Sınavlarda Öğrencilerin Uyacakları Kurallar

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ      TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

SINAVLARDA UYULACAK KURALLAR

1. Öğrenciler, sınavlara ilan edilen salonlarda girmek zorundadırlar. Aksi halde sınavları geçersiz sayılacaktır.

2. Öğrenci kimlik kartları, sınav süresi boyunca masaların üzerinde bulundurulacaktır. Kimlik kartı yanında bulunmayan öğrenci sınav başlamadan önce bu durumu sınav gözetmenine bildirecektir.

3. Soru ve cevap kağıtlarında doldurulması gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanların doğru, eksiksiz bir şekilde ve tükenmez kalem ile doldurulmasından öğrenciler sorumludur. Ek cevap kağıdı kullanıldıysa mutlaka gözetmenlere paraflatılmalıdır.

4. Öğrenciler sınava gireceği sıraların altında ve üstünde kitap, defter, ders notu vb. araçları bulundurmamalıdır. Sıraların üzerindeki karalamalardan o sırada sınava giren öğrenciler sorumludur.

5. Sınav süresince cep telefonları kesinlikle kapalı tutulacaktır ve masanın üzerinde veya altında bulunmayacaktır. “Eğitim – Öğretim dönemleri içerisinde yapılan bütün sınavlarda cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz gibi iletişim araçları ile kopya çekmeye, veri alışverişi yapmaya yardımcı olabilecek tüm elektronik cihazların açık vaziyette bulundurulması, açılmaya çalışılması ve bu cihazlara dokunulması kopya çekmeye teşebbüs sayılacak olup Üniversitemiz Disiplin Yönetmeliği işletilecektir.”

6. Sınav esnasında, öğrencilerin birbirinden kalem, silgi, hesap makinesi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır. Öğrenciler eksiklerini sınav başlamadan önce tamamlamakla sorumludur.

7. Soru kağıtlarını alan öğrenci, öncelikle soruların eksik olup olmadığı, basım hatalarının bulunup bulunmadığını kontrol edecektir. Kağıtlarda eksik kısım veya basım hatası varsa değiştirilmesi için sınav gözetmenine başvurulacaktır.

8. Sınav Yoklama Çizelgesini tükenmez kalem ile imzalamak zorunludur. Sınava giren öğrenciler yoklama çizelgesi imzalanana kadar sınav salonunu terk etmeyeceklerdir. Sınav salonundan çıkan öğrenci, her ne sebeple olursa olsun tekrar Sınav salonuna alınmayacaktır.

9. Sınav süresinin bittiği ilan edildiğinde, soru ve cevap kağıtları gözetmene ulaşıncaya kadar öğrenciler yerlerinden kalkmayacaklardır. Gözetmen sınav salonunu terk edene kadar sınav kuralları geçerlidir.

10. Sınavda verilen toplam cevaplama süresi, sınavın başında belirtilir. Sınavın ilk 15 dakikası öğrencilerin sınavdan çıkması kesinlikle yasaktır.

11. Sınav salonunu terk eden öğrencilerin sınav bitimine kadar koridorlarda toplanmaları ve koridoru terk edene kadar sınav soruları ile ilgili sözlü yorum yapmaları yasaktır.

12. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri Sınav tutanağına haber verilmeksizin yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye çalışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk öğrenciye aittir.

13. Sınav salonlarında görev yapan gözetmen, sınavın sorunsuz bir şekilde yürütülmesinden sorumludur ve bu konuda tam yetkilidir. Gözetmenler sınav başlamadan önce veya sınavın herhangi bir anında gerekli görürse öğrencilerin yerlerini değiştirebilir.

14. Sınav sırasında, öğrenciler gözetmenlerin her türlü uyarılarına uymak zorundadırlar. Sınavın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uyulmasına bağlıdır.

15. Öğrenciler sınav görevlileri ile herhangi bir tartışmaya girmemeli ve varsa şikayetlerini yazılı olarak Dekanlığımıza yapmalıdırlar.

Bu kurallara uymayan öğrenciler hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Yönetmeliği kapsamında işlem yapılacaktır.

Sınavlarda Öğrencilerin Uyacakları Kurallar-09-Kasım 2012

1. Öğrenci Kimlik Belgesinin aslı veya öğrenci işlerinden onaylı öğrenci belgesi olmadan sınava girmesi yasaktır. Bu belgelerin fotokopisi ile sınava girilemez.

2. Cep telefonunun sınav salonuna getirilmesi yasaktır.

3. Sınavın ilk 20 dakikası içinde adayın sınavdan çıkmasına izin verilmeyecektir.

4. Sınav süresince sınav gözetmenleriyle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Sınav süresince sınıfta tek yetkili gözetmendir. Gözetmen isterse kurallara aykırı davranış gösteren öğrencilerin yerlerini değiştirebilir, sınav salonundan çıkarabilir ve itiraz eden öğrencilerin sınavlarını geçersiz sayabilir.

5. Öğrencilerin sınav esnasında birbirlerinden kalem, silgi, hesap makinesi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.

6.  Sınav sırasında kopya çekmek, çekmeye kalkışmak, kopya vermek ve yardım etmek yasaktır. Gözetmenler uyarmak zorunda değildir, sorumluluk öğrenciye aittir.

7. Öğrenciler cevap kâğıtlarını başka öğrencilerin görmeyeceği şekilde tutmalı aksi durumlarda gözetmen uyarmaksızın öğrencinin sınavını geçersiz sayma hakkına sahiptir.

8. Öğrenciler, görevlilerin her türlü uyarısını dikkate almak zorundadır.

9. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek cevap kâğıtlarının üzerinde ayrılan yere adınızı, soyadınızı, okul numaranızı tükenmez kalemle yazınız.

NOT: Bu kurallara uymayan öğrencilerin isimleri tutanağa yazılır ve sınavları geçersiz sayılır. Kopya gibi disiplin suçlarında uzaklaştırma cezası verildiğinden öğrencilerimizin mağdur olmamaları için yukarıda belirtilen kurallara uymalarını önemle hatırlatırız.

 

Sınav haftasında koridorlarda, sınav salonu önünde dolaşmak yasaktır.