FBE Lisansüstü TEZ TESLİMİNDE YAPILACAKLAR

CD’lerdeki pdf ve word dosyalarında Tez Onay Sayfası ISLAK İMZALI olacak.

BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri) destekli Tezler için
+ 1 BAP kapaklı tez
+ 1 CD (Toplam 3 CD)

Sınavlarda Öğrencilerin Uyacakları Kurallar

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ      TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

SINAVLARDA UYULACAK KURALLAR

1. Öğrenciler, sınavlara ilan edilen salonlarda girmek zorundadırlar. Aksi halde sınavları geçersiz sayılacaktır.

2. Öğrenci kimlik kartları, sınav süresi boyunca masaların üzerinde bulundurulacaktır. Kimlik kartı yanında bulunmayan öğrenci sınav başlamadan önce bu durumu sınav gözetmenine bildirecektir.

3. Soru ve cevap kağıtlarında doldurulması gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanların doğru, eksiksiz bir şekilde ve tükenmez kalem ile doldurulmasından öğrenciler sorumludur. Ek cevap kağıdı kullanıldıysa mutlaka gözetmenlere paraflatılmalıdır.

4. Öğrenciler sınava gireceği sıraların altında ve üstünde kitap, defter, ders notu vb. araçları bulundurmamalıdır. Sıraların üzerindeki karalamalardan o sırada sınava giren öğrenciler sorumludur.

5. Sınav süresince cep telefonları kesinlikle kapalı tutulacaktır ve masanın üzerinde veya altında bulunmayacaktır. “Eğitim – Öğretim dönemleri içerisinde yapılan bütün sınavlarda cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz gibi iletişim araçları ile kopya çekmeye, veri alışverişi yapmaya yardımcı olabilecek tüm elektronik cihazların açık vaziyette bulundurulması, açılmaya çalışılması ve bu cihazlara dokunulması kopya çekmeye teşebbüs sayılacak olup Üniversitemiz Disiplin Yönetmeliği işletilecektir.”

6. Sınav esnasında, öğrencilerin birbirinden kalem, silgi, hesap makinesi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır. Öğrenciler eksiklerini sınav başlamadan önce tamamlamakla sorumludur.

7. Soru kağıtlarını alan öğrenci, öncelikle soruların eksik olup olmadığı, basım hatalarının bulunup bulunmadığını kontrol edecektir. Kağıtlarda eksik kısım veya basım hatası varsa değiştirilmesi için sınav gözetmenine başvurulacaktır.

8. Sınav Yoklama Çizelgesini tükenmez kalem ile imzalamak zorunludur. Sınava giren öğrenciler yoklama çizelgesi imzalanana kadar sınav salonunu terk etmeyeceklerdir. Sınav salonundan çıkan öğrenci, her ne sebeple olursa olsun tekrar Sınav salonuna alınmayacaktır.

9. Sınav süresinin bittiği ilan edildiğinde, soru ve cevap kağıtları gözetmene ulaşıncaya kadar öğrenciler yerlerinden kalkmayacaklardır. Gözetmen sınav salonunu terk edene kadar sınav kuralları geçerlidir.

10. Sınavda verilen toplam cevaplama süresi, sınavın başında belirtilir. Sınavın ilk 15 dakikası öğrencilerin sınavdan çıkması kesinlikle yasaktır.

11. Sınav salonunu terk eden öğrencilerin sınav bitimine kadar koridorlarda toplanmaları ve koridoru terk edene kadar sınav soruları ile ilgili sözlü yorum yapmaları yasaktır.

12. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri Sınav tutanağına haber verilmeksizin yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye çalışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk öğrenciye aittir.

13. Sınav salonlarında görev yapan gözetmen, sınavın sorunsuz bir şekilde yürütülmesinden sorumludur ve bu konuda tam yetkilidir. Gözetmenler sınav başlamadan önce veya sınavın herhangi bir anında gerekli görürse öğrencilerin yerlerini değiştirebilir.

14. Sınav sırasında, öğrenciler gözetmenlerin her türlü uyarılarına uymak zorundadırlar. Sınavın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uyulmasına bağlıdır.

15. Öğrenciler sınav görevlileri ile herhangi bir tartışmaya girmemeli ve varsa şikayetlerini yazılı olarak Dekanlığımıza yapmalıdırlar.

Bu kurallara uymayan öğrenciler hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Yönetmeliği kapsamında işlem yapılacaktır.

Sınavlarda Öğrencilerin Uyacakları Kurallar-09-Kasım 2012

1. Öğrenci Kimlik Belgesinin aslı veya öğrenci işlerinden onaylı öğrenci belgesi olmadan sınava girmesi yasaktır. Bu belgelerin fotokopisi ile sınava girilemez.

2. Cep telefonunun sınav salonuna getirilmesi yasaktır.

3. Sınavın ilk 20 dakikası içinde adayın sınavdan çıkmasına izin verilmeyecektir.

4. Sınav süresince sınav gözetmenleriyle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Sınav süresince sınıfta tek yetkili gözetmendir. Gözetmen isterse kurallara aykırı davranış gösteren öğrencilerin yerlerini değiştirebilir, sınav salonundan çıkarabilir ve itiraz eden öğrencilerin sınavlarını geçersiz sayabilir.

5. Öğrencilerin sınav esnasında birbirlerinden kalem, silgi, hesap makinesi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.

6.  Sınav sırasında kopya çekmek, çekmeye kalkışmak, kopya vermek ve yardım etmek yasaktır. Gözetmenler uyarmak zorunda değildir, sorumluluk öğrenciye aittir.

7. Öğrenciler cevap kâğıtlarını başka öğrencilerin görmeyeceği şekilde tutmalı aksi durumlarda gözetmen uyarmaksızın öğrencinin sınavını geçersiz sayma hakkına sahiptir.

8. Öğrenciler, görevlilerin her türlü uyarısını dikkate almak zorundadır.

9. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek cevap kâğıtlarının üzerinde ayrılan yere adınızı, soyadınızı, okul numaranızı tükenmez kalemle yazınız.

NOT: Bu kurallara uymayan öğrencilerin isimleri tutanağa yazılır ve sınavları geçersiz sayılır. Kopya gibi disiplin suçlarında uzaklaştırma cezası verildiğinden öğrencilerimizin mağdur olmamaları için yukarıda belirtilen kurallara uymalarını önemle hatırlatırız.

 

Sınav haftasında koridorlarda, sınav salonu önünde dolaşmak yasaktır.

Lisansüstü Tezlerde İntihal Önleme Programı

OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin (YENİ) 42. Maddesinin 2. Fıkrası ve 50. Maddenin 1. Fıkrasına istinaden Yüksek Lisans/Doktora Tez Jüri Atama Formu oluştururken gerekli olan Turnitin raporunun alınması için, savunma sınavına girecek öğrencinin ilgili danışmanı tarafından ilgili Enstitü Müdür Yardımcısının incelenmesi için hazırlanan tezin “CD” formatında ilgili Müdür Yardımcısına elden teslim etmeleri ve daha sonra Turnitin raporlarını onaylı olarak alarak, Tez Jüri Atama Formunun ekine koyarak Enstitümüze EBYS’ den gönderilmesi ve konunun Anabilim Dalı Başkanlığınca duyurunun yapılması hususunda gereğini rica ederim.

Enstitü Müdürü

Kaynak:

Lisansüstü Tezlerde İntihal Önleme Programı Eğitimi – 1 


Lisansüstü Tezlerde İntihal Önleme Programı Eğitimi – 2


Lisansüstü Tezlerde İntihal Önleme Programı Eğitimi – 3


Turnitin – Özgünlük Raporu

×

25 Mayıs 2018 Cuma günkü  İkinci Öğretim (İÖ)
Bilgisayar Destekli Mühendislik Programları dersi
saat:19:00-21:50
yerine
saat:09:30-12:20 arasında
ENFORMATİK F labında (18 kişilik)  yapılacaktır.

(Normal sınıf ENFORMATİK D labında başka fakültenin uygulamalı sınavı bulunmaktadır.)

Ders, 60-90 dk MATLAB uygulaması kalan sürede Final ödevlerinin sunumu şeklinde olacaktır.
Sunuma gelenler sunum çıktılarını da getirmelidir.
============================================================
Ders programına göre herhangi bir ders çakışması olmayıp
yukarıda belirtilen tarih ve saatte gelemeyecekler ve sunum yapmayacak max. 5 öğrenci
Perşembe günü saat 09:30 da ENF lab A’daki Normal Öğretim dersine gelebilir.

Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh