Lisansüstü Tezlerde İntihal Önleme Programı

OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin (YENİ) 42. Maddesinin 2. Fıkrası ve 50. Maddenin 1. Fıkrasına istinaden Yüksek Lisans/Doktora Tez Jüri Atama Formu oluştururken gerekli olan Turnitin raporunun alınması için, savunma sınavına girecek öğrencinin ilgili danışmanı tarafından ilgili Enstitü Müdür Yardımcısının incelenmesi için hazırlanan tezin “CD” formatında ilgili Müdür Yardımcısına elden teslim etmeleri ve daha sonra Turnitin raporlarını onaylı olarak alarak, Tez Jüri Atama Formunun ekine koyarak Enstitümüze EBYS’ den gönderilmesi ve konunun Anabilim Dalı Başkanlığınca duyurunun yapılması hususunda gereğini rica ederim.

Enstitü Müdürü

Kaynak:

Lisansüstü Tezlerde İntihal Önleme Programı Eğitimi – 1 

Lisansüstü Tezlerde İntihal Önleme Programı Eğitimi – 2

Lisansüstü Tezlerde İntihal Önleme Programı Eğitimi – 3

Turnitin – Özgünlük Raporu

×

Dinamik Bütünleme Sınavı

  • Final konularıyla aynı konular
  • Final ödevi Bütünlemede geçerli değildir.

İçten Yanmalı Motorlar Bütünleme Sınavı

  • 10 puanlık Doğru / Yanlış sorusu
  • Geri kalan 90 puan sadece problem–TEST YOK–
    • 40 puan final çevrim problemi
    • 50 puan yanma-stokiyometri problemleri

Notu DC olanların, Bütünleme Sınav Tutanağında imzası varsa ve son notu daha düşük olursa bütünleme notu geçerli olur.

DC’yi CC, BC yapan da oluyor FF yapanda herkesin durumu farklı.

Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh