2011-Five Basic Classes in OpenFOAM

Five Basic Classes in OpenFOAM

Hrvoje Jasak, Wikki
United Kingdom and Germany

Sixth OpenFOAM Workshop, Penn State University, 13-16 June 2011.

GDE Hata: Dosya alımı esnasında hata - eğer gerekliyse hata kontrolünü kapatın (404:Not Found)

 

×

Dinamik Bütünleme Sınavı

  • Final konularıyla aynı konular
  • Final ödevi Bütünlemede geçerli değildir.

İçten Yanmalı Motorlar Bütünleme Sınavı

  • 10 puanlık Doğru / Yanlış sorusu
  • Geri kalan 90 puan sadece problem–TEST YOK–
    • 40 puan final çevrim problemi
    • 50 puan yanma-stokiyometri problemleri

Notu DC olanların, Bütünleme Sınav Tutanağında imzası varsa ve son notu daha düşük olursa bütünleme notu geçerli olur.

DC’yi CC, BC yapan da oluyor FF yapanda herkesin durumu farklı.

Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh