektör Kontrollü Asenkron Motorun Hızının Yapay Sinir Ağları ile Tahmini”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Afyonkarahisar-2008
 • Mehmet Fevzi ÖZSOY  “Hibrit Rüzgâr-Güneş enerji üretim sistemi ile bir elektrik laboratuarının genel aydınlatma tasarımı”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Afyonkarahisar-2011
 • Harun OĞUZ “Hibrit Rüzgâr – Güneş Güç Üretim Ünitesinin Kurulumu ve Enerjinin Verimli Kullanılması için Genel Aydınlatma Sisteminin PIC 16F877 Kontrolör ile Denetimi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Afyonkarahisar-2012
 • Ahmet KAYSAL “Adıgüzel Hidroelektrik Santrali’nin Modellenmesi, Kısa Devre Analizi ve Bulanık Mantık Kontrolör ile Yük-Frekans Kontrolü” Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Afyonkarahisar-2013
 • Hatice Zeliha TUĞCU, “Afyon Alkaloidleri Fabrikası’nda Enerji Kalitesini Etkileyen Harmoniklerin İncelenmesi” Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Afyonkarahisar-2013
 • Yavuz Bahadır KOCA, “Hibrit Enerji Üretim Sisteminde (Güneş Rüzgar ve Yakıt Pili) Üretilen Enerjinin ikrodenetleyici Kullanılarak Denetimi ve Etkin Kullanımının Araştırılması” Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Afyonkarahisar-2015
 • Abdil KARAKAN, “Farklı Güneş Panelleri ve Yakıt Pilinden Oluşmuş Eneji Üretim Sisteminin Mikro Denetleyici İle Otomasyonu” Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Afyonkarahisar-2015
 • Tolga ÖZER, “Farklı Güneş Panellerinden ve Yakıt Pilinden Oluşan Hibrit Enerji Üretim Sisteminde Mikrodenetleyici Kullanarak Enerji Akışının Kontrolü ve Analizi” Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Afyonkarahisar-2015
 • Gülşah KÜÇÜKİLHAN, “Fotovoltaik Güç Sistemlerinin Modellenmesi ve Şebekeye Etkilerinin İncelenmesi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Afyonkarahisar-2017
 • Ünal KAYA, “Şebekeden Bağımsız Hibrit Rüzgâr-Güneş Enerji Üretim Sisteminin Bulanık Mantık Kontrolör ile Enerji Akışı Kontrolü” Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Afyonkarahisar-2019
 • Mahmut KENAR, “Güneş Enerjisi Üretim Sistemleri için DC/DC ve DC/AC Güç  Dönüştürücülerinin Tasarımı ve Fuzzy-PI ile Kontrolü”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Afyonkarahisar-2019

YDoktoraTez

 • Mustafa Şahin “Farklı Teknik ve Fiziksel Özellikteki Ortamların Aydınlık Düzeylerinin Yapay Sinir Ağları ile Tahmini, Modellenmesi ve Bakım Periyotlarının Belirlenmesi” Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2014 (Eş Danışman).

GAP

 • Hibrit Güç Üretim Sisteminin Modellemesi, Analizi ve Neuro-Fuzzy Kontrolör Kullanılarak Sistem Performansının İyileştirilmesi”, M.Ü. Bilimsel Araştırma Proje Komisyonu Başkanlığı, Projede Araştırmacı (Ocak 2007 FEN-DKR-100105-0058, İstanbul)

 

 • 3 Fazlı Asenkron Motorun Yük Altında Çalışırken Gerilim, Yük Akımı, Moment, Hız ve Frekansın Değişik Kontrol Yöntemleri Kullanılarak Denetimi” Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Proje Yürütücüsü (2008 08.TEF.06 – 2012)

 

 • Hibrit Rüzgâr – Güneş Güç Üretim Ünitesinin Kurulumu ve Enerjinin Verimli Kullanılması için Genel Aydınlatma Sisteminin PIC 16F877 Kontrolör ile Denetimi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Proje Yürütücüsü (2010 10.TEF.05- Ekim 2012)

 

 • “Yenilenebilir Enerji Sistemlerinde Alternatif Malzeme Kullanımı” Afyon KocatepeÜniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Projede Araştırmacı, (2014, 14.HIZ.DES.25)

 

 • Hibrit Enerji Üretim Sisteminde (Güneş Rüzgar ve Yakıt Pili) Üretilen Enerjinin Mikrodenetleyici  Kullanılarak Denetimi ve Etkin Kullanımının Araştırılması” TUBİTAK,  Proje Yürütücüsü, (Ekim 2013- Ağustos 2015)

 

 • Farklı Güneş Panellerinden ve Yakıt Pilinden Oluşan Hibrit Enerji Üretim Sisteminde Mikrodenetleyici Kullanarak Enerji Akışının Kontrolü ve Analizi” Afyon Kocatepe

Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Proje Yürütücüsü   (13.TEKNOLOJİ.02, Haziran 2013-Mart 2016)

 

 • Farklı Güneş Panelleri ve Yakıt Pilinden Oluşmuş Eneji Üretim Sisteminin Mikro Denetleyici İle OtomasyonuProje Yürütücüsü, (13.FEN.BİL.49, Temmuz-2015)

 

 • “Batarya Destekli Hibrit Güç Üretim Sisteminin Lokal Bir Bölgeyi Beslemesi Durumunda  Enerji Akişinin PLC  İle Denetimi” Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bilimsel  Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Projede Yürütücü, (2015, 15.HIZ.DES.24)

 

 • “Laboratuar ortamında yarıiletken kontrollü kompanzasyon sistemi ile güç faktörünün düzeltilmesi ve gerilim kararlılığı”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Projede Araştırmacı, (12.TEF.02,  08.201-04.02.2015)

 

 • “Ring-Kaotik YSA Osilatörü Tabanlı Yüksek Hızlı Gerçek Rasgele Sayı Üretecinin FPGA Üzerinde Gerçeklenmesi”, Genel Amaçlı Proje, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bilimsel  Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi,  (17.TEKNOLOJİ.05,  07.2017-Devam ediyor)

 

 • “Otomatik Kumanda Eğitim Seti (Alt Yapı Projesi)”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bilimsel  Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Projede Yürütücü  (17.TEKNOLOJİ.ALTY.02,  07.2017-Devam ediyor)

 

 • “Mikroişlemci Tabanlı Asenkron Motor Sürücü Tasarımı ve Uygulaması”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Projede Yürütücü   (17.KARİYER.134,  08.2017-25.12.2017)

 

 • Güneş Enerjisi Deney Seti Tasarımı ve Uygulaması, (Kariyer Destek Projesi)”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Projede Araştırmacı,  KARİYER.117, 09.11.2016-09.11.2017

 

 • “DC-DC Yükseltici Tip Konvertör Tasarımı” (Kariyer Destek), Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Projede Yürütücü (16.KARİYER.105, 19.08.2016-19.12.2017)