Lisansüstü Tezlerde İntihal Önleme Programı

OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin (YENİ) 42. Maddesinin 2. Fıkrası ve 50. Maddenin 1. Fıkrasına istinaden Yüksek Lisans/Doktora Tez Jüri Atama Formu oluştururken gerekli olan Turnitin raporunun alınması için, savunma sınavına girecek öğrencinin ilgili danışmanı tarafından ilgili Enstitü Müdür Yardımcısının incelenmesi için hazırlanan tezin “CD” formatında ilgili Müdür Yardımcısına elden teslim etmeleri ve daha sonra Turnitin raporlarını onaylı olarak alarak, Tez Jüri Atama Formunun ekine koyarak Enstitümüze EBYS’ den gönderilmesi ve konunun Anabilim Dalı Başkanlığınca duyurunun yapılması hususunda gereğini rica ederim.

Enstitü Müdürü

Kaynak:

Lisansüstü Tezlerde İntihal Önleme Programı Eğitimi – 1 

Lisansüstü Tezlerde İntihal Önleme Programı Eğitimi – 2

Lisansüstü Tezlerde İntihal Önleme Programı Eğitimi – 3

Turnitin – Özgünlük Raporu

×

Otomotiv Mühendisliğinde Bilgisayar Destekli Simülasyon (CAS)

Canlı Ders-15-1 Benzinli Motor Vuruntu Modellenmesi

Bu hafta Canlı Dersimiz Saat :15:00’da  başlayacaktır.

Dr.Öğr.Üyesi Şükrü Ayhan Baydır

Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh