Sınavlarda Öğrencilerin Uyacakları Kurallar

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ      TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

SINAVLARDA UYULACAK KURALLAR

1. Öğrenciler, sınavlara ilan edilen salonlarda girmek zorundadırlar. Aksi halde sınavları geçersiz sayılacaktır.

2. Öğrenci kimlik kartları, sınav süresi boyunca masaların üzerinde bulundurulacaktır. Kimlik kartı yanında bulunmayan öğrenci sınav başlamadan önce bu durumu sınav gözetmenine bildirecektir.

3. Soru ve cevap kağıtlarında doldurulması gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanların doğru, eksiksiz bir şekilde ve tükenmez kalem ile doldurulmasından öğrenciler sorumludur. Ek cevap kağıdı kullanıldıysa mutlaka gözetmenlere paraflatılmalıdır.

4. Öğrenciler sınava gireceği sıraların altında ve üstünde kitap, defter, ders notu vb. araçları bulundurmamalıdır. Sıraların üzerindeki karalamalardan o sırada sınava giren öğrenciler sorumludur.

5. Sınav süresince cep telefonları kesinlikle kapalı tutulacaktır ve masanın üzerinde veya altında bulunmayacaktır. “Eğitim – Öğretim dönemleri içerisinde yapılan bütün sınavlarda cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz gibi iletişim araçları ile kopya çekmeye, veri alışverişi yapmaya yardımcı olabilecek tüm elektronik cihazların açık vaziyette bulundurulması, açılmaya çalışılması ve bu cihazlara dokunulması kopya çekmeye teşebbüs sayılacak olup Üniversitemiz Disiplin Yönetmeliği işletilecektir.”

6. Sınav esnasında, öğrencilerin birbirinden kalem, silgi, hesap makinesi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır. Öğrenciler eksiklerini sınav başlamadan önce tamamlamakla sorumludur.

7. Soru kağıtlarını alan öğrenci, öncelikle soruların eksik olup olmadığı, basım hatalarının bulunup bulunmadığını kontrol edecektir. Kağıtlarda eksik kısım veya basım hatası varsa değiştirilmesi için sınav gözetmenine başvurulacaktır.

8. Sınav Yoklama Çizelgesini tükenmez kalem ile imzalamak zorunludur. Sınava giren öğrenciler yoklama çizelgesi imzalanana kadar sınav salonunu terk etmeyeceklerdir. Sınav salonundan çıkan öğrenci, her ne sebeple olursa olsun tekrar Sınav salonuna alınmayacaktır.

9. Sınav süresinin bittiği ilan edildiğinde, soru ve cevap kağıtları gözetmene ulaşıncaya kadar öğrenciler yerlerinden kalkmayacaklardır. Gözetmen sınav salonunu terk edene kadar sınav kuralları geçerlidir.

10. Sınavda verilen toplam cevaplama süresi, sınavın başında belirtilir. Sınavın ilk 15 dakikası öğrencilerin sınavdan çıkması kesinlikle yasaktır.

11. Sınav salonunu terk eden öğrencilerin sınav bitimine kadar koridorlarda toplanmaları ve koridoru terk edene kadar sınav soruları ile ilgili sözlü yorum yapmaları yasaktır.

12. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri Sınav tutanağına haber verilmeksizin yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye çalışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk öğrenciye aittir.

13. Sınav salonlarında görev yapan gözetmen, sınavın sorunsuz bir şekilde yürütülmesinden sorumludur ve bu konuda tam yetkilidir. Gözetmenler sınav başlamadan önce veya sınavın herhangi bir anında gerekli görürse öğrencilerin yerlerini değiştirebilir.

14. Sınav sırasında, öğrenciler gözetmenlerin her türlü uyarılarına uymak zorundadırlar. Sınavın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uyulmasına bağlıdır.

15. Öğrenciler sınav görevlileri ile herhangi bir tartışmaya girmemeli ve varsa şikayetlerini yazılı olarak Dekanlığımıza yapmalıdırlar.

Bu kurallara uymayan öğrenciler hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Yönetmeliği kapsamında işlem yapılacaktır.

Sınavlarda Öğrencilerin Uyacakları Kurallar-09-Kasım 2012

1. Öğrenci Kimlik Belgesinin aslı veya öğrenci işlerinden onaylı öğrenci belgesi olmadan sınava girmesi yasaktır. Bu belgelerin fotokopisi ile sınava girilemez.

2. Cep telefonunun sınav salonuna getirilmesi yasaktır.

3. Sınavın ilk 20 dakikası içinde adayın sınavdan çıkmasına izin verilmeyecektir.

4. Sınav süresince sınav gözetmenleriyle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Sınav süresince sınıfta tek yetkili gözetmendir. Gözetmen isterse kurallara aykırı davranış gösteren öğrencilerin yerlerini değiştirebilir, sınav salonundan çıkarabilir ve itiraz eden öğrencilerin sınavlarını geçersiz sayabilir.

5. Öğrencilerin sınav esnasında birbirlerinden kalem, silgi, hesap makinesi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.

6.  Sınav sırasında kopya çekmek, çekmeye kalkışmak, kopya vermek ve yardım etmek yasaktır. Gözetmenler uyarmak zorunda değildir, sorumluluk öğrenciye aittir.

7. Öğrenciler cevap kâğıtlarını başka öğrencilerin görmeyeceği şekilde tutmalı aksi durumlarda gözetmen uyarmaksızın öğrencinin sınavını geçersiz sayma hakkına sahiptir.

8. Öğrenciler, görevlilerin her türlü uyarısını dikkate almak zorundadır.

9. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek cevap kâğıtlarının üzerinde ayrılan yere adınızı, soyadınızı, okul numaranızı tükenmez kalemle yazınız.

NOT: Bu kurallara uymayan öğrencilerin isimleri tutanağa yazılır ve sınavları geçersiz sayılır. Kopya gibi disiplin suçlarında uzaklaştırma cezası verildiğinden öğrencilerimizin mağdur olmamaları için yukarıda belirtilen kurallara uymalarını önemle hatırlatırız.

 

Sınav haftasında koridorlarda, sınav salonu önünde dolaşmak yasaktır.

Lisansüstü Tezlerde İntihal Önleme Programı

OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin (YENİ) 42. Maddesinin 2. Fıkrası ve 50. Maddenin 1. Fıkrasına istinaden Yüksek Lisans/Doktora Tez Jüri Atama Formu oluştururken gerekli olan Turnitin raporunun alınması için, savunma sınavına girecek öğrencinin ilgili danışmanı tarafından ilgili Enstitü Müdür Yardımcısının incelenmesi için hazırlanan tezin “CD” formatında ilgili Müdür Yardımcısına elden teslim etmeleri ve daha sonra Turnitin raporlarını onaylı olarak alarak, Tez Jüri Atama Formunun ekine koyarak Enstitümüze EBYS’ den gönderilmesi ve konunun Anabilim Dalı Başkanlığınca duyurunun yapılması hususunda gereğini rica ederim.

Enstitü Müdürü

Kaynak:

Lisansüstü Tezlerde İntihal Önleme Programı Eğitimi – 1 

Lisansüstü Tezlerde İntihal Önleme Programı Eğitimi – 2

Lisansüstü Tezlerde İntihal Önleme Programı Eğitimi – 3

Turnitin – Özgünlük Raporu

2016-2017 BAHAR Dönemi DERS KAYDI – (Otomotiv Mühendisliği 4.Sınıf N.Ö. 8.Dönem)

2016-2017 Bahar Dönemi Teknoloji Fakültesi
Danışman Onay Akademik Takvime Göre 15.02.2017 23:59 Tarihinde Kapatıldı(!).

Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin “Devam Zorunluluğu” başlıklı 12 nci maddesinin 3 ncü fıkrasında : Bir derse kaydolup devam şartını yerine getiren; ancak başarılı olamayan öğrenciler teorik, dersleri tekrar ederken devam şartı aranmaz. Hem uygulamalı dersleri hem de teorik ve uygulama kısmı bulunan dersleri tekrar ederken devam şartı aranır.” hükmü yer almaktadır. Bu madde 23.09.2015 tarih 29484 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış olup, yayımlandığı tarih itibari ile yürürlüğe girmiştir.

Tamamen Uygulamalı ya da hem teorik hem de uygulaması bulunan bir dersten başarısız olan öğrenciler bu dersi tekrar ederken “DEVAM ŞARTI” nı da yerine getirmek zorundalardır.

DEVAM ŞARTI: Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin “Devam Zorunluluğu” başlıklı 12 nci maddesinin 2 nci fıkrası : Öğrencilerin teorik derslere %70, uygulamalara %80’den az olmamak şartı ile devamları zorunludur. Bu şartlardan herhangi birini sağlamayan öğrenciler yarıyıl/yılsonu sınavlarına giremezler.”

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı2016-2017 Bahar Yarıyılı Ders Kayıt/Ara Kayıt Yenileme

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Kayıt yenileme işlemleri 06 Şubat 2017 – 10 Şubat 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

İkinci Öğretim öğrencileri ile normal öğrenim süresini aşan Normal Öğretim öğrencilerinin harç yatırma işlemleri 06 Şubat 2017 – 10 Şubat 2017 tarihleri arasında Vakıfbank şubelerinden, Vakıfbank internet şubesinden ve Vakıfbank ATM’lerinden yapılabilecektir.

Öğrencilerimiz ders kayıtlarını internet üzerinden Öğrenci Bilgi Sistemlerine (OBİS) erişerek (http://obs.aku.edu.tr/oibs/ogrenci) yapacaklardır.

  

Müfredatlarında ya da alttan “Alandışı Seçmeli Ders” i olanlar kayıt ekranlarında yer alan, alan dışı ders havuzundan bir tane ders seçebileceklerdir. Alandışı derslerin kontenjanı 50 ile sınırlıdır.

13 Şubat 2017 Pazartesi günü itibari ile 2016-2017 Bahar yarıyılı dersleri başlayacak ve dersler zamanında yürütülecektir. Öğrencilerin derslere devam durumları düzenli bir şekilde kayıt altına alınacaktır.

        Kayıt Yenileme Tarihlerinde Ders Kaydı Yapmayan/Yapamayan Öğrenciler:

10 Şubat 2017 Cuma saat 17:30’dan sonra ders kayıt ve danışman onayı kesinlikle yapılmayacaktır. Bu tarihten sonra kayıt yenileme ancak mazeretlerini belgelemeleri kaydı ile “Birim Yönetim Kurulu” nun mazeretini uygun görmesi halinde gerçekleştirilebilecektir.

        ** Ders kayıtlarının nasıl yapılacağına dair, Ders Kayıt Kılavuzu dokümanına ulaşmak için tıklayınız

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Adres: http://ogrenci.aku.edu.tr/2016/09/01/2016-2017-guz-yariyili-ders-kayitara-kayit-yenileme/


Otomotiv Mühendisliği N.Ö. Ders Programı

İndir (PDF, Bilinmeyen)


Otomotiv Mühendisliği İ.Ö. Ders Programı

İndir (PDF, Bilinmeyen)


İşyeri eğitimine gidecekler için Dikkat Edilecekler;

  • Tamamı Uygulamalı olan dersi alması gerekenler işyeri eğitimine gidemezler.
  • Devamsızlıktan kalıp teorik veya uygulamalı dersi alması gerekenler işyeri eğitimine gidemezler.
  • Önceki dönemlerde alması gereken dersleri hiç alamayan veya almayanlar işyeri eğitimine gidemezler.
  • Daha önce aldıkları, devam zorunluluğu olmayan derslerden 15 AKTS ‘den fazla değere sahip ders alması gereken öğrencilerimiz işyeri eğitimine gidemezler.

 

=============================================

4. Sınıf 2. Yarıyıl Ders Programı  Müfredat: (http://teknoloji.aku.edu.tr/ders-programi-4/)

 

8.Dönemde alınması gereken Seçmeli Dersler aşağıda listelenmiştir.

6 ders açılmış olup bunlardan sadece 4’ü seçilecektir. Açılan Seçmeli Dersler listede yeşil renkte gösterilmiştir.

Alttan alınmadığı sürece 6.Dönemden seçmeli ders alınmayacak sadece 8.dönemde açılan 4.sınıf seçmeli derslerden alınacaktır.

No Dersin Adı Teorik Uygulama Toplam AKTS
1 İşçi Sağlığı ve Güvenliği 2 0 2 2
2 Bitirme Projesi 0 2 2 7
3 Temel Taşıt Dinamiği 3 0 3 5
4 Seçmeli Ders I 3 0 3 4
5 Seçmeli Ders II 3 0 3 4
6 Seçmeli Ders III 3 0 3 4
7 Seçmeli Ders IV 3 0 3 4
TOPLAM 17 2 19 30
Seçmeli Dersler
Taşıt Güvenlik Sistemleri 3 0 3 4
Taşıt Diagnostik 3 0 3 4
Supercharging Engines 3 0 3 4
Otomotiv Yan Sanayi 3 0 3 4
Otomotiv Bilgisayar Uygulamaları 3 0 3 4
Driving Techniques 3 0 3 4
Trafik Kaza ve Analizi 3 0 3 4
*Motor Yönetim Sistemleri 3 0 3 4
Taşıt İç Dış Koruma 3 0 3 4
Taşıt Aerodinamiği 3 0 3 4
Motor Bakım ve Ayarları 3 0 3 4
Akıllı Taşıt Teknolojisi 3 0 3 4
Otomotiv Fren Sistemleri ve Balatalar 3 0 3 4
Motorlarda LPG Teknolojisi 3 0 3 4
Şasi Kaporta ve Boya 3 0 3 4
  Servis İşletmeciliği ve Müşteri İlişkileri 3 0 3 4
Motorlarda CNG Teknolojisi 3 0 3 4
Motor Hasar Analizi 3 0 3 4
Otomotiv Plastik ve Kompozitleri 3 0 3 4
Mikrobilgisayarlı Sistem Tasarımı 3 0 3 4
Kalite ve Güvenilirlik 3 0 3 4
Tarım Makineleri 3 0 3 4
Taşıtlara Mekanik Titreşimler 3 0 3 4
Raylı Taşıt Teknolojisi 3 0 3 4
Deniz Taşıtları 3 0 3 4
Hibrit ve Elektrikli Taşıtlar 3 0 3 4
Alternatif Motorlar 3 0 3 4
Ölçü Aletleri ve Ölçme 3 0 3 4
Gaz Türbinleri 3 0 3 4

=========================
Alttan Ders Alanlar için bir daha yazıyorum.
**3 ve 4 yarıyılda Otomotiv Mühendislik Prensipleri I ve Taşıt Teknoloji I dersleri her iki dönemde de açılır ve öğrenci her dönemde farklı dersi alır.
*5 ve 6 yarıyılda Otomotiv Mühendislik Prensipleri II ve Taşıt Teknoloji II dersleri her iki dönemde de açılır ve öğrenci her dönemde farklı dersi alır.
Buna rağmen alttan almadığı halde her 2 dersi de seçenlerin Danışman Onayı yapılmaz.
Müfredatta yazıyor.  ==>>            http://teknoloji.aku.edu.tr/ders-programi-4/
=========================
Danışmanı olunan öğrenci sayısı: 162.
            138 ders onayı yapıldı.       

            0 problemli ders kesinleştirmesi bekleniyor.             

http://blog.aku.edu.tr/abaydir/iletisim-formu-contact-form